Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  172/S

Business name: 
P E R T A L spol. s r.o.
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
Registered seat: 
.M.Čulena 176
Zvolen 960 01
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
Identification number (IČO): 
00 616 745
  (from: 03/30/1992)
Date of entry: 
10/17/1991
  (from: 03/30/1992)
Person dissolved from: 
28. 1. 2014
  (from: 03/11/2014)
Date of deletion: 
03/11/2014
  (from: 03/11/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/11/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/1992)
Objects of the company: 
výroba mäsa a mäsových výrobkov /mäsiarstvo a údenárstvo/
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenských okrem trvanlivých výrobkov
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
predaj tovaru každého druhu okrem drogist. a viaz. obchod. živ.
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
pohostinská činnosť
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
verejné stravovanie - jedáleň
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
Partners: 
Jozef Gostík
549
Liesek
Slovak Republic
  (from: 03/14/1996 until: 09/26/2007)
Ladislav H a l a j
Strážska 29
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/17/1995 until: 03/13/1996)
Ladislav H a l a j
Strážska 29
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 01/16/1995)
Ladislav H a l a j
Strážska 29
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 05/12/1994 until: 07/10/1994)
Ladislav H a l a j
Strážska 29
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/30/1992 until: 05/11/1994)
Ing. Peter I g a z
gen.Asmolova 2006/84
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/17/1995 until: 03/13/1996)
Ing. Peter I g a z
gen.Asmolova 2006/84
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 01/16/1995)
Ing. Peter I g a z
gen.Asmolova 2006/84
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/30/1992 until: 07/10/1994)
Ing. Dalibor Orfánus
Gorkého 18
Sliač
Slovak Republic
  (from: 01/17/1995 until: 09/26/2007)
Ján Pohl
Železničná 234
Vigľaš
Slovak Republic
  (from: 03/14/1996 until: 09/26/2007)
Ján Pohl
Železničná 234
Vigľaš
Slovak Republic
  (from: 01/17/1995 until: 03/13/1996)
PhDr. Peter T k á č i k
ČSA 1696/18
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/17/1995 until: 03/13/1996)
PhDr. Peter T k á č i k
ČSA 1696/18
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 01/16/1995)
PhDr. Peter T k á č i k
ČSA 1696/18
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/30/1992 until: 07/10/1994)
Ing. Imrich Z a j a č k a
Strážska 17
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/30/1992 until: 05/11/1994)
Ing. Dalimír Orfánus
Nábrežná 5
Očová 962 23
Slovak Republic
  (from: 09/27/2007 until: 03/10/2014)
Ing. Róbert Jaso
RUEJACQUES ROHR 24
Courcelles S/nied
Francúzsko
  (from: 07/11/1994 until: 01/16/1995)
Ing. Róbert Jaso
RUEJACQUES ROHR 24
Courcelles S/nied
Francúzsko
  (from: 01/17/1995 until: 03/10/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Peter I g a z
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/30/1992 until: 07/10/1994)
PhDr. Peter T k á č i k
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/30/1992 until: 07/10/1994)
Ladislav H a l a j
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/30/1992 until: 05/11/1994)
Ing. Imrich Z a j a č k a
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/30/1992 until: 05/11/1994)
Ladislav H a l a j
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 05/12/1994 until: 07/10/1994)
Ing. Peter I g a z
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 01/16/1995)
PhDr. Peter T k á č i k
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 01/16/1995)
Ladislav H a l a j
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 01/16/1995)
Ing. Róbert Jaso
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 01/16/1995)
Ing. Peter I g a z
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 03/13/1996)
PhDr. Peter T k á č i k
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 03/13/1996)
Ladislav H a l a j
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 03/13/1996)
Ing. Róbert Jaso
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 03/10/2014)
Ing. Dalibor Orfánus
Amount of investment: 204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 09/26/2007)
Ján Pohl
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 03/13/1996)
Ján Pohl
Amount of investment: 72 000 Sk Paid up: 72 000 Sk
  (from: 03/14/1996 until: 09/26/2007)
Jozef Gostík
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 03/14/1996 until: 09/26/2007)
Ing. Dalimír Orfánus
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 09/27/2007 until: 03/10/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
Ladislav Halaj
Strážska cesta 29
Zvolen
  (from: 09/21/1995 until: 03/13/1996)
Ing. Peter Igaz
gen. Asmolova 2006/84
Zvolen
  (from: 09/08/1993 until: 09/20/1995)
Ing. Dalimír Ofránus
Gorkého 18
Sliač
  (from: 03/14/1996 until: 09/26/2007)
Ing. Imrich Z a j a č k a
Strážska 17
Zvolen
  (from: 03/30/1992 until: 09/07/1993)
Ing. Dalimír Ofránus
Nábrežná 5
Očová 962 23
From: 03/14/1996
  (from: 09/27/2007 until: 03/10/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 03/10/2014)
200 000 Sk
  (from: 03/30/1992 until: 01/16/1995)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 27Cbr 22/2011- 55 zo dňa 02. 12. 2013, právoplatným dňa 28. 01. 2014, bola spoločnosť P E R T A L spol. s r.o., M. Čulena 176, 960 01 Zvolen, IČO: 00 616 745, zrušená bez likvidácie.
  (from: 03/11/2014)
Orgány spoločnosti valné zhromaždenie. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 18.3.1992 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 635
  (from: 03/30/1992 until: 03/10/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.12.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 635
  (from: 05/12/1994 until: 03/10/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.5.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
  (from: 07/11/1994 until: 03/10/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.1.1995 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 635
  (from: 01/17/1995 until: 03/10/2014)
. Na valnom zhromaždení konaom dňa 5.2.1996 bol slchválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/23/1996 until: 03/10/2014)
. Na valnom zhroimaždení konanom dňa 8.3.1996 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/14/1996 until: 03/10/2014)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person