Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15753/P

Business name: 
ATES s.r.o.
  (from: 10/29/2005)
AVIATVERSERVICE, s.r.o.
  (from: 12/23/2004 until: 10/28/2005)
Registered seat: 
Jesenského 44
Prešov 080 01
  (from: 08/06/2013)
Oravská 5
Prešov 080 01
  (from: 09/18/2006 until: 08/05/2013)
Budovateľská 14
Prešov 080 01
  (from: 12/23/2004 until: 09/17/2006)
Identification number (IČO): 
36 501 140
  (from: 12/23/2004)
Date of entry: 
12/23/2004
  (from: 12/23/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/23/2004)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (from: 12/23/2004)
deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
  (from: 12/23/2004)
výroba výrobkov z papiera a plastov
  (from: 12/23/2004)
výroba drevených obalov a drobných výrobkov z dreva
  (from: 12/23/2004)
výroba kožených odevov a kožených doplnkov
  (from: 12/23/2004)
výroba odevov a odevných doplnkov
  (from: 12/23/2004)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 12/23/2004)
píliarska výroba a pilčícke práce
  (from: 12/23/2004)
spracovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 12/23/2004)
výroba krmív
  (from: 12/23/2004)
výroba cestovín
  (from: 12/23/2004)
výroba obuvi
  (from: 12/23/2004)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 12/23/2004)
výroba nožiarskeho tvoaru, zámkov a kovaní
  (from: 12/23/2004)
výroba a oprava bicyklov a športového tovaru
  (from: 12/23/2004)
výroba hier a hračiek, bižutérie
  (from: 12/23/2004)
príprava a predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov; zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy; tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál; jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 12/23/2004)
prevádzkovanie hracích nevýherných automatov, biliardových stolov, music boxov, video automatov
  (from: 12/23/2004)
cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/23/2004)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 12/23/2004)
odťahová služba
  (from: 12/23/2004)
dopravná zdravotná služba
  (from: 12/23/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 12/23/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/23/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/23/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/23/2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 12/23/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/23/2004)
finančný leasing
  (from: 12/23/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/23/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/23/2004)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 12/23/2004)
fotografické služby
  (from: 12/23/2004)
zhotovovanie videozáznamov
  (from: 12/23/2004)
kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie služby
  (from: 12/23/2004)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 12/23/2004)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/23/2004)
poskytovanie internetových služieb
  (from: 12/23/2004)
tvorba www stránok
  (from: 12/23/2004)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení
  (from: 12/23/2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/23/2004)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 12/23/2004)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 12/23/2004)
prenájom strojov, a technických zariadení, motorových vozidiel, potrieb pre domácnosť
  (from: 12/23/2004)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 12/23/2004)
záložňa
  (from: 12/23/2004)
práce vykonávané strojnými mechanizmami
  (from: 12/23/2004)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 12/23/2004)
mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 12/23/2004)
zváračské práce
  (from: 12/23/2004)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 12/23/2004)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 12/23/2004)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/23/2004)
zemné práce a demolácie
  (from: 12/23/2004)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 12/23/2004)
zhotovovanie vitráži
  (from: 12/23/2004)
omietkárske práce
  (from: 12/23/2004)
obkladačské práce
  (from: 12/23/2004)
montáž sadrokartónu
  (from: 12/23/2004)
betonárske a železobetonárske práce
  (from: 12/23/2004)
lešenárske práce
  (from: 12/23/2004)
výroba výrobkov z betónu, cementu, sadry a kameniny
  (from: 12/23/2004)
výroba a montáž kŕbov
  (from: 12/23/2004)
čalúnnictvo
  (from: 12/23/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/23/2004)
poskyvanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 12/23/2004)
montáž bezpečnostných dverí (jedno až dvojbodové)
  (from: 12/23/2004)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie požiarnej techniky (hasiace prístroje, EPS, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia)
  (from: 12/23/2004)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 12/23/2004)
baliace činnosti
  (from: 12/23/2004)
manipulácia s nákladom
  (from: 12/23/2004)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/23/2004)
vodná záchranná služba
  (from: 12/23/2004)
prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/23/2004)
počítačová grafika, kresličské a grafické práce
  (from: 12/23/2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 12/23/2004)
inžinierska činnosť v strojárstve a elektrotechnicke
  (from: 12/23/2004)
záhradnícke a sadovnícke úpravy
  (from: 12/23/2004)
letná a zimná údržba ciest a komunikácií, asfaltérske práce
  (from: 12/23/2004)
vypracovanie štúdií regionálneho rozvoja, vypracovanie rozvojových projektov
  (from: 12/23/2004)
prevádzkovanie solária (nie pre liečebné účely)
  (from: 12/23/2004)
sprostredkovanie dopnkového dôchodkového poistenia
  (from: 12/23/2004)
nechtový dizajn, vizážistické služby
  (from: 12/23/2004)
tlmočnícke a prekladateľské služby
  (from: 12/23/2004)
služby colného deklaranta, poskytovanie colných záruk
  (from: 12/23/2004)
spracovanie prírodného kameňa - lámaním, štiepením, drvením, triedením
  (from: 12/23/2004)
protektorovanie gumových pneumatík, oprava a prestavba gumových pneumatík
  (from: 12/23/2004)
vedenie motorového vozidla
  (from: 12/23/2004)
kuriérska služba
  (from: 09/18/2006)
donášková služba
  (from: 09/18/2006)
Partners: 
Ing. Anton Klimko
Jesenského 3526/44
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 08/06/2013)
Ing. František Ksenzsigh
Karpatská 6592/3
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 08/06/2013)
Anton Klimko
Oravská 5
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 12/23/2004 until: 10/28/2005)
Michal Klimko
Oravská 5
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 12/23/2004 until: 10/28/2005)
Antónia Klimková
Oravská 5
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 10/29/2005 until: 08/05/2013)
Peter Molnár
Titogradská 11
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 10/29/2005 until: 08/05/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Anton Klimko
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 08/06/2013)
Ing. František Ksenzsigh
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 08/06/2013)
Anton Klimko
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 12/23/2004 until: 10/28/2005)
Michal Klimko
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/23/2004 until: 10/28/2005)
Antónia Klimková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/29/2005 until: 01/26/2011)
Peter Molnár
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/29/2005 until: 01/26/2011)
Antónia Klimková
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 01/27/2011 until: 08/05/2013)
Peter Molnár
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 01/27/2011 until: 08/05/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/23/2004)
Ing. Anton Klimko
Jesenského 3526/44
Prešov 080 01
From: 07/26/2012
  (from: 08/06/2013)
Ing. František Ksenzsigh
Karpatská 6592/3
Prešov 080 01
From: 07/26/2012
  (from: 08/06/2013)
Anton Klimko
Oravská 5;
Prešov 080 01
From: 12/23/2004
  (from: 12/23/2004 until: 10/28/2005)
Anton Klimko
Oravská 5;
Prešov 080 01
From: 12/23/2004 Until: 08/23/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Antónia Klimková
Oravská 5
Prešov 080 01
From: 08/23/2005 Until: 07/25/2012
  (from: 08/06/2013 until: 08/05/2013)
Peter Molnár
Titogradská 11
Košice 040 11
From: 08/23/2005 Until: 07/25/2012
  (from: 08/06/2013 until: 08/05/2013)
Antónia Klimková
Oravská 5
Prešov 080 01
From: 08/23/2005
  (from: 10/29/2005 until: 08/05/2013)
Peter Molnár
Titogradská 11
Košice 040 11
From: 08/23/2005
  (from: 10/29/2005 until: 08/05/2013)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 12/23/2004)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/27/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/23/2004 until: 01/26/2011)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person