Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  135756/B

Business name: 
Datacraft, s.r.o.
  (from: 03/15/2019)
Registered seat: 
Cintorínska 12
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
  (from: 03/04/2021)
Identification number (IČO): 
52 225 224
  (from: 03/15/2019)
Date of entry: 
03/15/2019
  (from: 03/15/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/15/2019)
Objects of the company: 
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 03/15/2019)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 03/15/2019)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 03/15/2019)
Výroba nápojov
  (from: 03/15/2019)
Textilná výroba
  (from: 03/15/2019)
Odevná výroba
  (from: 03/15/2019)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 03/15/2019)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 03/15/2019)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 03/15/2019)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 03/15/2019)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 03/15/2019)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 03/15/2019)
Keramická výroba
  (from: 03/15/2019)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 03/15/2019)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 03/15/2019)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 03/15/2019)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 03/15/2019)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 03/15/2019)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 03/15/2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 03/15/2019)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 03/15/2019)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 03/15/2019)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 03/15/2019)
Výroba hudobných nástrojov
  (from: 03/15/2019)
Výroba hračiek a hier
  (from: 03/15/2019)
Výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 03/15/2019)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 03/15/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/15/2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/15/2019)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 03/15/2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/15/2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/15/2019)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 03/15/2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 03/15/2019)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/15/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/15/2019)
Sťahovacie služby
  (from: 03/15/2019)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 03/15/2019)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 03/15/2019)
Kuriérske služby
  (from: 03/15/2019)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 03/15/2019)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 03/15/2019)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 03/15/2019)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 03/15/2019)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 03/15/2019)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 03/15/2019)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 03/15/2019)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/15/2019)
Finančný lízing
  (from: 03/15/2019)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/15/2019)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/15/2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/15/2019)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/15/2019)
Vedenie účtovníctva
  (from: 03/15/2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/15/2019)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/15/2019)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/15/2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/15/2019)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/15/2019)
Dizajnérske činnosti
  (from: 03/15/2019)
Fotografické služby
  (from: 03/15/2019)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 03/15/2019)
Služby požičovní
  (from: 03/15/2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/15/2019)
Informačná činnosť
  (from: 03/15/2019)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/15/2019)
Administratívne služby
  (from: 03/15/2019)
Verejné obstarávanie
  (from: 03/15/2019)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 03/15/2019)
Prevádzkovanie jaslí
  (from: 03/15/2019)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činností
  (from: 03/15/2019)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 03/15/2019)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 03/15/2019)
Dopravná zdravotná služba
  (from: 03/15/2019)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (from: 03/15/2019)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 03/15/2019)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 03/15/2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/15/2019)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/15/2019)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 03/15/2019)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 03/15/2019)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 03/15/2019)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 03/15/2019)
Partners: 
Jakub Patka
Pod Sokolice 512/9
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 08/04/2022)
Contribution of each member: 
Jakub Patka
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/04/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/15/2019)
Jakub Patka
Pod Sokolice 512/9
Trenčín 911 01
From: 07/07/2022
  (from: 08/04/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu Spoločnosti svoj podpis.
  (from: 03/15/2019)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/15/2019)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person