Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2866/V

Business name: 
DELTA MANAGEMENT GmBH, spol. s r.o.
  (from: 12/27/1994)
Registered seat: 
Moldavská 8
Košice 040 01
  (from: 12/27/1994)
Identification number (IČO): 
31 669 638
  (from: 04/05/1993)
Date of entry: 
04/05/1993
  (from: 04/05/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/05/1993)
Objects of the company: 
záložňa
  (from: 12/27/1994)
sprostredkovanie obchodu mimo sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 12/27/1994)
veľkoobchod a maloobchod s mäsom, hydinou, mäsovými výrobkami, s obuvou, s koženým tovarom, s drevom, so sklenenými výrobkami, výrobkami zo zlatých kovov - klenoty, s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, s priemyselnými chemikáliami v rozsahu voľnej živnosti, hnojivami, so strojmi a technickými potrebami, s papierenským tovarom, s motorovými vozidlami aj ojazdenými, s pevnými a tekutými palivami
  (from: 12/27/1994)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/27/1994)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 12/27/1994)
Partners: 
Michal Sidor
Klimkovičova 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/28/1995)
Ing. František Vargovčák
Hronská 17
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/28/1995)
Peter Ďurica
Za mostom 14
Košice - mestská časť Krásna
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Michal Sidor
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/28/1995)
Ing. František Vargovčák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/28/1995)
Peter Ďurica
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 05/20/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/20/2003)
Peter Ďurica
Za mostom 14
Košice - mestská časť Krásna
From: 04/05/1993
  (from: 03/03/2017)
Ing. František Vargovčák
Hronská 17
Košice
From: 09/12/1995
  (from: 03/03/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.
  (from: 03/20/2003)
Capital: 
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/20/2003)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/16/2004
  (from: 06/06/2007)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miroslav Kráľ
Hraničná 12
Košice 040 01
From: 09/06/2004
  (from: 06/06/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.5.1992 v súlade s § 105 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/05/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.11.1994.
  (from: 12/27/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.9.1995.
  (from: 09/28/1995)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.2.1996.
  (from: 02/21/1996)
Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.9.1997.
  (from: 03/05/1998)
Zánik funkcie prokuristu: Adriany Koľšovskej dňa 6.3.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 6.3.2003.
  (from: 03/20/2003)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach 6K 69/03 - 13 zo dňa 16.4.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslav Kráľ.
  (from: 11/24/2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 6K 69/03 - 68 zo dňa 6.9.2004 zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Milana Knopa, advokáta, Štúrova 20, Košice a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Kráľa, advokáta, nar. 13.5.1957, r.č. , Hraničná 12, Košice.
  (from: 06/06/2007)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person