Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3464/B

Business name: 
W PRESS a.s.
  (from: 11/13/2004)
Registered seat: 
Partizánska 2
Bratislava 811 03
  (from: 01/24/2008)
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (from: 11/13/2004 until: 01/23/2008)
Identification number (IČO): 
35 907 266
  (from: 11/13/2004)
Date of entry: 
11/13/2004
  (from: 11/13/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/13/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/13/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/13/2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 11/13/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/13/2004)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 11/13/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/13/2004)
marketing
  (from: 11/13/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 09/28/2006)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyslene vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 09/28/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyslne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 09/28/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál a nápojov
  (from: 09/28/2006)
organizovanie a realizácia výstav, veľtrhov a predajných akcií, kultúrnych a spoločenských podujatí, školení, odborných kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/2006)
výrobca slovenského audiovizuálneho diela
  (from: 06/02/2011)
výrobca slovenského multimediálneho diela
  (from: 06/02/2011)
distributér audiovizuálneho diela
  (from: 06/02/2011)
distributér multimediálneho diela
  (from: 06/02/2011)
osoby poskytujúce technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel
  (from: 06/02/2011)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 06/02/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/20/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/20/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/2004)
Šimon Jeseňák - člen predstavenstva
Ovocinárska 804/25
Levoča 054 01
From: 08/01/2020
  (from: 08/27/2020)
Štefan Hríb - Vice-chairman of the Board of Directors
Konventná 8
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 11/14/2020
  (from: 02/02/2021)
Ing. Janka Červenáková - predseda predstavenstva
Zochova 16/9
Bratislava 811 03
From: 06/06/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/23/2010)
Ing. Janka Červenáková - predseda predstavenstva
Zochova 16/9
Bratislava 811 03
From: 06/06/2008 Until: 05/26/2010
  (from: 06/24/2010 until: 06/23/2010)
Ing. Danka Durná - predseda predstavenstva
Zámocká 20
Bratislava 811 01
From: 12/23/2005
  (from: 01/27/2007 until: 04/28/2008)
Ing. Danka Durná - predseda predstavenstva
Zámocká 20
Bratislava 811 01
From: 12/23/2005 Until: 04/15/2008
  (from: 04/29/2008 until: 04/28/2008)
Ing. Danka Durná - predseda predstavenstva
Zámocká 30
Bratislava 811 01
From: 12/23/2005
  (from: 03/14/2006 until: 01/26/2007)
Federika Homolková - člen predstavenstva
Hany Meličkovej 9
Bratislava 841 05
From: 01/17/2012
  (from: 05/05/2012 until: 01/19/2016)
Federika Homolková - člen predstavenstva
Hany Meličkovej 9
Bratislava 841 05
From: 01/17/2012 Until: 11/12/2015
  (from: 01/20/2016 until: 01/19/2016)
Federika Homolková - člen predstavenstva
Hany Meličkovej 9
Bratislava 841 05
From: 11/13/2015
  (from: 01/20/2016 until: 12/12/2016)
Štefan Hríb - podpredseda predstavenstva
Konventná 8
Bratislava 811 03
From: 11/12/2004
  (from: 11/13/2004 until: 01/19/2016)
Štefan Hríb - podpredseda predstavenstva
Konventná 8
Bratislava 811 03
From: 11/12/2004 Until: 11/12/2015
  (from: 01/20/2016 until: 01/19/2016)
Mgr. Béla Keszegh - člen predstavenstva
Komenského 261/10
Komárno 945 01
From: 06/06/2008
  (from: 06/20/2008 until: 05/04/2012)
Mgr. Béla Keszegh - člen predstavenstva
Komenského 261/10
Komárno 945 01
From: 06/06/2008 Until: 04/01/2012
  (from: 05/05/2012 until: 05/04/2012)
Juraj Kušnierik - člen predstavenstva
Muškátová 16
Bratislava 821 01
From: 11/12/2004
  (from: 11/13/2004 until: 06/19/2008)
Juraj Kušnierik - člen predstavenstva
Muškátová 16
Bratislava 821 01
From: 11/12/2004 Until: 06/06/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Martin Lengyel - predseda predstavenstva
Sputnikova 4
Bratislava 821 02
From: 03/19/2005
  (from: 05/28/2005 until: 03/13/2006)
Martin Lengyel - predseda predstavenstva
Sputnikova 4
Bratislava 821 02
From: 03/19/2005 Until: 12/23/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Mgr. Michal Magušin - člen predstavenstva
Liptovská Osada 524
Liptovská Osada 034 73
From: 05/13/2019
  (from: 07/09/2019 until: 08/26/2020)
Mgr. Michal Magušin - člen predstavenstva
Liptovská Osada 524
Liptovská Osada 034 73
From: 05/13/2019 Until: 07/31/2020
  (from: 08/27/2020 until: 08/26/2020)
Peter Petruňa - predseda predstavenstva
Sklenárova 36
Bratislava 821 09
From: 11/12/2004
  (from: 11/13/2004 until: 05/27/2005)
Peter Petruňa - predseda predstavenstva
Sklenárova 36
Bratislava 821 09
From: 11/12/2004 Until: 03/18/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Federika Plesník - člen predstavenstva
Hany Meličkovej 9
Bratislava 841 05
From: 11/13/2015
  (from: 12/13/2016 until: 06/15/2017)
Federika Plesník - člen predstavenstva
Hany Meličkovej 9
Bratislava 841 05
From: 11/13/2015 Until: 04/07/2017
  (from: 06/16/2017 until: 06/15/2017)
Ada Šimšíková
Miletičova 591/63
Bratislava - Ružinov 821 09
From: 04/08/2017
  (from: 06/16/2017 until: 07/08/2019)
Ada Šimšíková
Miletičova 591/63
Bratislava - Ružinov 821 09
From: 04/08/2017 Until: 05/13/2019
  (from: 07/09/2019 until: 07/08/2019)
Štefan Hríb - podpredseda predstavenstva
Konventná 8
Bratislava 811 03
From: 11/13/2015 Until: 11/13/2020
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Štefan Hríb - podpredseda predstavenstva
Konventná 8
Bratislava 811 03
From: 11/13/2015
  (from: 01/20/2016 until: 02/01/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne podpredseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/20/2008)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť W PRESS a.s. sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/13/2004 until: 06/19/2008)
Capital: 
1 049 200,458105 EUR Paid up: 1 049 200,458105 EUR
  (from: 08/05/2010)
1 023 700,458105 EUR Paid up: 1 023 700,458105 EUR
  (from: 04/24/2009 until: 08/04/2010)
30 840 000 Sk Paid up: 30 840 000 Sk
  (from: 01/24/2008 until: 04/23/2009)
22 560 000 Sk Paid up: 22 560 000 Sk
  (from: 08/11/2006 until: 01/23/2008)
20 000 000 Sk Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 10/07/2005 until: 08/10/2006)
20 000 000 Sk Paid up: 14 400 000 Sk
  (from: 07/21/2005 until: 10/06/2005)
12 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 11/13/2004 until: 07/20/2005)
Shares: 
Number of shares: 771
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 327,756755 EUR
  (from: 04/24/2009)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 100 EUR
  (from: 08/05/2010)
Number of shares: 771
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 000 Sk
  (from: 01/24/2008 until: 04/23/2009)
Number of shares: 564
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 000 Sk
  (from: 08/11/2006 until: 01/23/2008)
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 000 Sk
  (from: 07/21/2005 until: 08/10/2006)
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 000 Sk
  (from: 11/13/2004 until: 07/20/2005)
Supervisory board: 
Radoslav Macko
Úprková 9/3665
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 08/01/2020
  (from: 08/27/2020)
Ing. Monika Bodnár
Tabaková 2954/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 11/14/2020
  (from: 02/02/2021)
Branislav Jurga
Štefánikova 111
Piešťany 921 01
From: 11/14/2020
  (from: 02/02/2021)
Ing. Monika Bodnár
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 06/06/2008
  (from: 06/20/2008 until: 01/19/2016)
Ing. Monika Bodnár
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 06/06/2008 Until: 11/12/2015
  (from: 01/20/2016 until: 01/19/2016)
Martina Bolibruchová
Záhradnícka 61
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 01/02/2020
  (from: 05/12/2020 until: 08/26/2020)
Martina Bolibruchová
Záhradnícka 61
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 01/02/2020 Until: 07/31/2020
  (from: 08/27/2020 until: 08/26/2020)
Vladimír Čečetka - člen dozornej rady
Švermova 9
Pezinok 902 01
From: 11/12/2004
  (from: 11/13/2004 until: 07/20/2005)
Vladimír Čečetka - člen dozornej rady
Švermova 9
Pezinok 902 01
From: 11/12/2004 Until: 06/16/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Janka Červenáková
Zochova 9
Bratislava 811 03
From: 09/25/2007
  (from: 10/05/2007 until: 06/19/2008)
Ing. Janka Červenáková
Zochova 9
Bratislava 811 03
From: 06/06/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Fedor Gál - člen dozornej rady
K Parku 731
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 11/12/2004
  (from: 11/13/2004 until: 05/27/2005)
Fedor Gál - člen dozornej rady
K Parku 731
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 11/12/2004 Until: 03/18/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Mgr. Branislav Jurga
Štefánikova 111
Piešťany 921 01
From: 04/20/2011
  (from: 06/02/2011 until: 01/19/2016)
Mgr. Branislav Jurga
Štefánikova 111
Piešťany 921 01
From: 04/20/2011 Until: 11/12/2015
  (from: 01/20/2016 until: 01/19/2016)
Mgr. Béla Keszegh
Komenského 261/10
Komárno 945 01
From: 04/15/2008
  (from: 04/29/2008 until: 06/19/2008)
Mgr. Béla Keszegh
Komenského 261/10
Komárno 945 01
From: 04/15/2008 Until: 06/06/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Roman Kičko
Medená 10
Bratislava 811 02
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 01/19/2016)
Roman Kičko
Medená 10
Bratislava 811 02
From: 06/17/2005 Until: 11/12/2015
  (from: 01/20/2016 until: 01/19/2016)
Roman Kičko
Medená 10
Bratislava 811 02
From: 11/13/2015
  (from: 01/20/2016 until: 06/15/2017)
Roman Kičko
Medená 10
Bratislava 811 02
From: 11/13/2015 Until: 04/07/2017
  (from: 06/16/2017 until: 06/15/2017)
Ing. Branislav Košiba
Sv. Vincenta 4
Bratislava 821 03
From: 03/19/2005
  (from: 05/28/2005 until: 08/10/2006)
Ing. Branislav Košiba
Sv. Vincenta 4
Bratislava 821 03
From: 03/19/2005 Until: 05/08/2006
  (from: 08/11/2006 until: 08/10/2006)
Ing. Peter Pažitný
Nobelova 24
Bratislava 831 02
From: 09/08/2009
  (from: 09/15/2009 until: 06/01/2011)
Ing. Peter Pažitný
Nobelova 24
Bratislava 831 02
From: 09/08/2009 Until: 04/19/2011
  (from: 06/02/2011 until: 06/01/2011)
Peter Petruňa
Sklenárova 36
Bratislava 821 09
From: 03/19/2005
  (from: 05/28/2005 until: 04/28/2008)
Peter Petruňa
Sklenárova 36
Bratislava 821 09
From: 03/19/2005 Until: 04/15/2008
  (from: 04/29/2008 until: 04/28/2008)
Federika Plesník
Hany Meličkovej 9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/08/2017
  (from: 06/16/2017 until: 05/11/2020)
Federika Plesník
Hany Meličkovej 9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/08/2017 Until: 01/01/2020
  (from: 05/12/2020 until: 05/11/2020)
Juraj Rehák - člen dozornej rady
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 11/12/2004
  (from: 11/13/2004 until: 05/27/2005)
Juraj Rehák - člen dozornej rady
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 11/12/2004 Until: 03/18/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
JUDr. Martin Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 07/14/2006
  (from: 08/11/2006 until: 10/04/2007)
JUDr. Martin Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 07/14/2006 Until: 09/24/2007
  (from: 10/05/2007 until: 10/04/2007)
Róbert Žitňanský
Kozia 26
Bratislava 811 05
From: 06/06/2008
  (from: 06/20/2008 until: 09/14/2009)
Róbert Žitňanský
Kozia 26
Bratislava 811 05
From: 06/06/2008 Until: 09/07/2009
  (from: 09/15/2009 until: 09/14/2009)
Branislav Jurga
Štefánikova 111
Piešťany 921 01
From: 11/13/2015 Until: 11/13/2020
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Ing. Monika Bodnár
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 11/13/2015 Until: 11/13/2020
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Ing. Monika Bodnár
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
From: 11/13/2015
  (from: 01/20/2016 until: 02/01/2021)
Branislav Jurga
Štefánikova 111
Piešťany 921 01
From: 11/13/2015
  (from: 01/20/2016 until: 02/01/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 4179/2004, Nz 78477/2004 zo dňa 26.10.2004 spísanej JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 11/13/2004)
Notárska zápisnica N 151/2005, Nz 27577/2005, NCRls 27225/2005 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, napísaná dňa 16.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 07/21/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 443/2006, Nz 27786/206, NCRIs 27750/206 zo dňa 13.7.2006 - zvýšenie základného imania.
  (from: 08/11/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 443/2006, Nz 27786/2006 spísanej notárom JUDr. Petrom Kriškom, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 09/28/2006)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05.10.2006 pod. č.k. 32Exre/315/2006 sú začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
  (from: 01/27/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 770/2007, Nz 37696/2007, NCRls 37512/2007 zo dňa 24.09.2007.
  (from: 10/05/2007)
Notárska zápisnica N 37/2008, Nz 2061/2008, NCRls 2100/2008 zo dňa 18.1.2008.
  (from: 01/24/2008)
Notárska zápisnica N 59/2008, Nz 16724/2008 zo dňa 22.4.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.4.2008.
  (from: 04/29/2008)
Notárska zápisnica N 122/2008, Nz 24226/2008, NCRls 23965/2008 zo dňa 6.6.2008.
  (from: 06/20/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009 N 147/2009 Nz 11218/2009
  (from: 04/24/2009)
Notárska zápisnica N 498/2009, Nz 302142009, NCRls 30678/2009 zo dňa 8.9.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 7.9.2009.
  (from: 09/15/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.2010.
  (from: 06/24/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 151/2011 Nz 14214/2011 zo dňa 19.04.2011.
  (from: 06/02/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2012.
  (from: 05/05/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2012.
  (from: 05/05/2012)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015.
  (from: 01/20/2016)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person