Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2005/B

Business name: 
Polno - leas spol. s r.o.
  (from: 12/16/1991 until: 05/11/1995)
Registered seat: 
Krížna 46
Bratislava 821 08
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Identification number (IČO): 
17 056 209
  (from: 12/16/1991)
Date of entry: 
12/16/1991
  (from: 12/16/1991)
Person dissolved from: 
12. 5. 1995
  (from: 05/12/1995)
Date of deletion: 
05/12/1995
  (from: 05/12/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 05/12/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/16/1991)
Capital: 
1 008 000 Sk
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 18.01.1995 zrušuje sa spoločnosť Poľno-leas spol. s r.o. bez likvidácie. Všetok majetok, všetky práva, povinnosti a záväzky prechádzajú na spoločnosť Poľno-leas a.s., so sídlom Krížna 46, Bratislava. Na základe týchto skutočností. V y m a z u j e s a : Spoločnosť Poľno-leas spol. s r.o., so sídlom Krížna 46, Bratislava zapísaná vo vložke č. 3771/B odd. Sro dňa 31.01.1995, z obchodného registra v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 3771
  (from: 05/12/1995)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person