Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  133941/B

Business name: 
green energy slovakia, s. r. o.
  (from: 06/12/2009)
Registered seat: 
Mraziarenská 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 08/21/2019)
Identification number (IČO): 
35 780 711
  (from: 01/26/2000)
Date of entry: 
01/26/2000
  (from: 01/26/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/2000)
Objects of the company: 
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/26/2000)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 01/26/2000)
výskum v oblasti technických vied
  (from: 01/26/2000)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 01/26/2000)
výroba elektriny, rozvod elektriny
  (from: 10/13/2005)
Administratívne služby
  (from: 02/20/2016)
Obstarávanie služieb spojených so správou energetických zariadení
  (from: 02/20/2016)
Vedenie účtovníctva
  (from: 03/23/2018)
Partners: 
Ing. Tomáš Lacko
Podunajská 54
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 05/25/2022)
Weon group, s. r. o. IČO: 46 389 946
Mraziarenská 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 11/29/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Tomáš Lacko
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/25/2022)
Weon group, s. r. o.
Amount of investment: 9 960 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 960 EUR
  (from: 11/29/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/07/2014)
Ing. Tomáš Lacko
Podunajská 54
Bratislava 821 06
From: 01/26/2000
  (from: 04/15/2005)
Ing. Juraj Ondrášik
Sartorisova 16
Bratislava 821 08
From: 10/03/2005
  (from: 10/13/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z konateľov samostatne.
  (from: 02/20/2016)
Capital: 
16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 10/31/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 17.11.1999, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a násl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 01/26/2000)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 23.11.2001. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.11.2001.
  (from: 11/27/2001)
Prevody a rozdelenie obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 3.6.2002. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.6.2002.
  (from: 11/06/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2005 -súhlas s prevodom obchodného podielu.
  (from: 09/24/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2005.
  (from: 10/13/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2007.
  (from: 07/11/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2009 a 12.05.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného GREEN ENERGY SLOVAKIA, s. r. o. na nové green energy slovakia, s. r. o.
  (from: 06/12/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.10.2014.
  (from: 10/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.06.2015.
  (from: 07/07/2015)
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36R/1/2015-223 zo dňa 06.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.08.22015, povolil reštrukturalizáciu dlžníka: green energy slovakia, s. r. o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 780 711, a zároveň ustanovil do funkcie správcu ustanovil JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
  (from: 08/04/2016)
Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36R/1/2015 zo dňa 01.04.2016 súd skončil reštrukturalizáciu dlžníka green energy slovakia, s. r. o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 780 711.
  (from: 08/04/2016)
Date of updating data in databases:  03/02/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person