Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  640/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník
  (from: 01/25/1993)
Registered seat: 
Malý Horeš
  (from: 05/10/1990)
Identification number (IČO): 
00 678 414
  (from: 05/10/1990)
Date of entry: 
05/10/1990
  (from: 05/10/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/10/1990)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 01/25/1993)
oprava, údržba a montáž poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/25/1993)
stavebné práce-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/25/1993)
obchodná činnosť v obore: poľnohospodárske základné produkty, živé zvieratá, mäso a mliečne výrobky
  (from: 01/25/1993)
výroba a predaj krmných zmesí
  (from: 01/25/1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb vlastných členov
  (from: 01/25/1993)
poskytovanie služieb a prác pre vlastných členov v nákladnej doprave a využívaní poľnohospodárskej a inej techniky
  (from: 01/25/1993)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/21/2013)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 06/21/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/21/2013)
sprostedkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/21/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/21/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/21/2013)
skladovanie
  (from: 06/21/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/21/2013)
administratívne služby
  (from: 06/21/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/21/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/21/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/21/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/21/2013)
výroba vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
  (from: 11/06/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/25/1993)
Ing. Zoltán Illes - predseda predstavenstva
S. Petofiho 196/25
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Ing. Ladislav Kis Tóth - podpredseda predstavenstva
Chlmecká 1/1
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Ing. Zoltán Balogh - člen predstavenstva
Újhelská 834
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Zoltán Kováč - člen predstavenstva
Semjénska 17/112
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Pavel Bacskai - člen predstavenstva
I. Bocskaiho 393/13
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Gejza Géresi - člen predstavenstva
Oncsa 215/40
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Ladislav Miklós - člen predstavenstva
Semjénska 118/5
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/21/2013)
Supervisory board: 
Klára Géresiová
Chlmecká 9/17
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012)
Karol Dócs
Z. Fábryho 1251/8
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012)
Karol Zlacky
Hlavná 76
Pribeník 076 51
From: 06/19/2020
  (from: 08/27/2020)
Registered capital: 
106 572 EUR
  (from: 08/24/2023)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 10/07/2011)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 3.4.1991, podľa zák.č.162/90 Zb.
  (from: 05/10/1990)
Družstvo bolo transformované podľa transformačného projektu schváleného valnou hromadou dňa 20.11.1992 v súlade s § 14 zák.č.42/92 Zb. o transformácii družstiev.
  (from: 01/25/1993)
Zmena stanov podľa zápisnice z členskej schôdze konanej dňa 1.3.1996.
  (from: 03/27/1997)
Zápisnica z VČS družstva zo dňa 3.3.2000.
  (from: 05/02/2001)
Zmena stanov zo dňa 8.3.2002.
  (from: 10/03/2002)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person