Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  48/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 06/17/1993 until: 11/23/2021)
Poľnohospodárske družstvo K o v á č o v c e
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
Registered seat: 
Kováčovce 991 31
  (from: 05/29/1996 until: 11/23/2021)
Kováčovce 991 06
  (from: 04/01/1991 until: 05/28/1996)
Identification number (IČO): 
00 651 974
  (from: 04/01/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 04/01/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1991)
Objects of the company: 
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
c/ obchodná činnosť :
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
* s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
* s nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
* s inými nakúpenými výrobkami
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
d/ zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, iným nakúpeným tovarom v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
e/ vyhotovenie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
f/ spracováva hrozno na víno pre potrebu družstva
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
g/ poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické alebo právnické osoby a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
h/ v rámci inej hospodárskej činnosti vykonáva stavebnú činnosť.
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba, včetne predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov a plodov
  (from: 06/17/1993 until: 11/23/2021)
cestná nákladná doprava vnútroštátna
  (from: 06/17/1993 until: 11/23/2021)
verejná cestná nepravidelná preprava osôb
  (from: 06/17/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/17/1993 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
Aladár Alakša - člen
126
Kováčovce
  (from: 06/17/1993 until: 05/28/1996)
Aladár Alakša - člen
126
Kováčovce
  (from: 05/29/1996 until: 03/11/2009)
Aladár Alakša - člen
126
Kováčovce
Until: 03/03/1999
  (from: 03/12/2009 until: 03/11/2009)
Ondrej Balko - člen
92
Kováčovce
  (from: 06/17/1993 until: 05/28/1996)
Gabriela Gyorgyová - člen
108
Kiarov
  (from: 06/17/1993 until: 05/28/1996)
Ladislav Halgaš - člen
127
Kováčovce
  (from: 06/17/1993 until: 05/28/1996)
Florián Jančo - podpredseda
76
Kováčovce
  (from: 04/01/1991 until: 05/28/1996)
Ing. Tibor Kajtor - predseda
262
Želovce
  (from: 04/01/1991 until: 05/28/1996)
Ing. Tibor Kajtor - predseda
262
Želovce
  (from: 05/29/1996 until: 11/10/2004)
Ing. Tibor Kajtor - predseda
262
Želovce
Until: 08/16/2004
  (from: 11/11/2004 until: 11/10/2004)
Štefan Lajtoš - člen
102
Kováčovce
  (from: 06/17/1993 until: 05/28/1996)
Jozef Szomor - člen
Peťov 1
Veľký Krtíš
  (from: 06/17/1993 until: 05/28/1996)
Miroslav Tóth - člen
76
Kováčovce
  (from: 06/17/1993 until: 05/28/1996)
Florián Jančo - podpredseda
76
Kováčovce
Until: 03/03/1999
  (from: 01/16/2018 until: 01/15/2018)
Ladislav Halgaš - člen
127
Kováčovce
  (from: 05/29/1996 until: 11/23/2021)
Štefan Lajtoš - člen
102
Kováčovce
  (from: 05/29/1996 until: 11/23/2021)
Gabriela Gyorgyová - člen
108
Kiarov
  (from: 05/29/1996 until: 11/23/2021)
Ján Kubiš - člen
121
Kováčovce
  (from: 05/29/1996 until: 11/23/2021)
Štefan Oravec - člen
Železničná 29
Bušince
  (from: 05/29/1996 until: 11/23/2021)
Eva Oravcová - člen
59
Kováčovce
  (from: 05/29/1996 until: 11/23/2021)
Florián Jančo - podpredseda
76
Kováčovce
  (from: 05/29/1996 until: 01/15/2018)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/17/1993 until: 11/23/2021)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. . Člen ručí za prípadnú stratu družstva do výšky členského podielu.
  (from: 04/01/1991 until: 06/16/1993)
Registered capital: 
2 900 000 Sk
  (from: 06/17/1993 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 06/17/1993 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.3.1991, schválením stanov družstva v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. . Starý spis: Dr 84
  (from: 04/01/1991 until: 11/23/2021)
. Členská schôdza, uskutočnená dňa 11.12.1992 schválila zmenu stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 06/17/1993 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person