Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11196/L

Business name: 
Maini Precision Products Slovakia, s.r.o.
  (from: 09/05/2008)
Registered seat: 
Na stanicu
Žilina - Bytčica 010 09
  (from: 06/11/1998)
Identification number (IČO): 
34 144 005
  (from: 06/11/1998)
Date of entry: 
07/23/1996
  (from: 06/11/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/11/1998)
Objects of the company: 
výroba kovových a syntetických strojných dielov
  (from: 06/11/1998)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/1998)
pomocné konzultácie
  (from: 06/11/1998)
Partners: 
Maini Precision Products Austria GmbH
Alpinestrasse 39
Kindberg 8652
Republic of Austria
  (from: 04/03/2009)
Contribution of each member: 
Maini Precision Products Austria GmbH
Amount of investment: 932 749,12 EUR Paid up: 932 749,12 EUR
  (from: 04/03/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/19/2010)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/30/1999)
Capital: 
932 749,12 EUR Paid up: 932 749,12 EUR
  (from: 04/03/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/04/2009
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k.1K 3/2009-1889 zo dňa 25.2.2009 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (from: 04/07/2009)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Štefan Straka
Na stanicu 16
Žilina 010 09
From: 03/04/2009
  (from: 04/07/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bol založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.5.1996 v znení Dodatku č.1 zo dňa 15.6.1996 v súlade s ust. § 24, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie spoločníka na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 27.10.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.10.1997. Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 05.03.1998 bolo zmenené sídlo spoločnosti z : Dunajská streda, kúpeľná 33 na : Žilina Bytčica, Na stanicu.
  (from: 06/11/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 27.7.1998 bol schválený dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 8.1.1999 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 04/14/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.3.2000 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/08/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23. 11. 2000 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/29/2000)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person