Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  181/S

Business name: 
HAPIS spol. s r.o.
  (from: 11/01/1991)
Registered seat: 
Pečenice 100
Bátovce 935 03
  (from: 03/27/1997)
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/09/1992 until: 03/26/1997)
Partizánska
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/01/1991 until: 10/08/1992)
Identification number (IČO): 
30 224 624
  (from: 11/01/1991)
Date of entry: 
11/01/1991
  (from: 11/01/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/01/1991)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých, na ktoré je poptrebné osobitné povolenie
  (from: 10/09/1992)
nákup, predaj, sprostredkovanie, obstarávanie tovarov všetkého druhu s výnimku tovarov, na ktoré je potrebné osobitné oprávnenie
  (from: 11/01/1991 until: 10/08/1992)
služby spojené so zameraním na obstarávateľskú, sprostredkovateľskú činnosť
  (from: 11/01/1991 until: 10/08/1992)
zahranično-obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí, poskytovanie a prijímanie služieb okrem vecí a ďaľšej činnosti, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje osobitné oprávnenie
  (from: 11/01/1991 until: 10/08/1992)
nákup, predaj a požičiavanie videohier
  (from: 11/01/1991 until: 10/08/1992)
Partners: 
Dr. Ján Dobias
Pečenice 100
Bátovce
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Dr. Ján Dobias
Mierové nám 15/1
Handlová
Slovak Republic
  (from: 11/01/1991 until: 03/26/1997)
Dr. Ján Dobias
Pečenice 100
Bátovce
Slovak Republic
  (from: 03/27/1997 until: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Dr. Ján Dobias
  (from: 03/27/1997 until: 05/18/2022)
Dr. Ján Dobias
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/19/2022)
Dr. Ján Dobias
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/01/1991 until: 03/26/1997)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/09/1992)
konatelia
  (from: 11/01/1991 until: 10/08/1992)
Dr. Ján Dobias
Pečenice 100
Bátovce
  (from: 05/19/2022)
Dr. Ján Dobias
Mierové nám 15/1
Handlová
  (from: 10/09/1992 until: 03/26/1997)
Dr. Ján Dobias
Pečenice 100
Bátovce
  (from: 03/27/1997 until: 05/18/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 10/09/1992)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje zakladateľ.
  (from: 11/01/1991 until: 10/08/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/01/1991)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou spísania not.záp. č. NZ 226/9l zo dňa 3O.lO.l99l v zmysle zák.č. lO3/9O Zb., ktorým sa mení a dopľňa HZ.
  (from: 11/01/1991)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l8.9.l992 bol schválený Dodatok č.l, ktorým sa upravuje notárska zápisnica v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Spis bol odstúpený z dôvodu miestnej nepríslušnosti na Okresný súd Nitra dňa 3.4.1997. Stary spis: S.r.o. 661
  (from: 10/09/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.3.1997 spoločník schválil dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/27/1997)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person