Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3464/B

Business name: 
W PRESS a.s.
  (from: 11/13/2004)
Registered seat: 
Partizánska 2
Bratislava 811 03
  (from: 01/24/2008)
Identification number (IČO): 
35 907 266
  (from: 11/13/2004)
Date of entry: 
11/13/2004
  (from: 11/13/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/13/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/13/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/13/2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 11/13/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/13/2004)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 11/13/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/13/2004)
marketing
  (from: 11/13/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 09/28/2006)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyslene vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 09/28/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyslne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 09/28/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál a nápojov
  (from: 09/28/2006)
organizovanie a realizácia výstav, veľtrhov a predajných akcií, kultúrnych a spoločenských podujatí, školení, odborných kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/2006)
výrobca slovenského audiovizuálneho diela
  (from: 06/02/2011)
výrobca slovenského multimediálneho diela
  (from: 06/02/2011)
distributér audiovizuálneho diela
  (from: 06/02/2011)
distributér multimediálneho diela
  (from: 06/02/2011)
osoby poskytujúce technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel
  (from: 06/02/2011)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 06/02/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/20/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/20/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/2004)
Šimon Jeseňák - člen predstavenstva
Ovocinárska 804/25
Levoča 054 01
From: 08/01/2020
  (from: 08/27/2020)
Štefan Hríb - Vice-chairman of the Board of Directors
Konventná 8
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 11/14/2020
  (from: 02/02/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne podpredseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/20/2008)
Capital: 
1 049 200,458105 EUR Paid up: 1 049 200,458105 EUR
  (from: 08/05/2010)
Shares: 
Number of shares: 771
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 327,756755 EUR
  (from: 04/24/2009)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 100 EUR
  (from: 08/05/2010)
Supervisory board: 
Radoslav Macko
Úprková 9/3665
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 08/01/2020
  (from: 08/27/2020)
Ing. Monika Bodnár
Tabaková 2954/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 11/14/2020
  (from: 02/02/2021)
Branislav Jurga
Štefánikova 111
Piešťany 921 01
From: 11/14/2020
  (from: 02/02/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 4179/2004, Nz 78477/2004 zo dňa 26.10.2004 spísanej JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 11/13/2004)
Notárska zápisnica N 151/2005, Nz 27577/2005, NCRls 27225/2005 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, napísaná dňa 16.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 07/21/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 443/2006, Nz 27786/206, NCRIs 27750/206 zo dňa 13.7.2006 - zvýšenie základného imania.
  (from: 08/11/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 443/2006, Nz 27786/2006 spísanej notárom JUDr. Petrom Kriškom, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 09/28/2006)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05.10.2006 pod. č.k. 32Exre/315/2006 sú začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
  (from: 01/27/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 770/2007, Nz 37696/2007, NCRls 37512/2007 zo dňa 24.09.2007.
  (from: 10/05/2007)
Notárska zápisnica N 37/2008, Nz 2061/2008, NCRls 2100/2008 zo dňa 18.1.2008.
  (from: 01/24/2008)
Notárska zápisnica N 59/2008, Nz 16724/2008 zo dňa 22.4.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.4.2008.
  (from: 04/29/2008)
Notárska zápisnica N 122/2008, Nz 24226/2008, NCRls 23965/2008 zo dňa 6.6.2008.
  (from: 06/20/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009 N 147/2009 Nz 11218/2009
  (from: 04/24/2009)
Notárska zápisnica N 498/2009, Nz 302142009, NCRls 30678/2009 zo dňa 8.9.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 7.9.2009.
  (from: 09/15/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.2010.
  (from: 06/24/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 151/2011 Nz 14214/2011 zo dňa 19.04.2011.
  (from: 06/02/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2012.
  (from: 05/05/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2012.
  (from: 05/05/2012)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015.
  (from: 01/20/2016)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person