Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3457/B

Business name: 
ILC distribution a.s.
  (from: 10/27/2005)
Registered seat: 
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 10/27/2005)
Identification number (IČO): 
35 906 481
  (from: 11/06/2004)
Date of entry: 
11/06/2004
  (from: 11/06/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/06/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/06/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/06/2004)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (from: 11/06/2004)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, vrátane systémovej údržby softvéru
  (from: 11/06/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 11/06/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výpočtovej techniky a programového vybavenia v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2004)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (from: 11/06/2004)
prenájom /leasing/ zariadení a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 11/06/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2004)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2004)
reklamná činnosť
  (from: 11/06/2004)
prieskum trhu
  (from: 11/06/2004)
návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
  (from: 11/06/2004)
správa počítačových sietí
  (from: 11/06/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/06/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať predseda predstavenstva a člen predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstenstva alebo člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 10/27/2005)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia v zmysle článku 13. bod 3. Stanov spoločnosti.
  (from: 03/07/2009)
Supervisory board: 
Mag. Roman Filistein
Banskobystrická 12
Bratislava 811 06
From: 11/22/2005
  (from: 11/30/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 404/2004, Nz 72432/2004 zo dňa 28.09.2004 podľa ust. §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/06/2004)
Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 19.10.2005 vo forme notárskej zápisnice N 555/2005, Nz 49027/2005, NCRls 48461/2005 z pôvodného: "HT ELAS, a.s." na nové: "ILC distribution a.s."
  (from: 10/27/2005)
Notárska zápisnica N 630/2005, Nz 56653/2005, NCRIs 55938/2005 napísaná dňa 22.11.2005 notárom JUDr. Martou Pavlovičovou osvedčujúca priebeh valného zhroamždenia. Mgr. Michal Sallem, predseda predstavenstva od 19.10.2005 do 22.11.2005. Ing. Peter Kollárik, člen dozornej rady od 30.5.2005 do 22.11.2005. Dr. Hanns - Thomas Kopf, člen dozornej rady od 30.5.2005 do 22.11.2005. Mag. Christian Rohringer, člen dozornej rady od 30.5.2005 do 22.11.2005.
  (from: 11/30/2005)
Uznesenie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1466/2009, Nz 48737/2009 dňa 09.12.2009 o zlúčení so spoločnosťou ILC Energy a.s., so sídlom Nitrianska cesta 60, 958 01 Partizánske, IČO: 36 307 203, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, Vložka č. 10496/R, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ILC distribution a.s., so sídlom Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 906 481, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3457/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1467/2009, Nz 48753/2009 dňa 09.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti ILC Energy a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/17/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/17/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ILC Energy a.s.
Nitrianska cesta 503/60
Partizánske 958 01
  (from: 12/17/2009)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person