Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1966/B

Business name: 
INFORAMA spol. s r.o.
  (from: 12/19/1991 until: 10/05/1997)
Registered seat: 
Poloreckého 3
Bratislava 851 04
  (from: 10/27/1993 until: 10/05/1997)
Ganduličova 4
Bratislava
  (from: 12/19/1991 until: 10/26/1993)
Identification number (IČO): 
17 336 724
  (from: 12/19/1991)
Date of entry: 
12/19/1991
  (from: 12/19/1991)
Person dissolved from: 
6. 10. 1997
  (from: 10/06/1997)
Date of deletion: 
10/06/1997
  (from: 10/06/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/06/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1991)
Objects of the company: 
Poradenská, konzultačná, sprostredkovateľsko-obchodná a výrobná činnosť v oblasti
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
elektroniky a spotrebného tovaru v tuzemsku a v zahraničí
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
rozmnožovacej techniky
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Konzultačná, informačná, sprostredkovateľ- sko-obchodná a výrobná činnosť v oblasti
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
športových potrieb a odborov v tuzemsku a v zahraničí
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Informačná, poradenská, sprostredkovateľsko-obchodná činnosť v oblasti
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
zdravotníckeho zásobovania
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
farmácie
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
biotechnológie
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
potravinárstva
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
kozmetiky
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Zastupovanie zahraničných firiem v tuzemsku a v zahraničí
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 03/11/1993 until: 10/05/1997)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/11/1993 until: 10/05/1997)
prenájom iných dopravných zariadení
  (from: 03/11/1993 until: 10/05/1997)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (from: 03/11/1993 until: 10/05/1997)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/11/1993 until: 10/05/1997)
Partners: 
RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc.
Palisády 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
Imrich Daubner
Palisády 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/11/1993 until: 03/03/1997)
Imrich Daubner
Palisády 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
MUDr. Daniel Hornáček , CSc.
Humenské nám. 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
Daniel Hornáček
Dostojevského 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/11/1993 until: 03/03/1997)
Daniel Hornáček
Dostojevského 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
MUDr. Peter Malovec
Krásnohorská 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
Peter Malovec
Krasnohorská 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/11/1993 until: 03/03/1997)
Peter Malovec
Krasnohorská 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Contribution of each member: 
Imrich Daubner
Amount of investment: 200 000 Kčs Paid up: 200 000 Kčs
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Daniel Hornáček
Amount of investment: 4 800 000 Kčs Paid up: 4 800 000 Kčs
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Peter Malovec
Amount of investment: 25 000 Kčs Paid up: 25 000 Kčs
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Imrich Daubner
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 03/03/1997)
Daniel Hornáček
Amount of investment: 4 800 000 Sk Paid up: 4 800 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 03/03/1997)
Peter Malovec
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 03/03/1997)
RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc.
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
MUDr. Daniel Hornáček , CSc.
Amount of investment: 9 625 000 Sk Paid up: 9 625 000 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
MUDr. Peter Malovec
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/11/1993 until: 10/05/1997)
konatelia
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Imrich Daubner
Palisády 12
Bratislava
  (from: 03/11/1993 until: 03/03/1997)
RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc.
Palisády 12
Bratislava
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
Daniel Hornáček
Dostojevského 11
Bratislava
  (from: 03/11/1993 until: 03/03/1997)
MUDr. Daniel Hornáček , CSc.
Humenské nám. 8
Bratislava
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
Peter Malovec
Krasnohorská 2
Bratislava
  (from: 03/11/1993 until: 04/21/1996)
Ing. Ján Trebula
Poľnohospodárska 26
Bratislava
  (from: 11/29/1994 until: 03/03/1997)
Ing. Ján Trebula
Poľnohospodárska 26
Bratislava
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/11/1993 until: 10/05/1997)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci spoločníci, každý samostatne.
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Capital: 
10 050 000 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
5 025 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 03/03/1997)
5 025 000 Kčs
  (from: 12/19/1991 until: 03/10/1993)
Other legal facts: 
Protokol zo zasadania valného zhromaždenia konaného dňa 24.10.1996, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti preberá spoločnosť INFORAMA a.s. so sídlom Poloreského 3, 851 04 Bratislava. Na základe tejto spoločnosti sa obchodná spo- ločnosť INFORAMA spol. s r.o. vymazáva z obchodného registra dňa 1.1.1998. V Y M A Z U J E S A : Obchodná spoločnosť INFORAMA spol. s r.o.,so sídlom Poloreckého 3, 851 04 Bratislava zapísaní v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 3704/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 3704
  (from: 10/06/1997)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.11.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3704
  (from: 12/19/1991 until: 10/05/1997)
Zmena a doplnenie zo dňa 28.1.1993 spoločenskej zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka Zák. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3704
  (from: 03/11/1993 until: 10/05/1997)
Protokol č. 1/96 zo zasadania valného zhromaždenia konaného dňa 23.2.1996. Stary spis: S.r.o. 3704
  (from: 04/22/1996 until: 10/05/1997)
Protokol č. 4/96 z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1996, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Protokol č. 5/96 z valného zhromaždenia konaného dňa 14.10.1996. Stary spis: S.r.o. 3704
  (from: 03/04/1997 until: 10/05/1997)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person