Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3479/B

Business name: 
BKS-Leasing s. r. o.
  (from: 10/01/2013)
Registered seat: 
Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (from: 01/01/2011)
Identification number (IČO): 
31 644 333
  (from: 02/05/1996)
Date of entry: 
02/05/1996
  (from: 02/05/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/2013)
Objects of the company: 
leasing strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 02/05/1996)
factoring a forfaiting
  (from: 02/05/1996)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných, než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/05/1996)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/05/1996)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 02/05/1996)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 02/05/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/05/1996)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 05/17/2005)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 05/24/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/01/2013)
Peter Malo
Pri Suchom Mlyne 17
Bratislava 811 04
From: 10/01/2013
  (from: 10/01/2013)
Harald Brunner
Pribinova 16
Bratislava 811 09
From: 10/01/2013
  (from: 10/01/2013)
Ing. Lenka Rybánska
Kresánkova 3580/7A
Bratislava 841 05
From: 10/01/2013
  (from: 10/01/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti budú konať dvaja konatelia spoločne. Konatelia sa podpisujú v mene spoločnosti tak, že pripoja k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/01/2013)
Capital: 
15 000 637 EUR Paid up: 15 000 637 EUR
  (from: 10/01/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.1.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zv. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 997
  (from: 02/05/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/31/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/31/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 5.10.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/17/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/28/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 16.8.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/09/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/28/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 25.7.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/07/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.4.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/05/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 24.6.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/25/2003)
Notárska zápisnica N 133/2005, Nz 10608/2005, NCRls 10500/2005 spísaná notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.3.2005.
  (from: 05/17/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.7.2007. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 25.7.2007.
  (from: 08/15/2007)
Notárska zápisnica N 844/2007, 40539/2007, NCRls 40280/2007 zo dňa 11.10.2007. Zmena obchodného mena z KOFIS LEASING, a.s. na BKS-Leasing a.s.
  (from: 10/17/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.06.2008. vo forme not. zápisnice N 437/2008 Nz 26456/2008.
  (from: 08/06/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.11.2008. vo forme not. zápisnice N 874/2008 Nz 52171/2008
  (from: 12/19/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1596/2010, z 53841/2010 zo dňa 13.12.2010
  (from: 01/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 433/2011 Nz 7816/2011 zo dňa 04.03.2011 v znení opravnej doložky zo dňa 20.04.2011.
  (from: 05/24/2011)
Príloha k zápisnici zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2012.
  (from: 12/19/2012)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 25.07.2012.
  (from: 01/18/2013)
Notárska zápisnica N 1636/2013, Nz 30989/2013, NCRls 31669/2013 zo dňa 12.09.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti BKS - Leasing, a. s. na spoločnosť s ručením obmedzeným BKS - Leasing s. r. o.
  (from: 10/01/2013)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person