Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2005/B

Business name: 
Polno - leas spol. s r.o.
  (from: 12/16/1991 until: 05/11/1995)
Registered seat: 
Krížna 46
Bratislava 821 08
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Miletičova 21
Bratislava
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Identification number (IČO): 
17 056 209
  (from: 12/16/1991)
Date of entry: 
12/16/1991
  (from: 12/16/1991)
Person dissolved from: 
12. 5. 1995
  (from: 05/12/1995)
Date of deletion: 
05/12/1995
  (from: 05/12/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 05/12/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/16/1991)
Objects of the company: 
prenájom predmetov dlhodobej spotreby, výrobných prostriedkov a s tým spojené činnosti
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
obchodné činnosti súvisiace s vykonávaním finančného leasingu vrátane finančných operácií
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
obchodná činnosť súvisiaca s vykonávaním operatívneho leasingu a s ním spojené služby
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
prenájom dopravnej techniky, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a výrobných technológií
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
finančný leasing
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
činnosť účtovného a organizačného poradcu
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Partners: 
Slovenská poľnohospodárska banka a.s.
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Slovenská poľnohospodárska banka a.s.
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Ing. Bohuslav Flachs
Fabiánova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Ing. Bohuslav Flachs
Fabiánova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Ing. Dušan Grňo
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/16/1991 until: 05/06/1992)
Ing. Viliam Maroš
Flöglova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Ing. Vladimír Rajčák
Žukovova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Ing. Daniel Svetlík
Fučíkova 3
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Ing. Daniel Svetlík
Fučíkova 3
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 05/07/1992 until: 01/26/1995)
Contribution of each member: 
Slovenská poľnohospodárska banka a.s.
Amount of investment: 750 000 Sk Paid up: 750 000 Sk
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Ing. Viliam Maroš
Amount of investment: 62 500 Sk Paid up: 62 500 Sk
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 62 500 Sk Paid up: 62 500 Sk
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Ing. Dušan Grňo
Amount of investment: 62 500 Sk Paid up: 62 500 Sk
  (from: 12/16/1991 until: 05/06/1992)
Ing. Vladimír Rajčák
Amount of investment: 62 500 Sk Paid up: 62 500 Sk
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Ing. Daniel Svetlík
Amount of investment: 62 500 Sk Paid up: 62 500 Sk
  (from: 05/07/1992 until: 01/26/1995)
Slovenská poľnohospodárska banka a.s.
Amount of investment: 882 000 Sk Paid up: 882 000 Sk
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 63 000 Sk Paid up: 63 000 Sk
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Ing. Daniel Svetlík
Amount of investment: 63 000 Sk Paid up: 63 000 Sk
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
konatelia
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Ing. Daniel Svetlík
Grasalkovičova 3
Ivánka pri Dunaji
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje Ing. Flachs Bohuslav riaditeľ-jednateľ, bytom Bratislava.
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Capital: 
1 008 000 Sk
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
1 000 000 Sk
  (from: 12/16/1991 until: 01/26/1995)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 18.01.1995 zrušuje sa spoločnosť Poľno-leas spol. s r.o. bez likvidácie. Všetok majetok, všetky práva, povinnosti a záväzky prechádzajú na spoločnosť Poľno-leas a.s., so sídlom Krížna 46, Bratislava. Na základe týchto skutočností. V y m a z u j e s a : Spoločnosť Poľno-leas spol. s r.o., so sídlom Krížna 46, Bratislava zapísaná vo vložke č. 3771/B odd. Sro dňa 31.01.1995, z obchodného registra v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 3771
  (from: 05/12/1995)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3771
  (from: 12/16/1991 until: 05/11/1995)
Dodatok č. 2 zo dňa 12.08.1994, ktorým bola spoločenská zmluva prispôsobená príslušným ustanoveniami Obchodného zákoníka. Zápisnica s valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.1994, na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov, živnostenský list č. Žo/7883/92/Ka vydanýô dňa 28.12.1992 Obvodným úradom Bratislava 2. Stary spis: S.r.o. 3771
  (from: 01/27/1995 until: 05/11/1995)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person