Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1970/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
MS Finance, s. r. o.
  (from: 02/07/2008)
Registered seat: 
Námestie SNP 4
Piešťany 921 01
  (from: 02/07/2008)
Identification number (IČO): 
17 337 593
  (from: 12/19/1991)
Date of entry: 
12/19/1991
  (from: 12/19/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/09/1994)
nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/1994)
realitné agentúry
  (from: 03/09/1994)
poskytovanie služieb - v prevodoch priemyselného vlastníctva
  (from: 03/09/1994)
Partners: 
AVOS Consulting, s.r.o.
Námestie SNP 1476/4
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/2008)
Contribution of each member: 
AVOS Consulting, s.r.o.
Amount of investment: 1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 02/07/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/20/1997)
Marián Škorník
Valová 43
Piešťany 921 01
From: 11/22/2007
  (from: 02/07/2008)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/07/2008)
Capital: 
1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 07/18/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 10.12.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a Zák.č.173/88 Zb.o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3709
  (from: 12/19/1991)
Notárska zápisnica N 14/93 Nz 14/93 napísaná dňa 8.2.1993 notárkou JUDr. Imriškovou. Stary spis: S.r.o. 3709
  (from: 03/30/1993)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.1.1994 N 13/94, Nz 13/94 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3709
  (from: 03/09/1994)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme Notárskej zápisnice N 225/94, NZ 224/94 napísanej dňa 03.08.1994 notárom JUDr. Romanom Blahom. Stary spis: S.r.o. 3709
  (from: 02/14/1995)
Osvedčenie o zmene zakladeteľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.2.1997 pod č. N 48/97, Nz 48/97. Stary spis: S.r.o. 3709
  (from: 06/20/1997)
Dodatok k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č.N 66/97, Nz 53/97 dňa 10.6.1997. Stary spis: S.r.o. 3709
  (from: 07/24/1997)
Notárska zápisnica N 430/98, 428/98 zo dňa 7.8.1998 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, ktorou sa zakladateľská listina prispôsobuje ustanoveniam zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/18/1998)
Prevod obchodného podielu a zmena zakladateľskej listiny schválené na valnom zhromaždení dňa 22.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 162/99, Nz 149/99 spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (from: 04/23/1999)
Rozhodnutie zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.5.1999 č. N 99/99, Nz 97/99 o zmene sídla a obchodného mena. Pôvodné - SCHOOL, spol. s r.o.
  (from: 06/18/1999)
Notárska zápisnica zo dňa 20.3.2000 pod č. N 85/2000, Nz 87/2000 o zmene obchodného mena, pôvodné: Seter Scholl Slovensko spol. s r.o.
  (from: 03/24/2000)
Zmena zakladateľskej listiny v nadväznosti na prevod obchodného podielu schválená jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 29. mája 2001 vo forme notárskej zápisnice N 147/01, Nz 141/01 spísanej notárkou JUDr. Janou Mikušovou.
  (from: 07/17/2001)
Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 127/03, Nz 18992/03 napísanej dňa 14.3.2003 notárom JUDr. Polakovičovou.
  (from: 07/18/2003)
Ing. Ivan Salcer- vzdanie sa prokúry ku dňu 01.04.2005.
  (from: 06/09/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.10.2007 a 4.2.2008.
  (from: 02/07/2008)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji podniku zo dňa 30.5.2006 bol podnik spoločnosti SSL Slovensko spol. s r.o. predaný spoločnosti SSL Česká republika s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 977 116, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo 1342/B, v zmysle ust. § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/13/2006)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person