Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  640/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník
  (from: 01/25/1993)
Poľnohospodárske družstvo v Malom Horeši
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
Registered seat: 
Malý Horeš
  (from: 05/10/1990)
Identification number (IČO): 
00 678 414
  (from: 05/10/1990)
Date of entry: 
05/10/1990
  (from: 05/10/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/10/1990)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 01/25/1993)
oprava, údržba a montáž poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/25/1993)
stavebné práce-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/25/1993)
obchodná činnosť v obore: poľnohospodárske základné produkty, živé zvieratá, mäso a mliečne výrobky
  (from: 01/25/1993)
výroba a predaj krmných zmesí
  (from: 01/25/1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb vlastných členov
  (from: 01/25/1993)
poskytovanie služieb a prác pre vlastných členov v nákladnej doprave a využívaní poľnohospodárskej a inej techniky
  (from: 01/25/1993)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/21/2013)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 06/21/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/21/2013)
sprostedkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/21/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/21/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/21/2013)
skladovanie
  (from: 06/21/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/21/2013)
administratívne služby
  (from: 06/21/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/21/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/21/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/21/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/21/2013)
výroba vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
  (from: 11/06/2013)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
hospodárenie v lesoch, spracovanie lesných surovín a ich predaj
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
výpomoc a spolupráca so súkromne hospodaria cími roľníkmi a členmi družstva pri individuálne poľnohospodárskej činnosti
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
poskytovať práce a služby pre členov, právnické osoby, občanov spočívajúce vo využívaní špeciálnej poľnohospodárskej a inej techniky v stavebnej a údržbárskej činnosti
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
drevovýroba - výroba paliet
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
opravárenská činnosť - navíjanie elektromotorov, oprava a revízia vzduchotechnických zariadení
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
revízia výťahov
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
elektrorevízia
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
izolatérske práce
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
kovoobrábacie práce
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
stavebná činnosť : . lešenárske práce . natieračské práce . zámočnícke práce . údržbárske práce . výstavba budov
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
textilná výroba : . šitie zvrškov obuvi . šitie textilných výrobkov
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
obchodná činnosť, do ktorej patrí : . nákup, spracovanie a predaj poľnohospodár skych a potravinárskych výrobkov . nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, chemických a ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej výroby . prevádzkovanie vlastných predajní . zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vlád. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/25/1993)
Managing board
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
Ing. Zoltán Illes - predseda predstavenstva
S. Petofiho 196/25
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Ing. Ladislav Kis Tóth - podpredseda predstavenstva
Chlmecká 1/1
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Ing. Zoltán Balogh - člen predstavenstva
Újhelská 834
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Zoltán Kováč - člen predstavenstva
Semjénska 17/112
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Pavel Bacskai - člen predstavenstva
I. Bocskaiho 393/13
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Gejza Géresi - člen predstavenstva
Oncsa 215/40
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Ladislav Miklós - člen predstavenstva
Semjénska 118/5
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 06/15/2017)
Pavel Bacskai - člen predstavenstva
I. Bocskaiho 393/13
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 06/14/2017)
Viola Bacskaiová - člen
Hlavná 29/235
Pribeník 076 51
From: 05/02/2001
  (from: 05/27/2005 until: 05/03/2012)
Viola Bacskaiová - člen
Hlavná 29/235
Pribeník 076 51
From: 05/02/2001 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Viola Bacskaiová - člen
ul. Ľ.Kossutha 95
Kráľovský Chlmec
  (from: 05/02/2001 until: 05/26/2005)
Ing. Zoltán Balogh - člen predstavenstva
Újhelská 834
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 06/14/2017)
Ing. Zoltán Balogh - predseda
Ujhelská 834
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 03/16/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/03/2012)
Ing. Zoltán Balogh - predseda
Ujhelská 834
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 03/16/2007 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Zoltán Berta - člen
235
Malý Horeš
  (from: 01/25/1993 until: 03/26/1997)
Barnabáš Erdei - člen
Družstevná 419/18
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/03/2012)
Barnabáš Erdei - člen
Družstevná 419/18
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2007 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
František Fetyko - člen
16
Pribeník
  (from: 01/25/1993 until: 03/26/1997)
Pavol Fulop - člen
89
Pribeník
  (from: 05/02/2001 until: 05/26/2005)
Pavol Fulop - člen
89
Pribeník
Until: 03/18/2005
  (from: 05/27/2005 until: 05/26/2005)
Gejza Géresi - člen predstavenstva
Oncsa 215/40
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 06/14/2017)
Gejza Géreši - člen
42
Malý Horeš
  (from: 01/25/1993 until: 05/19/1997)
Gejza Géreši - člen
42
Malý Horeš
  (from: 05/20/1997 until: 08/11/2004)
Gejza Géreši - člen
42
Malý Horeš
Until: 03/12/2004
  (from: 08/12/2004 until: 08/11/2004)
Štefan Géreši - člen
91
Malý Horeš
  (from: 01/25/1993 until: 03/26/1997)
Gustáv Illés - člen
ul. Bocskai István 386
Malý Horeš 076 52
From: 03/17/2006
  (from: 06/21/2006 until: 05/03/2012)
Gustáv Illés - člen
ul. Bocskai István 386
Malý Horeš 076 52
From: 03/17/2006 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Ing. Zoltán Illés - predseda predstavenstva
S. Petofiho 196/25
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 06/14/2017)
Gabriel Illéš - člen
Malý Horeš
  (from: 03/27/1997 until: 05/01/2001)
Vojtech Illéš - člen
97
Pribeník
  (from: 01/25/1993 until: 05/19/1997)
Vojtech Illéš - člen
97
Pribeník
  (from: 05/20/1997 until: 05/01/2001)
Štefan Kendy - člen
426
Malý Horeš
  (from: 01/25/1993 until: 05/19/1997)
Štefan Kendy - člen
426
Malý Horeš
  (from: 05/20/1997 until: 08/11/2004)
Štefan Kendy - člen
426
Malý Horeš
Until: 03/12/2004
  (from: 08/12/2004 until: 08/11/2004)
Zoltán Kis Berta - člen
278
Malý Horeš
  (from: 03/27/1997 until: 05/26/2005)
Zoltán Kis Berta - člen
Oncsa 9/278
Malý Horeš 076 52
From: 03/27/1997
  (from: 05/27/2005 until: 05/21/2007)
Zoltán Kis Berta - člen
Oncsa 9/278
Malý Horeš 076 52
From: 03/27/1997 Until: 03/16/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/21/2007)
Ing. Ladislav Kis Tóth - predseda
1
Malý Horeš
  (from: 05/10/1990 until: 05/19/1997)
Ing. Ladislav Kis Tóth - predseda
1
Malý Horeš
  (from: 05/20/1997 until: 08/11/2004)
Ing. Ladislav Kis Tóth - podpredseda
1
Malý Horeš 076 52
From: 03/12/2004
  (from: 08/12/2004 until: 05/03/2012)
Ing. Ladislav Kis Tóth - podpredseda
1
Malý Horeš 076 52
From: 03/12/2004 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Ing. Ladislav Kis Tóth - podpredseda predstavenstva
Chlmecká 1/1
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 06/14/2017)
Ing. Blažej Kovács - člen
23
Malý Horeš 076 52
From: 03/27/1997
  (from: 05/27/2005 until: 08/20/2008)
Ing. Blažej Kovács - člen
23
Malý Horeš 076 52
From: 03/27/1997 Until: 04/04/2008
  (from: 08/21/2008 until: 08/20/2008)
Zoltán Kováč - člen
112
Malý Horeš
  (from: 03/27/1997 until: 05/26/2005)
Zoltán Kováč - člen
112
Malý Horeš 076 52
From: 03/27/1997
  (from: 05/27/2005 until: 06/20/2006)
Zoltán Kováč - člen
112
Malý Horeš 076 52
From: 03/27/1997 Until: 03/17/2006
  (from: 06/21/2006 until: 06/20/2006)
Zoltán Kováč - člen predstavenstva
Semjénska 17/112
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 06/14/2017)
Zoltán Kováč - podpredseda
Semjénska 17/112
Malý Horeš 076 52
From: 03/17/2006
  (from: 06/21/2006 until: 05/03/2012)
Zoltán Kováč - podpredseda
Semjénska 17/112
Malý Horeš 076 52
From: 03/17/2006 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Ing. Blažej Kováč - člen
23
Malý Horeš
  (from: 03/27/1997 until: 05/26/2005)
Ladislav Máte - člen
418
Malý Horeš
  (from: 03/27/1997 until: 08/11/2004)
Ladislav Máte - člen
418
Malý Horeš
Until: 03/12/2004
  (from: 08/12/2004 until: 08/11/2004)
Vojtech Miklós - člen
264
Malý Horeš
  (from: 01/25/1993 until: 03/26/1997)
Ladislav Miklós - člen predstavenstva
118
Malý Horeš 076 52
From: 04/04/2008
  (from: 08/21/2008 until: 05/03/2012)
Ladislav Miklós - člen predstavenstva
118
Malý Horeš 076 52
From: 04/04/2008 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Ladislav Miklós - člen predstavenstva
Semjénska 118/5
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 06/14/2017)
Vojtech Rácz - člen
Malý Horeš
  (from: 01/25/1993 until: 03/26/1997)
Ing. Ladislav Radi - člen
383
Malý Horeš
  (from: 01/25/1993 until: 05/19/1997)
Ing. Ladislav Radi - člen
383
Malý Horeš
  (from: 05/20/1997 until: 08/11/2004)
Ing. Ladislav Radi - člen
383
Malý Horeš
Until: 03/12/2004
  (from: 08/12/2004 until: 08/11/2004)
Valentín Salay - podpredseda
4
Malý Horeš
  (from: 05/10/1990 until: 05/19/1997)
Valentín Salay - podpredseda
4
Malý Horeš
  (from: 05/20/1997 until: 08/11/2004)
Valentín Salay - predseda
4
Malý Horeš 076 52
From: 03/12/2004
  (from: 08/12/2004 until: 05/26/2005)
Valentín Salay - predseda
4
Malý Horeš 076 52
From: 03/12/2004
  (from: 05/27/2005 until: 05/21/2007)
Valentín Salay - predseda
4
Malý Horeš 076 52
From: 03/12/2004 Until: 03/16/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/21/2007)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/21/2013)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/21/2006 until: 06/20/2013)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/25/1993 until: 06/20/2006)
Predseda družstva je oprávnený konať v mene družstva vo všetkých veciach. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda, alebo ním poverený člen predstavenstva.
  (from: 05/10/1990 until: 01/24/1993)
Supervisory board: 
Klára Géresiová
Chlmecká 9/17
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012)
Karol Dócs
Z. Fábryho 1251/8
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012)
Karol Zlacky
Hlavná 76
Pribeník 076 51
From: 06/19/2020
  (from: 08/27/2020)
Ing. Zoltán Balogh
Ujhelská 834
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 03/12/2004
  (from: 08/12/2004 until: 05/21/2007)
Ing. Zoltán Balogh
Ujhelská 834
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 03/12/2004 Until: 03/16/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/21/2007)
Zoltán Illés
Š. Petőfiho 196/25
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/03/2012)
Zoltán Illés
Š. Petőfiho 196/25
Malý Horeš 076 52
From: 03/16/2007 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Vojtech Kiss
8/249
Pribeník 076 51
From: 03/12/2004
  (from: 08/12/2004 until: 05/03/2012)
Vojtech Kiss
8/249
Pribeník 076 51
From: 03/12/2004 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Zoltán Radi
3
Malý Horeš 076 52
From: 03/12/2004
  (from: 08/12/2004 until: 05/03/2012)
Zoltán Radi
3
Malý Horeš 076 52
From: 03/12/2004 Until: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Ladislav Szabó
Hraničná 262/32
Pribeník 076 51
From: 03/16/2012 Until: 06/18/2020
  (from: 08/27/2020 until: 08/26/2020)
Ladislav Szabó
Hraničná 262/32
Pribeník 076 51
From: 03/16/2012
  (from: 05/04/2012 until: 08/26/2020)
Registered capital: 
106 572 EUR
  (from: 08/24/2023)
119 520 EUR
  (from: 07/08/2022 until: 08/23/2023)
129 480 EUR
  (from: 09/07/2021 until: 07/07/2022)
134 460 EUR
  (from: 08/27/2020 until: 09/06/2021)
140 436 EUR
  (from: 07/31/2019 until: 08/26/2020)
146 412 EUR
  (from: 08/04/2018 until: 07/30/2019)
168 324 EUR
  (from: 07/27/2016 until: 08/03/2018)
179 280 EUR
  (from: 06/02/2015 until: 07/26/2016)
178 203,11 EUR
  (from: 05/14/2014 until: 06/01/2015)
186 343,88 EUR
  (from: 06/21/2013 until: 05/13/2014)
186 775,41 EUR
  (from: 05/04/2012 until: 06/20/2013)
208 230 EUR
  (from: 10/07/2011 until: 05/03/2012)
6 273 111 Sk
  (from: 08/21/2008 until: 10/06/2011)
16 129 928 Sk
  (from: 03/27/1997 until: 08/20/2008)
20 369 919 Sk
  (from: 01/25/1993 until: 03/26/1997)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 10/07/2011)
30 000 Sk
  (from: 01/25/1993 until: 10/06/2011)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 3.4.1991, podľa zák.č.162/90 Zb.
  (from: 05/10/1990)
Družstvo bolo transformované podľa transformačného projektu schváleného valnou hromadou dňa 20.11.1992 v súlade s § 14 zák.č.42/92 Zb. o transformácii družstiev.
  (from: 01/25/1993)
Zmena stanov podľa zápisnice z členskej schôdze konanej dňa 1.3.1996.
  (from: 03/27/1997)
Zápisnica z VČS družstva zo dňa 3.3.2000.
  (from: 05/02/2001)
Zmena stanov zo dňa 8.3.2002.
  (from: 10/03/2002)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person