Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2819/P

Business name: 
SLOVINTERCON, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Registered seat: 
Priemyselná, objekt Agrostavu
Bardejov 085 01
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Identification number (IČO): 
31 721 915
  (from: 02/21/1996)
Date of entry: 
02/21/1996
  (from: 02/21/1996)
Date of deletion: 
05/06/2004
  (from: 05/06/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/21/1996)
Objects of the company: 
obchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu v odbore: plechové a oceľové konštruk- cie, prevádzkové a skladové zariadenia
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
kovovýroba
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Partners: 
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
Sázavského 6
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Jürgen Detlef Jensen
Ringstrasse 34
Rosenthal
Spolková republika Nemecko
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Hans Holger Weber
Kronbergweg 31
Naumburg
Spolková republika Nemecko
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Contribution of each member: 
Hans Holger Weber
Amount of investment: 63 000 Sk Paid up: 63 000 Sk
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
Amount of investment: 42 000 Sk Paid up: 42 000 Sk
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Jürgen Detlef Jensen
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
Sázavského 6
Bardejov
  (from: 02/21/1996 until: 11/14/1996)
Mgr. Vlasta Volčková
Ľ. Štúra 442/6
Svidník
  (from: 11/15/1996 until: 05/05/2004)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Capital: 
125 000 Sk
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: SLOVINTERCON, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov Sídlo: Priemyselná, objekt Agrostavu 085 01 Bardejov IČO: 31 721 915 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 10.12.2003 č. 2K 328/97-11, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka SLOVINTERCON, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov, pre nedostatok majetku na úhradu trov konania. Deň výmazu: 6.5.2004.
  (from: 05/06/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13. 2. 1996 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál 66 % - Spolková republika Nemecko. Stary spis: S.r.o. 7389
  (from: 02/21/1996 until: 05/05/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 2K 328/97-11 zo dňa 10.12.2003, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka SLOVINTERCON, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov so sídlom v Bardejove, Priemyselná, objekt Agrostavu, IČO: 31 721 915, pre nedostatok majetku.
  (from: 11/15/1996 until: 05/05/2004)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person