Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10462/L

Business name: 
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
  (from: 01/01/2005)
Registered seat: 
Letisko
Dolný Hričov 013 41
  (from: 01/10/2007)
Univerzitná 1
Žilina 010 26
  (from: 01/01/2005 until: 01/09/2007)
Identification number (IČO): 
36 426 032
  (from: 01/01/2005)
Date of entry: 
01/01/2005
  (from: 01/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2005)
Objects of the company: 
prevádzkovanie letísk
  (from: 01/01/2005)
údržba prevádzkových plôch
  (from: 01/01/2005)
pozemná obsluha lietadiel
  (from: 01/01/2005)
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu
  (from: 01/01/2005)
zaistenie bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letisku
  (from: 01/01/2005)
skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu (v oblasti obchodu a služieb)
  (from: 01/01/2005)
úschova a uskladňovanie batožín a prepravovaného tovaru
  (from: 01/01/2005)
predaj leteckých prepravných služieb
  (from: 01/01/2005)
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/01/2005)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/01/2005)
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (from: 01/01/2005)
činnosť colného deklaranta
  (from: 01/01/2005)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 01/01/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/01/2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/01/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 01/01/2005)
predaj leteckých pohonných hmôt
  (from: 08/07/2007)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 08/07/2007)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 12/24/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/24/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/24/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
  (from: 06/17/2010)
cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba)
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
osobná cestná doprava s výnimkou vnútroštátnej taxislužby a autobusovej dopravy
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
medzinárodná cestná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
zaistenie projektovej a inžinierskej činnosti
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla a rozvod plynu
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
dodávka a odvod úžitkovej vody
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
prevádzkovanie colného skladu
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
prevádzkovanie daňového skladu
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
prevádzkovanie bezpečnostnej služby
  (from: 01/01/2005 until: 08/06/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2005)
Mgr. Ivan Halmo - člen
Belinského 1036/18
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 01/26/2018
  (from: 02/13/2018)
Ing. Ivan Hečko - predseda a člen predstavenstva
Športovcov 1176/25
Dolný Kubín 026 01
From: 01/28/2020
  (from: 03/12/2020)
Ing. Miroslav Kunsch - Member of the Board of Directors
Lietava 412
Lietava 013 18
From: 01/30/2021
  (from: 08/25/2021)
Benedikt Badánik - predseda
Papiernická 1789/23
Ružomberok
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 08/01/2005)
Benedikt Badánik - predseda
Papiernická 1789/23
Ružomberok
From: 01/01/2005 Until: 07/15/2005
  (from: 08/02/2005 until: 08/01/2005)
Ing. Ivan Hečko - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín - Veľký Bysterec
From: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 01/09/2007)
Ing. Ivan Hečko - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín - Veľký Bysterec
From: 11/20/2006 Until: 12/28/2006
  (from: 01/10/2007 until: 01/09/2007)
Ing. Ivan Hečko - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín - Veľký Bysterec
From: 12/28/2006
  (from: 01/10/2007 until: 01/17/2011)
Ing. Ivan Hečko - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín - Veľký Bysterec
From: 12/28/2006 Until: 12/31/2010
  (from: 01/18/2011 until: 01/17/2011)
Ing. Ivan Hečko - predseda
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín - Veľký Bysterec 026 01
From: 01/01/2011
  (from: 01/18/2011 until: 06/21/2013)
Ing. Ivan Hečko - predseda
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín - Veľký Bysterec 026 01
From: 01/01/2011 Until: 06/12/2013
  (from: 06/22/2013 until: 06/21/2013)
Ing. Antonín Kazda - člen
Marček 74
Svederník
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 08/01/2005)
Ing. Antonín Kazda - člen
Marček 74
Svederník
From: 01/01/2005 Until: 07/15/2005
  (from: 08/02/2005 until: 08/01/2005)
prof. Ing. Antonín Kazda - člen predstavenstva
Marček 74
Svederník 013 32
From: 06/13/2013
  (from: 06/22/2013 until: 08/17/2017)
prof. Ing. Antonín Kazda - člen predstavenstva
Marček 74
Svederník 013 32
From: 06/13/2013 Until: 06/12/2017
  (from: 08/18/2017 until: 08/17/2017)
Ing. Miroslav Kunsch - člen
Lietava 412
Lietava 013 18
From: 06/27/2015
  (from: 07/07/2015 until: 04/21/2017)
Ing. Miroslav Kunsch - člen
Lietava 412
Lietava 013 18
From: 06/27/2015 Until: 03/28/2017
  (from: 04/22/2017 until: 04/21/2017)
Mgr. Ing. Ctibor Lisický - predseda
Pluhová 1471/18
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 01/26/2018
  (from: 02/13/2018 until: 11/20/2019)
Mgr. Ing. Ctibor Lisický - predseda
Pluhová 1471/18
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 01/26/2018 Until: 10/11/2019
  (from: 11/21/2019 until: 11/20/2019)
Ing. Richard Melíšek - člen
Pečnianska 13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 01/26/2018
  (from: 02/13/2018 until: 03/11/2020)
Ing. Richard Melíšek - člen
Pečnianska 13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 01/26/2018 Until: 01/28/2020
  (from: 03/12/2020 until: 03/11/2020)
Ing. Miloslav Mészáros - člen
Vajnorská 98/E
Bratislava
From: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 01/09/2007)
Ing. Miloslav Mészáros - člen
Vajnorská 98/E
Bratislava
From: 11/20/2006 Until: 12/28/2006
  (from: 01/10/2007 until: 01/09/2007)
Ing. Miloslav Mészáros - člen
Vajnorská 98/E
Bratislava
From: 12/28/2006
  (from: 01/10/2007 until: 08/06/2007)
Ing. Miloslav Mészáros - člen
Vajnorská 98/E
Bratislava
From: 12/28/2006 Until: 06/26/2007
  (from: 08/07/2007 until: 08/06/2007)
JUDr. Michal Miškovič - člen predstavenstva
Gaštanová 3079/10
Žilina 010 07
From: 10/11/2019
  (from: 11/21/2019 until: 08/24/2021)
JUDr. Michal Miškovič - člen predstavenstva
Gaštanová 3079/10
Žilina 010 07
From: 10/11/2019 Until: 01/29/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Bc. Boris Mrekaj - predseda predstavenstva
Šancová 13
Bratislava 811 03
From: 06/13/2013
  (from: 06/22/2013 until: 07/04/2016)
Bc. Boris Mrekaj - predseda predstavenstva
Šancová 13
Bratislava 811 03
From: 06/13/2013 Until: 06/24/2016
  (from: 07/05/2016 until: 07/04/2016)
JUDr. Martin Píry - člen
Trieda SNP 67
Banská Bystrica
From: 06/26/2007
  (from: 08/07/2007 until: 01/17/2011)
JUDr. Martin Píry - člen
Trieda SNP 67
Banská Bystrica
From: 06/26/2007 Until: 12/31/2010
  (from: 01/18/2011 until: 01/17/2011)
Ing. Vladimír Podoliak - člen
Hviezdoslavova 123/9
Považská Bystrica
From: 07/16/2005
  (from: 08/02/2005 until: 12/21/2006)
Ing. Vladimír Podoliak - člen
Hviezdoslavova 123/9
Považská Bystrica
From: 07/16/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 12/21/2006)
Ing. Ivan Schovanec - člen
Komenského 9
Martin 036 01
From: 03/29/2017
  (from: 04/22/2017 until: 01/25/2018)
Ing. Ivan Schovanec - člen
Komenského 9
Martin 036 01
From: 03/29/2017 Until: 12/20/2017
  (from: 01/26/2018 until: 01/25/2018)
Ing. Andrej Sočuvka - člen
Daniela Dlabača 978/2
Žilina 010 01
From: 01/01/2011
  (from: 01/18/2011 until: 06/21/2013)
Ing. Andrej Sočuvka - člen
Daniela Dlabača 978/2
Žilina 010 01
From: 01/01/2011 Until: 06/12/2013
  (from: 06/22/2013 until: 06/21/2013)
Ing. Ján Stehlík - člen
Šenkárovská 12
Žilina 010 01
From: 01/01/2011
  (from: 01/18/2011 until: 07/06/2015)
Ing. Ján Stehlík - člen
Šenkárovská 12
Žilina 010 01
From: 01/01/2011 Until: 06/26/2015
  (from: 07/07/2015 until: 07/06/2015)
Ing. Ján Stehlík - predseda
Šenkárovská 12
Žilina
From: 12/28/2006
  (from: 01/10/2007 until: 01/17/2011)
Ing. Ján Stehlík - predseda
Šenkárovská 12
Žilina
From: 12/28/2006 Until: 12/31/2010
  (from: 01/18/2011 until: 01/17/2011)
Ing. Ján Stehlík - predseda
Šenkárovská 657/12
Žilina
From: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 01/09/2007)
Ing. Ján Stehlík - predseda
Šenkárovská 657/12
Žilina
From: 11/20/2006 Until: 12/28/2006
  (from: 01/10/2007 until: 01/09/2007)
Lenka Surmová - člen
Jura Hronca 3415/4
Žilina 010 15
From: 09/19/2017
  (from: 10/14/2017 until: 01/25/2018)
Lenka Surmová - člen
Jura Hronca 3415/4
Žilina 010 15
From: 09/19/2017 Until: 12/20/2017
  (from: 01/26/2018 until: 01/25/2018)
Ing. Lenka Surmová - náhradný člen predstavenstva
Jura Hronca 3415/4
Žilina 010 15
From: 08/10/2017
  (from: 09/14/2017 until: 10/13/2017)
Ing. Lenka Surmová - náhradný člen predstavenstva
Jura Hronca 3415/4
Žilina 010 15
From: 08/10/2017 Until: 09/19/2017
  (from: 10/14/2017 until: 10/13/2017)
Ing. Daniel Škerda - člen
317
Veličná
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 12/21/2006)
Ing. Daniel Škerda - člen
317
Veličná
From: 01/01/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 12/21/2006)
Ing. Miroslav Uličný - predseda
Roľnícka 486/43
Liptovský Mikuláš
From: 03/29/2017
  (from: 04/22/2017 until: 01/25/2018)
Ing. Miroslav Uličný - predseda
Roľnícka 486/43
Liptovský Mikuláš
From: 03/29/2017 Until: 12/20/2017
  (from: 01/26/2018 until: 01/25/2018)
Ing. Milan Vašanič - predseda
Alexandra Rudnaya 2245/11
Žilina
From: 07/16/2005
  (from: 08/02/2005 until: 12/21/2006)
Ing. Milan Vašanič - predseda
Alexandra Rudnaya 2245/11
Žilina
From: 07/16/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 12/21/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/01/2005)
Capital: 
3 196 152 EUR Paid up: 3 196 152 EUR
  (from: 08/18/2017)
2 996 152 EUR Paid up: 2 996 152 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 08/17/2017)
90 260 000 Sk Paid up: 90 260 000 Sk
  (from: 09/14/2007 until: 04/16/2009)
81 260 000 Sk Paid up: 81 260 000 Sk
  (from: 01/10/2007 until: 09/13/2007)
1 260 000 Sk Paid up: 1 260 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 01/09/2007)
Shares: 
Number of shares: 1026
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 04/17/2009)
Number of shares: 85
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 08/18/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 090 EUR
  (from: 08/18/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 940 EUR
  (from: 08/18/2017)
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 08/17/2017)
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/10/2007 until: 04/16/2009)
Number of shares: 1026
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/14/2007 until: 04/16/2009)
Number of shares: 126
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 09/13/2007)
Stockholder: 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie Slobody 6
Bratislava 810 05
  (from: 01/01/2005 until: 01/09/2007)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Bartoš
F. Kostku 1
Bratislava 841 05
From: 01/28/2020
  (from: 03/12/2020)
Mgr. Jozef Mozol
Krásno nad Kysucou 1274
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 01/30/2021
  (from: 08/25/2021)
Ing. Gabriela Tisoňová , PhD.
Skalité 81
Skalité 023 14
From: 01/30/2021
  (from: 08/25/2021)
Ing. Marek Košuda
Leningradská 3504/8
Michalovce 071 01
From: 10/28/2022
  (from: 12/15/2022)
Bc. Denis Cáder
Osvety 245/43
Žilina 010 04
From: 03/29/2017
  (from: 04/22/2017 until: 03/11/2020)
Bc. Denis Cáder
Osvety 245/43
Žilina 010 04
From: 03/29/2017 Until: 01/28/2020
  (from: 03/12/2020 until: 03/11/2020)
prof. Tatiana Čorejová , MEng. PhD.
Petzvalova 25
Žilina 010 15
From: 06/13/2013
  (from: 06/22/2013 until: 04/21/2017)
prof. Tatiana Čorejová , MEng. PhD.
Petzvalova 25
Žilina 010 15
From: 06/13/2013 Until: 03/28/2017
  (from: 04/22/2017 until: 04/21/2017)
Ing. Ján Demko
224
Rejdová 049 26
From: 01/01/2011
  (from: 01/18/2011 until: 06/21/2013)
Ing. Ján Demko
224
Rejdová 049 26
From: 01/01/2011 Until: 06/12/2013
  (from: 06/22/2013 until: 06/21/2013)
Ing. Peter Dupkala
Dolná Rosinská 554
Rosina 013 22
From: 01/01/2011
  (from: 01/18/2011 until: 06/21/2013)
Ing. Peter Dupkala
Dolná Rosinská 554
Rosina 013 22
From: 01/01/2011 Until: 06/12/2013
  (from: 06/22/2013 until: 06/21/2013)
Ing. Pavol Faktor
105
Stará Bystrica
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 12/21/2006)
Ing. Pavol Faktor
105
Stará Bystrica
From: 01/01/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 12/21/2006)
Ing. Andrea Farkašová
Obrancov mieru 2607/58
Pezinok 902 01
From: 06/30/2020
  (from: 08/22/2020 until: 08/24/2021)
Ing. Andrea Farkašová
Obrancov mieru 2607/58
Pezinok 902 01
From: 06/30/2020 Until: 01/07/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Ing. Jozef Grapa
MUDr. Halka 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/27/2015
  (from: 07/07/2015 until: 04/25/2016)
Ing. Jozef Grapa
MUDr. Halka 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 06/27/2015 Until: 03/18/2016
  (from: 04/26/2016 until: 04/25/2016)
Ing. Jozef Choluj
741
Rosina
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 06/15/2006)
Ing. Jozef Choluj
741
Rosina
From: 01/01/2005 Until: 12/12/2005
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Ing. Mikuláš Kačaljak
Borova 3179/20
Žilina
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 12/21/2006)
Ing. Mikuláš Kačaljak
Borova 3179/20
Žilina
From: 01/01/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 12/21/2006)
PaedDr. Peter Kunkela
Kynceľová 120
Banská Bystrica 974 01
From: 06/13/2013
  (from: 06/22/2013 until: 07/04/2016)
PaedDr. Peter Kunkela
Kynceľová 120
Banská Bystrica 974 01
From: 06/13/2013 Until: 06/24/2016
  (from: 07/05/2016 until: 07/04/2016)
Ing. Miroslav Kunsch
Lietava 412
Lietava 013 18
From: 10/11/2019
  (from: 11/21/2019 until: 08/24/2021)
Ing. Miroslav Kunsch
Lietava 412
Lietava 013 18
From: 10/11/2019 Until: 01/29/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 02
From: 06/13/2013
  (from: 06/22/2013 until: 10/13/2017)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 02
From: 06/13/2013 Until: 09/19/2017
  (from: 10/14/2017 until: 10/13/2017)
Mgr. Ivan Lantaj
Nerudova 79
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 01/27/2018
  (from: 02/13/2018 until: 12/01/2022)
Mgr. Ivan Lantaj
Nerudova 79
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 01/27/2018 Until: 06/30/2022
  (from: 12/02/2022 until: 12/01/2022)
Ing. Marián Mihalus
Ružová 140/45
Galanta
From: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 12/23/2008)
Ing. Marián Mihalus
Ružová 140/45
Galanta
From: 11/20/2006 Until: 12/01/2008
  (from: 12/24/2008 until: 12/23/2008)
Ing. Ivan Mokrý
Oslobodenia 12/25
Žilina 010 04
From: 03/19/2016
  (from: 04/26/2016 until: 11/20/2019)
Ing. Ivan Mokrý
Oslobodenia 12/25
Žilina 010 04
From: 03/19/2016 Until: 10/11/2019
  (from: 11/21/2019 until: 11/20/2019)
Ing. Beáta Mtierová
Gorkého 1554/10
Humenné
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 12/21/2006)
Ing. Beáta Mtierová
Gorkého 1554/10
Humenné
From: 01/01/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 12/21/2006)
Ing. Marián Múdry
Gaštanová 1007/4
Bytča
From: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 01/17/2011)
Ing. Marián Múdry
Gaštanová 1007/4
Bytča
From: 11/20/2006 Until: 12/31/2010
  (from: 01/18/2011 until: 01/17/2011)
Branislav Orava
Karola Kmeťku 3149/6
Žilina
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 12/21/2006)
Branislav Orava
Karola Kmeťku 3149/6
Žilina
From: 01/01/2005 Until: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 12/21/2006)
Doc. Ing. Pavel Pavlásek , PhD.
Za potokom 5
Žilina 010 01
From: 01/01/2011
  (from: 01/18/2011 until: 06/21/2013)
Doc. Ing. Pavel Pavlásek , PhD.
Za potokom 5
Žilina 010 01
From: 01/01/2011 Until: 06/12/2013
  (from: 06/22/2013 until: 06/21/2013)
Ing. Juraj Pukáč
Medzihradská 1303/63
Dolný Kubín 026 01
From: 06/13/2013
  (from: 06/22/2013 until: 07/08/2014)
Ing. Juraj Pukáč
Medzihradská 1303/63
Dolný Kubín 026 01
From: 06/13/2013 Until: 06/10/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Ján Slota
Horný Val 30/10
Žilina
From: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 01/09/2007)
Ing. Ján Slota
Horný Val 30/10
Žilina
From: 11/20/2006 Until: 12/28/2006
  (from: 01/10/2007 until: 01/09/2007)
Ing. Ján Slota
Horný Val 30/10
Žilina
From: 12/28/2006
  (from: 01/10/2007 until: 01/17/2011)
Ing. Ján Slota
Horný Val 30/10
Žilina
From: 12/28/2006 Until: 12/31/2010
  (from: 01/18/2011 until: 01/17/2011)
Mgr. Tatiana Šopová
Píniová 14369/23
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 01/27/2018
  (from: 02/13/2018 until: 08/21/2020)
Mgr. Tatiana Šopová
Píniová 14369/23
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 01/27/2018 Until: 06/30/2020
  (from: 08/22/2020 until: 08/21/2020)
Ing. Jaroslav Švec
Legionárska 9
Žilina 010 01
From: 12/01/2008
  (from: 12/24/2008 until: 01/17/2011)
Ing. Jaroslav Švec
Legionárska 9
Žilina 010 01
From: 12/01/2008 Until: 12/31/2010
  (from: 01/18/2011 until: 01/17/2011)
Ing. Gabriela Tisoňová , PhD.
81
Skalité 023 14
From: 06/11/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/06/2015)
Ing. Gabriela Tisoňová , PhD.
81
Skalité 023 14
From: 06/11/2014 Until: 06/26/2015
  (from: 07/07/2015 until: 07/06/2015)
Ing. George Trabelssie
B. S. Timravy 950/12
Žilina
From: 11/20/2006
  (from: 12/22/2006 until: 01/17/2011)
Ing. George Trabelssie
B. S. Timravy 950/12
Žilina
From: 11/20/2006 Until: 12/31/2010
  (from: 01/18/2011 until: 01/17/2011)
Ing. Peter Weber
Sidónie Sakalovej 1351/22A
Bytča 014 01
From: 01/01/2011
  (from: 01/18/2011 until: 06/21/2013)
Ing. Peter Weber
Sidónie Sakalovej 1351/22A
Bytča 014 01
From: 01/01/2011 Until: 06/12/2013
  (from: 06/22/2013 until: 06/21/2013)
Ing. Zuzana Medvedjová
Vajanského 6717/6
Trnava 917 01
From: 07/01/2022 Until: 10/27/2022
  (from: 12/15/2022 until: 12/14/2022)
Ing. Zuzana Medvedjová
Vajanského 6717/6
Trnava 917 01
From: 07/01/2022
  (from: 12/02/2022 until: 12/14/2022)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person