Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2902/V

Business name: 
AUTOBODY, s.r.o.
  (from: 05/29/2002 until: 10/05/2009)
AUTONOVUM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 04/14/1993 until: 05/28/2002)
Registered seat: 
460
Košická Belá 044 65
  (from: 05/29/2002 until: 10/05/2009)
Dopravná 5
Košice 040 01
  (from: 09/20/1993 until: 05/28/2002)
J. Čajaka 5
Košice
  (from: 04/14/1993 until: 09/19/1993)
Identification number (IČO): 
31 670 199
  (from: 04/14/1993)
Date of entry: 
04/14/1993
  (from: 04/14/1993)
Person dissolved from: 
30.7.2009
  (from: 10/06/2009)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 10/06/2009)
Date of deletion: 
10/06/2009
  (from: 10/06/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/06/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/14/1993)
Objects of the company: 
maloobchod s potravinárskymi výrobkami, priemyselným tovarom, ovocím, zeleninou, spotrebnou elektronikou, obuvou, odevami, textilom, hračkami, kožou, koženými výrobkami, športovými potrebami, chemickými výrobkami, stavebnými, poľnohospodárskymi strojmi, ich časťami a súčasťami
  (from: 04/14/1993 until: 10/05/2009)
veľkoobchod s uvedenými výrobkami
  (from: 04/14/1993 until: 10/05/2009)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/14/1993 until: 10/05/2009)
predaj osobných, nákladných, účelových a špeciálnych vozidiel
  (from: 04/14/1993 until: 10/05/2009)
autoopravárenská činnosť
  (from: 04/14/1993 until: 10/05/2009)
leasingová činnosť v oblasti osobných, nákladných, účelových a špeciálnych vozidiel, stavebných a poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/14/1993 until: 10/05/2009)
Partners: 
KARTIER a.s. IČO: 31 380 743
Račianska 155
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 05/28/2002)
TUXI, spol. s r.o. IČO: 31 402 364
Tbiliská 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/17/1998 until: 05/28/2002)
COMPLEX, spol. s r.o. Košice
J. Čajaka 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/14/1993 until: 08/11/1998)
Ladislav Kašprišin
Štúrova 26
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 05/28/2002)
Ladislav Kašprišin
Štúrova 26
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/17/1998 until: 04/18/1999)
Igor Klima
Komenského 49
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 05/28/2002)
Igor Klima
Komenského 49
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/17/1998 until: 04/18/1999)
Igor Klima
Komenského 49
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 09/16/1998)
Igor Klíma
Karpatská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/20/1993 until: 08/11/1998)
Vojtech Body
460
Košická Belá
Slovak Republic
  (from: 05/29/2002 until: 10/05/2009)
Contribution of each member: 
COMPLEX, spol. s r.o. Košice
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/14/1993 until: 08/11/1998)
Igor Klíma
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1993 until: 08/11/1998)
Igor Klima
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 09/16/1998)
Igor Klima
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/17/1998 until: 04/18/1999)
Ladislav Kašprišin
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/17/1998 until: 04/18/1999)
TUXI, spol. s r.o.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 09/17/1998 until: 05/28/2002)
Igor Klima
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 05/28/2002)
Ladislav Kašprišin
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 05/28/2002)
KARTIER a.s.
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 05/28/2002)
Vojtech Body
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/29/2002 until: 10/05/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/19/1999 until: 10/05/2009)
Individual managing director
  (from: 08/12/1998 until: 04/18/1999)
konatelia
  (from: 09/20/1993 until: 08/11/1998)
Individual managing director
  (from: 04/14/1993 until: 09/19/1993)
Ing. Vladimír Balco
Stropkovská 42
Košice
  (from: 04/14/1993 until: 08/11/1998)
Ladislav Kašprišin
Štúrova 26
Košice
  (from: 09/17/1998 until: 04/18/1999)
Igor Klima
Komenského 49
Košice
Until: 03/22/2002
  (from: 08/12/1998 until: 05/28/2002)
Igor Klíma
Karpatská 3
Košice
  (from: 09/20/1993 until: 08/11/1998)
Vojtech Body
460
Košická Belá
From: 03/22/2002
  (from: 05/29/2002 until: 10/05/2009)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/19/1999 until: 10/05/2009)
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne.
  (from: 08/12/1998 until: 04/18/1999)
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne.
  (from: 09/20/1993 until: 08/11/1998)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/14/1993 until: 09/19/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 10/05/2009)
120 000 Sk
  (from: 09/20/1993 until: 08/11/1998)
100 000 Sk
  (from: 04/14/1993 until: 09/19/1993)
Supervisory board: 
Peter Cintula
Karloveská 16
Bratislava
Until: 11/15/2002
  (from: 04/19/1999 until: 12/05/2002)
Ladislav Kašprišin
Štúrova 26
Košice
Until: 11/15/2002
  (from: 04/19/1999 until: 12/05/2002)
Štefan Laský
Mäsiarska 23
Košice
Until: 11/15/2002
  (from: 04/19/1999 until: 12/05/2002)
Ing. František Mačuga
Žitná 3 A
Bratislava
Until: 11/15/2002
  (from: 04/19/1999 until: 12/05/2002)
André D. Liptak
Laskaratos Street 3
Nicosia
Cyperská republika
Until: 11/15/2002
  (from: 04/19/1999 until: 12/05/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 27Cbr/80/2006-51 zo dňa 3.6.2009.
  (from: 10/06/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená dňa 29.1.1993 notárskou zápisnicou č.N 11/93, Nz 11/93 v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/14/1993 until: 10/05/2009)
Zmeny v zápise boli urobené na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 3.5.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/20/1993 until: 10/05/2009)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.4.1994.
  (from: 05/06/1994 until: 10/05/2009)
Dodatok k spol. zmluve zo dňa 31.7.1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/12/1998 until: 10/05/2009)
Zmena zakladateľskej listiny spoločenskou zmluvou zo dňa 14. 9. 1998.
  (from: 09/17/1998 until: 10/05/2009)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30. 3. 1999.
  (from: 04/19/1999 until: 10/05/2009)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. N 159/2002, Nz 155/2002 zo dňa 22.3.2002.
  (from: 05/29/2002 until: 10/05/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.11.2002 č. N 1164/02, Nz 1151/02.
  (from: 12/06/2002 until: 10/05/2009)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person