Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34116/B

Business name: 
ISTROFINANCE, s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/23/2011 until: 08/01/2012)
ISTROFINANCE, s.r.o.
  (from: 12/14/2004 until: 02/22/2011)
Registered seat: 
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
Identification number (IČO): 
35 911 140
  (from: 12/14/2004)
Date of entry: 
12/14/2004
  (from: 12/14/2004)
Date of deletion: 
08/02/2012
  (from: 08/02/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/02/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/14/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
prieskum trhu
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov, prístrojov, technologických zariadení a motorových vozidiel
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
Partners: 
ISTROBANKA, a.s.
Laurinská 1
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 12/14/2004 until: 10/02/2009)
Československá obchodná banka, a. s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
Slovak Republic
  (from: 10/03/2009 until: 08/01/2012)
Contribution of each member: 
ISTROBANKA, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/14/2004 until: 02/25/2009)
ISTROBANKA, a.s.
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 10/02/2009)
Československá obchodná banka, a. s.
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 10/03/2009 until: 08/01/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
Ing. Alena Blažíková
Nad lomom 9
Bratislava 811 02
From: 12/22/2008
  (from: 06/27/2009 until: 10/02/2009)
Ing. Alena Blažíková
Nad lomom 9
Bratislava 811 02
From: 12/22/2008 Until: 09/18/2009
  (from: 10/03/2009 until: 10/02/2009)
Gernot Daumann
Podlesná 24
Limbach 900 91
From: 11/15/2007
  (from: 01/10/2008 until: 02/25/2009)
Gernot Daumann
Podlesná 24
Limbach 900 91
From: 11/15/2007 Until: 01/30/2009
  (from: 02/26/2009 until: 02/25/2009)
Ing. Radomír Kašiar
Lipová 19
Viničné 900 23
From: 09/19/2009
  (from: 10/03/2009 until: 08/01/2012)
Ing. Ľubomír Mráz
Rozvodná 19
Bratislava 831 01
From: 01/13/2010
  (from: 01/22/2010 until: 08/01/2012)
Mag. Alexander Bayr
Marchetstrasse 50/2/30
Baden 2500
Rakúsko
From: 12/14/2004
  (from: 12/14/2004 until: 08/18/2006)
Mag. Alexander Bayr
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúsko
From: 12/14/2004
  (from: 08/19/2006 until: 06/26/2009)
Mag. Alexander Bayr
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúsko
From: 12/14/2004 Until: 12/01/2008
  (from: 06/27/2009 until: 06/26/2009)
Mag. Günter Friedl , MBA
Leebgasse 46/5
Viedeň 1100
Rakúsko
From: 12/14/2004 Until: 11/15/2007
  (from: 01/10/2008 until: 01/09/2008)
Mag. Günter Friedl , MBA
Leebgasse 46/5
Viedeň 1100
Rakúsko
From: 12/14/2004
  (from: 12/14/2004 until: 01/09/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti sa pripoja podpisy dvoch konateľov alebo jedného konateľa a jedného prokuristu, pričom prokurista pripojí k svojmu menu dodatok, že ide o prokúru.
  (from: 01/22/2010 until: 08/01/2012)
V mene spoločnosti koná a podpisovanie za spoločnosť vykonáva konateľ spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/26/2009 until: 01/21/2010)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa pripoja podpisy dvoch konateľov alebo jedného konateľa a jedného prokuristu, pričom prokurista pripojí k svojmu menu dodatok, že ide o prokúru.
  (from: 12/14/2004 until: 02/25/2009)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 08/01/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/14/2004 until: 02/25/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/10/2011
  (from: 08/02/2012)
Date of entry into voluntary liquidation: 02/10/2011
  (from: 02/23/2011 until: 08/01/2012)
 Liquidators:
JUDr. Tomáš Beňa
Baltská 17/11868
Bratislava 821 07
From: 02/10/2011 Until: 08/02/2012
  (from: 02/23/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Samostatne.
  (from: 02/23/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/29/2011
  (from: 08/02/2012)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka konaného dňa 29.09.2011, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 29.09.2011, súhlasu Daňového úradu Bratislava č. 9102302/5/961625/2012 zo dňa 25.06.2012 s výmazom spoločnosti ISTROFINANCE, s. r. o., v likvidácii z obchodného registra bola likvidácia ukončená ku dňu 29.09.2011. Obchodná spoločnosť ISTROFINANCE, s. r. o., v likvidácii, Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO : 35 911 140, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 34116/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 08/02/2012)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.10.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dodatok k zakladateľskej listine - zo dňa 07.12.2004 a 13.12.2004. Úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 12/14/2004 until: 08/01/2012)
Zápisnica č. 2/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2007.
  (from: 01/10/2008 until: 08/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2009.
  (from: 02/26/2009 until: 08/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.09.2009.
  (from: 10/03/2009 until: 08/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.12.2009, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti ISTROFINANCE, s.r.o., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO : 35 911 140 (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťami ISTRO - RECOVERY, s.r.o., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO : 35 792 809, ISTRORENT, s.r.o., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO : 35 866 438, ALPHARENT s.r.o., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO : 35 881 186, BETARENT s.r.o., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO : 35 880 848 a MFT+RA, s.r.o., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO : 35 733 080 (zanikajúce spoločnosti). Obchodná spoločnosť ISTROFINANCE, s.r.o. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností. Zmluva o zlúčení zo dňa 08.12.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 881/2009, Nz 48362/2009, NCRls 48991/2009.
  (from: 01/01/2010 until: 08/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.1.2010.
  (from: 01/22/2010 until: 08/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2011.
  (from: 02/23/2011 until: 08/01/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ALPHARENT s.r.o.
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 01/01/2010)
BETARENT s.r.o.
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 01/01/2010)
ISTRO - RECOVERY, s.r.o.
Medená 22
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2010)
ISTRORENT, s.r.o.
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 01/01/2010)
MFT+RA, s.r.o.
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person