Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3481/B

Business name: 
SPP - distribúcia, a.s.
  (from: 07/10/2018)
Registered seat: 
Mlynské nivy 44/b
Bratislava 825 11
  (from: 12/10/2004)
Identification number (IČO): 
35 910 739
  (from: 12/10/2004)
Date of entry: 
12/10/2004
  (from: 12/10/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/10/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/10/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevázdkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/10/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/10/2004)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/10/2004)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 07/01/2006)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 07/01/2006)
odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
  (from: 07/01/2006)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/01/2006)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 07/01/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
technicko- organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií, kurzov a školení
  (from: 07/01/2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu na špeciálne účely ( na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch )
  (from: 07/01/2006)
distribúcia plynu
  (from: 07/01/2006)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 08/09/2006)
overovanie určených meradiel
  (from: 08/09/2006)
opravy a montáž určených meradiel
  (from: 08/09/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/06/2015)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/06/2015)
finančný leasing
  (from: 06/06/2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/06/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/06/2015)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/06/2015)
počítačové služby
  (from: 06/06/2015)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/06/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/06/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/06/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/06/2015)
výroba vyhradených zariadení elektrických
  (from: 06/06/2015)
výroba vyhradených zariadení plynových
  (from: 06/06/2015)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  (from: 06/06/2015)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  (from: 06/06/2015)
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  (from: 06/06/2015)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 06/06/2015)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 06/06/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/10/2018)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/10/2018)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/10/2018)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/10/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/2004)
Marek Štrpka - člen predstavenstva
Pod Agátmi 1
Bratislava 821 07
From: 11/12/2019
  (from: 03/08/2020)
JUDr. Ľubomír Schweighofer - Vice-chairman of the Board of Directors
Šafárikovo nám. 2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 09/23/2020
  (from: 10/23/2020)
Ing. Pavol Mertus - člen predstavenstva
Staré Grunty 3643/326B
Bratislava 841 04
From: 09/23/2020
  (from: 10/17/2020)
Ing. František Čupr - predseda
Žitenická 871/1
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 04/25/2021
  (from: 04/21/2021)
Ing. František Urbaník - člen predstavenstva
V Cihelně 1044
Luhačovice 763 26
Česká republika
From: 04/25/2021
  (from: 04/21/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle (i) najmenej traja (3) členovia predstavenstva konajúci spoločne alebo (ii) predseda predstavenstva konajúci spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/21/2021)
Capital: 
1 200 000 000 EUR Paid up: 1 200 000 000 EUR
  (from: 11/22/2014)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 200 000 000 EUR
  (from: 11/22/2014)
Stockholder: 
SPP Infrastructure, a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 825 11
  (from: 04/21/2021)
Supervisory board: 
Ing. Martin Barto , CSc.
Godorova 1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 09/23/2020
  (from: 10/17/2020)
Ing. Juraj Blusk
445 Kostolište
Kostolište 900 62
From: 09/23/2020
  (from: 10/17/2020)
Ing. Branislav Bosák
ul. 29. augusta 17
Banská Bystrica 974 01
From: 09/23/2020
  (from: 10/17/2020)
Gary Mazzotti
Statenická 365
Statenice 252 62
Česká republika
From: 08/20/2020
  (from: 10/23/2021)
Pavol Korienek
Coburgova 2242/10
Trnava 917 02
From: 11/25/2021
  (from: 12/22/2021)
Milan Boris
319
Malženice 919 29
From: 11/25/2021
  (from: 12/22/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.11.2004 podľa ustanovení § 163 a nasl. Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 741/04, Nz 84771/04 spísanej JUDr. Ivanom Macákom, notárom.
  (from: 12/10/2004)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 18. 05. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice 281/2006, NZ 19126/2006, NCRIs 19019/2006 z 1.000.000,- Sk na 58.969.162.500,- Sk.
  (from: 07/01/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 281/2006, Nz 19126/2006, NCRls 19019/2006 zo dňa 18.05.2006.
  (from: 08/09/2006)
Zápis z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konajúcich sa v dňoch 21. - 22.11.2006.
  (from: 12/20/2006)
Výpis z notárskej zápisnice č. N 160/2007, Nz 21134/2007, NCRls 21024/2007 zo dňa 30.05.2007.
  (from: 07/05/2007)
Notárska zápisnica N 392/2008, Nz 17870/2008 zo dňa 29.04.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/01/2008)
Výpis z notárskej zápisnice č. N 482/2009, Nz 13475/2009, NCRls 13650/2009 zo dňa 28.04.2009 osvedčujúci priebeh riadneho valného zhromaždenia.
  (from: 05/20/2009)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 482/2009 Nz 13475/2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2009.
  (from: 07/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.9.2009.
  (from: 10/20/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.5.2010.
  (from: 07/08/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2010.
  (from: 09/22/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2011.
  (from: 01/20/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.05.2011.
  (from: 05/21/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 79/2011 Nz 17084/2011 zo dňa 11.05.2011 - výpis z notárskej zápisnice.
  (from: 07/14/2011)
Zápis z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 24.11.2011.
  (from: 12/06/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.3.2012
  (from: 04/12/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2012.
  (from: 07/19/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.4.2012.
  (from: 07/20/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 1534/2014, Nz 17854/2014, NCRls 18251/2014 zo dňa 13.05.2014.
  (from: 05/29/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.08.2014.
  (from: 08/29/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2014.
  (from: 10/25/2014)
Notárska zápisnica - N 293/2014, Nz 44337/2014, NCRls 45164/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2014.
  (from: 11/22/2014)
Notárska zápisnica N 284/2015, Nz 16570/2015, NCRls 16949/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.05.2015.
  (from: 06/06/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.
  (from: 11/25/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.01.2016.
  (from: 01/22/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2017.
  (from: 05/05/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.05.2017
  (from: 06/07/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.6.2018.
  (from: 10/02/2018)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person