Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  52/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
  (from: 07/30/1993)
Poľnohospodráske družstvo so sídlom v Nových Sadoch
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
Registered seat: 
252
Nové Sady 951 24
  (from: 02/20/2004)
Nové Sady 951 24
  (from: 07/30/1993 until: 02/19/2004)
Identification number (IČO): 
00 198 609
  (from: 03/20/1991)
Date of entry: 
01/01/1973
  (from: 03/20/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/20/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 06/17/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 06/17/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 06/17/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/17/1996)
reklamná činnosť
  (from: 06/17/1996)
služby poľnohospodárskymi machanizmami
  (from: 06/17/1996)
závodná kuchyňa
  (from: 06/17/1996)
verejná cestná osobná hromadná nepravidelná doprava
  (from: 06/17/1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 06/17/1996)
STAVITEĽ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/17/1996)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/17/1996)
stolárstvo
  (from: 05/20/2004)
oprava nákladných a osobných automobilov
  (from: 05/20/2004)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/20/2004)
výroba betónu
  (from: 05/04/2006)
ťažba a predaj kopaného piesku
  (from: 06/17/1996 until: 03/06/2000)
spracovanie a predaj toaletného papiera
  (from: 06/17/1996 until: 03/06/2000)
bufet
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Predmetom činnosti družstva je:
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
a/ poľnohospodárska výroba
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
b/ spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov svojim členom, zamestnancom a ďalším občanom, spracovateľským a obchodným organizáciám, vykonávanie obchodnej činnosti vo vlastnej obchodnej sieti vo všetkých obchodných sortimentoch, vykonávanie zahraničnej obchodnej činnosti na základe vývozných a dovozných licencií.
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
c/ Práce a služby rôzneho druhu poskytované vlastným členom, zamestnancom a ostatným občanom ako i štátnym podnikom, družstevným organizáciám a sukromným podnikateľom v rozsahu:
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
práce strojmi
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
zámočnícke a iné dielenské služby
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
stavebné práce a ostatné práce podľa dopytu trhu
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
práce konskými poťahmi
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
stravovanie a občerstvenie osôb
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
výroba pomníkov a ostatné kamenárske práce
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
ťažba a predaj kopaného piesku
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
ťažba dreva zo združených lesov, jeho spracovnie a predaj výrobkov z dreva
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
výroba a predaj toaletného papiera a ostatných papierenských výrobkov
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
výroba kávelových foriem pre elektrotechnický priemysel
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
brúsenie armatúr pre š.p. Armatúra Myjava
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
poradenskú službu, materiálne zabepečenie výroby a sprostredkovnie predaja výrobkov súkromne hospodáriacim roľníkom alebo poľnohospodárskym družstvám v cenách podľa dohody
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
sušenie poľnohospodárskych produktov pre členov, občanov a organizácie.
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
d/Družstvo poskytuje svojim členom, vlastníkom podielov družstva, zamestnancom a ostatným občanom práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou alebo podľa cenníkov, ako i cenou podľa dohody. Cenové úpravy podľa vývoja trhu bude v priebehu roka určovať predstavenstvo alebo ním poverené osoby. Zásady poskytovania služieb a ich úhrad ako i predaja výrobkov a ich cien sú schvaľované členskou schôdzou.
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
e/Činnosti na ktoré je treba povolenie podľa osobitných predpisov môže družstvo vykonávať iba s týmto povolením.
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
Družstvo samostatne podniká vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku v týchto základných oblastiach:
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
poľnohospodárska a lesnícka výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych a lesných výrobkov členom družstva a ďalším fyzickým a právnickým subjektom vrátane zahraničnej obchodnej činnosti na základe vývozných a dovozných licencií, poľnohospodársku a lesnú výrobu zabezpečuje na pôde členov a prenajatej pôde
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
práce a služby v rozsahu:
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
práce poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
sušenie poľnohospodárskych produktov a ďalších biologických materiálov
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
brúsenie armatúr a ďalšie práce pre iné podnikateľské subjekty
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
poskytovanie ekonomických, technických, obchodných a poradenských činností podnikateľom v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
výroby alebo nákupu poľnohospodárskych potrieb /hnojív, chemických ochranných prostriedkov, osív, strojov, náhradných dielov, kŕmnych zmesí a pod./
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
prenájom vlastných výrobných a nevýrobných priestorov a strojov
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
stravovanie a občerstvenie vlastných členov družstva a ostatných záujemcov z radov miestnych občanov
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
- družstvo odpredáva svoje výrobky a poskytuje služby členom družstva a ďalším fyzickým alebo právnickým osobám za ceny schválené predstavenstvom alebo predsedom družstva. Tým členom družstva ktorí zároveň vykonávajú poľné prídelové práce budú v zmysle zásad poskytované vlastné výrobky za ceny schválené predstavenstvom. Členom, ktorí odišli do dôchodku z družstva družstvo poskytuje určité výrobky so zľavou, podľa zásad schválených predstavenstvo
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
- družstvo ďalej podniká
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
a/ na základe Živnostenského listu Č.j. Žo 6980/1992 v týchto oblastiach:
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
ťažba a predaj kopaného piesku
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
spracovanie a predaj toaletného papiera
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
b/ na základe Koncesnej listiny Č.j. Žo 7013 v týchto oblastiach:
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
verejná cestná osobná hromadná, nepravidelná doprava
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/30/1993)
Ing. Ladislav Slávik - Member of the Board of Directors
374
Nové Sady 951 24
From: 10/17/1992
  (from: 07/09/2021)
Ing. Igor Jakubička - Chairman of the Board of Directors
170
Čermany 956 08
From: 03/22/2014
  (from: 07/09/2021)
Ing. Dušan Šiška - Member of the Board of Directors
Považská 16/9
Nitra 949 01
From: 10/17/1992
  (from: 07/09/2021)
Ing. Roman Krupa - Member of the Board of Directors
Púpavová ulica 4003/3
Cabaj-Čápor 951 17
From: 03/06/1999
  (from: 07/09/2021)
Ján Halvoník - Member of the Board of Directors
388
Nové Sady 951 24
From: 03/14/2009
  (from: 07/09/2021)
Ing. Jozef Siget , CSc. - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Okánika 590/4
Nitra-Chrenová 949 01
From: 03/19/2011
  (from: 07/09/2021)
Ing. Daniela Krčmárová - Vice-chairman of the Board of Directors
399
Nové Sady 951 24
From: 04/29/2021
  (from: 07/09/2021)
Ing. Martin Vranka - Member of the Board of Directors
132
Čab 951 24
From: 03/23/2019
  (from: 07/09/2021)
Peter Ábel - člen
69
Šurianky
  (from: 07/30/1993 until: 09/20/1994)
Ing. Jiří Bartoš - člen
371
Nové Sady
  (from: 07/30/1993 until: 09/20/1994)
Gajza Čapkovič - člen
74
Sila
  (from: 07/30/1993 until: 09/20/1994)
Jozef Černický - člen
130
Nové Sady
  (from: 07/30/1993 until: 09/20/1994)
Ing. Peter Dutka - člen
Jurkovičova 19
Nitra
  (from: 03/07/2000 until: 05/19/2004)
Ing. Peter Dutka - člen
Jurkovičova 19
Nitra 949 01
From: 03/06/1999
  (from: 05/20/2004 until: 04/01/2014)
Ing. Peter Dutka - člen
Jurkovičova 19
Nitra 949 01
From: 03/06/1999 Until: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Jozef Fabo - člen
122
Hruboňovo
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Jozef Fabo - člen
122
Hruboňovo
  (from: 06/17/1996 until: 03/06/2000)
Ing. Eva Foltínová - členka
74
Malé Zálužie
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Ing. Eva Foltínová - členka
74
Malé Zálužie
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Ing. Eva Foltínová - členka
74
Malé Zálužie 951 24
From: 10/17/1992
  (from: 05/20/2004 until: 05/02/2019)
Ing. Eva Foltínová - členka
74
Malé Zálužie 951 24
From: 10/17/1992 Until: 03/23/2019
  (from: 05/03/2019 until: 05/02/2019)
Ing. Emil Fuska - člen
35
Malé Zálužie
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Ing. Emil Fuska - člen
35
Malé Zálužie
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Ing. Emil Fuska - člen
35
Malé Zálužie
Until: 03/13/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Pavo Gubáň - člen
189
Hruboňovo
  (from: 06/17/1996 until: 02/10/2004)
Pavol Gubáň - člen
189
Hruboňovo
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Rudolf Gubáň - člen
180
Hruboňovo
  (from: 03/07/2000 until: 05/19/2004)
Rudolf Gubáň - člen
180
Hruboňovo
Until: 03/13/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Pavol Gubáň - člen
189
Hruboňovo 951 25
From: 03/05/1994
  (from: 02/11/2004 until: 04/01/2014)
Pavol Gubáň - člen
189
Hruboňovo 951 25
From: 03/05/1994 Until: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Ján Halvoník - člen
339
Nové Sady 951 24
From: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009 until: 07/08/2021)
Milan Hučko - člen
Nové Sady
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Milan Hučko - člen
27
Nové Sady
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Milan Hučko - člen
27
Nové Sady 951 24
From: 03/05/1994
  (from: 05/20/2004 until: 04/01/2014)
Milan Hučko - člen
27
Nové Sady 951 24
From: 03/05/1994 Until: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Michal Chovanec - člen
437
Čab
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Michal Chovanec - člen
437
Čab
  (from: 06/17/1996 until: 03/06/2000)
Alojz Jakubička - člen
205
Hruboňovo
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Alojz Jakubička - člen
205
Hruboňovo
  (from: 06/17/1996 until: 03/06/2000)
Ing. Igor Jakubička - podpredseda
170
Čermany 956 08
From: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/01/2014)
Ing. Igor Jakubička - podpredseda
170
Čermany 956 08
From: 03/14/2009 Until: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Ing. Igor Jakubička - predseda
170
Čermany 956 08
From: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 07/08/2021)
Eva Kapustová - členka
Dlhá 31
Nitra
  (from: 07/30/1993 until: 09/20/1994)
Dezider Kmeťko - člen
58
Šurianky
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Dezider Kmeťko - člen
58
Šurianky
  (from: 06/17/1996 until: 03/06/2000)
Ladislav Košťál - člen
205
Hruboňovo
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Ladislav Košťál - člen
205
Hruboňovo
From: 03/13/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Ladislav Košťál - člen
21
Hruboňovo
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Ing. Daniela Krčmárová - Member of the Board of Directors
399
Nové Sady 951 24
From: 03/23/2019
  (from: 05/03/2019 until: 07/08/2021)
Ing. Roman Krupa - člen
Párovská 24
Nitra
  (from: 03/07/2000 until: 05/19/2004)
Ing. Roman Krupa - člen
Cabaj 4003
Cabaj-Čápor 951 17
From: 03/06/1999
  (from: 05/03/2019 until: 07/08/2021)
Ing. Roman Krupa - člen
Párovská 24
Nitra 949 01
From: 03/06/1999
  (from: 05/20/2004 until: 05/02/2019)
Jozef Kuchar - člen
203
Hruboňovo
  (from: 07/30/1993 until: 09/20/1994)
Ing. Ondrej Laco - podpredseda
Štefánikova 74
Nitra
  (from: 03/20/1991 until: 06/16/1996)
Ing. Ondrej Laco - podpredseda
Štefánikova 74
Nitra
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Ing. Ondrej Laco - podpredseda
Štefánikova 74
Nitra 949 01
From: 10/17/1992
  (from: 05/20/2004 until: 05/22/2009)
Ing. Ondrej Laco - podpredseda
Štefánikova 74
Nitra 949 01
From: 10/17/1992 Until: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Jozef Matulník - člen
183
Nové Sady
  (from: 09/21/1994 until: 06/16/1996)
Jozef Matulník - člen
183
Nové Sady
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Jozef Matulník - člen
183
Nové Sady 951 24
From: 03/05/1994
  (from: 05/20/2004 until: 04/01/2014)
Jozef Matulník - člen
183
Nové Sady 951 24
From: 03/05/1994 Until: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Ing. Ivan Oravec - predseda
Jánskeho 10
Nitra
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Ing. Ivan Oravec - predseda
Jánskeho 10
Nitra, Zobor
  (from: 03/20/1991 until: 06/16/1996)
Ing. Ivan Oravec - podpredseda
Jánskeho 10
Nitra 949 01
From: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 07/08/2021)
Ing. Ivan Oravec - podpredseda
Jánskeho 10
Nitra 949 01
From: 03/22/2014 Until: 12/24/2020
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Ing. Ivan Oravec - predseda
Jánskeho 10
Nitra 949 01
From: 10/17/1992
  (from: 05/20/2004 until: 04/01/2014)
Ing. Ivan Oravec - predseda
Jánskeho 10
Nitra 949 01
From: 10/17/1992 Until: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Viliam Plesník - člen
24
Malé Zálužie
  (from: 07/30/1993 until: 09/20/1994)
Ing. František Pluta - člen
Nábrežie mládeže 59
Nitra
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Ing. František Pluta - člen
Nábrežie mládeže 59
Nitra
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Ing. František Pluta - člen
Nábrežie mládeže 59
Nitra
Until: 03/13/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Peter Rizek - člen
7
Šurianky
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Peter Rizek - člen
7
Šurianky
  (from: 06/17/1996 until: 03/06/2000)
Ing. Jozef Siget , CSc. - člen
Ľudovíta Okánika 590/4
Nitra-Chrenová 949 01
From: 03/19/2011
  (from: 04/21/2011 until: 07/08/2021)
Ing. Ladislav Slávik
374
Nové Sady
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Ing. Ladislav Slávik - člen
374
Nové Sady
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Ing. Ladislav Slávik - člen
374
Nové Sady 951 24
From: 10/17/1992
  (from: 05/20/2004 until: 07/08/2021)
Ing. Dušan Šiška - člen
Považská 9
Nitra
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Ing. Dušan Šiška - člen
Považská 9
Nitra
  (from: 06/17/1996 until: 05/19/2004)
Ing. Dušan Šiška - člen
Považská 9
Nitra 949 01
From: 10/17/1992
  (from: 05/20/2004 until: 07/08/2021)
Ing. Martin Vranka - Member of the Board of Directors
323
Čab 951 24
From: 03/23/2019
  (from: 05/03/2019 until: 07/08/2021)
Viliam Zelíska - člen
Šurianky
  (from: 07/30/1993 until: 05/19/2004)
Viliam Zelíska - člen
64
Šurianky 951 26
From: 10/17/1992
  (from: 05/20/2004 until: 05/22/2009)
Viliam Zelíska - člen
64
Šurianky 951 26
From: 10/17/1992 Until: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 07/09/2021)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 07/30/1993 until: 07/08/2021)
Za družstvo podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
Supervisory board: 
Marta Fačkovcová
44
Čab 951 24
From: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009)
Augustín Hurta - člen
Sila 55
Nové Sady 951 24
From: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014)
Ing. Marián Krčmár
246
Šurianky 951 26
From: 03/23/2019
  (from: 05/03/2019)
Ing. Lucia Vanková - člen kontrolnej komisie
Viničky 39/15
Nitra 949 11
From: 06/18/2022
  (from: 09/08/2022)
Ján Halvoník
339
Nové Sady 951 24
From: 03/06/1999
  (from: 05/20/2004 until: 05/22/2009)
Ján Halvoník
339
Nové Sady 951 24
From: 03/06/1999 Until: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ing. Marek Hegedüš
32
Šurianky 951 26
From: 03/13/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/09/2005)
Ing. Marek Hegedüš
32
Šurianky 951 26
From: 03/13/2004 Until: 03/03/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Ing. Igor Jakubička
170
Čermany 956 08
From: 03/12/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/22/2009)
Ing. Igor Jakubička
170
Čermany 956 08
From: 03/12/2005 Until: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ing. Dušan Jančovič
Hornozoborská 116
Nitra 949 01
From: 03/06/1999
  (from: 05/20/2004 until: 04/01/2014)
Ing. Dušan Jančovič
Hornozoborská 116
Nitra 949 01
From: 03/06/1999 Until: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Ing. Daniela Krčmárová
181
Nové Sady 951 24
From: 03/13/2004
  (from: 05/20/2004 until: 04/01/2014)
Ing. Daniela Krčmárová
181
Nové Sady 951 24
From: 03/13/2004 Until: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Pavol Martiška
J. Zelenáka 25
Drážovce 949 01
From: 03/05/1994
  (from: 05/20/2004 until: 05/22/2009)
Pavol Martiška
J. Zelenáka 25
Drážovce 949 01
From: 03/05/1994 Until: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ing. Roman Šimo
19
Čermany 956 08
From: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/02/2019)
Ing. Roman Šimo
19
Čermany 956 08
From: 03/14/2009 Until: 03/23/2019
  (from: 05/03/2019 until: 05/02/2019)
Ing. Martin Vranka - člen
132
Čab 951 24
From: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 05/02/2019)
Ing. Martin Vranka - člen
132
Čab 951 24
From: 03/22/2014 Until: 03/23/2019
  (from: 05/03/2019 until: 05/02/2019)
Božena Vranková
132
Čab 951 24
From: 03/14/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/01/2014)
Božena Vranková
132
Čab 951 24
From: 03/14/2009 Until: 03/22/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Ing. Dušan Gavula
Hodžova 395/14
Nitra 949 01
From: 03/23/2019 Until: 06/18/2022
  (from: 09/08/2022 until: 09/07/2022)
Ing. Dušan Gavula
Hodžova 395/14
Nitra 949 01
From: 03/23/2019
  (from: 05/03/2019 until: 09/07/2022)
Registered capital: 
500 000 EUR
  (from: 05/23/2009)
15 000 000 Sk
  (from: 06/17/1996 until: 05/22/2009)
40 000 000 Sk
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
Basic member contribution: 
3 187 EUR
  (from: 05/23/2009)
20 000 Sk
  (from: 07/30/1993 until: 06/16/1996)
16 000 Sk
  (from: 06/17/1996 until: 03/06/2000)
26 000 Sk
  (from: 03/07/2000 until: 02/10/2004)
46 000 Sk
  (from: 02/11/2004 until: 05/19/2004)
71 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 05/09/2005)
96 000 Sk
  (from: 05/10/2005 until: 05/22/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej členskej schôdzi dňa 20. 12. 1972 zlúčením JRD: Čáb, Sila, Výčapky, Suľany, Kapince,Malé Zálužie, Nové Sady, Nové Sady-osada Caroviny so sídlom v Nových Sadoch a Šurianky, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada PNV v Nitre uznesením č. 319/72 schválila vznik tohoto družstva a jeho stanovy. Stary spis: Dr 115 Stanovy poľnohospodárskeho družstva boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 17.10.1992 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 115
  (from: 07/30/1993)
Členská schôdza konaná dňa 20.04.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 115
  (from: 06/17/1996)
Členská schôdza konaná dňa 6.3.1999 schválila zmenu stanov.
  (from: 03/07/2000)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 02.03.2002.
  (from: 02/11/2004)
Základné imanie : Člen ručí za prípadnú stratu družstva výškou 50% podielov na hospodárkych výsledkoch pripadajúcich na člena za rok v ktorom bola strata vykázaná. Ďalšie skutočnosti : Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej členskej schôdzi dňa 20. 12. 1972 zlúčením JRD: Čáb, Sila, Výčapky, Suľany, Kapince,Malé Zálužie, Nové Sady, Nové Sady-osada Caroviny so sídlom v Nových Sadoch a Šurianky, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada PNV v Nitre uznesením č. 319/72 schválila vznik tohoto družstva a jeho stanovy. Výročná členská schôdza konaná dňa 26.2.1991 prijala nové stanovy v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. Stary spis: Dr 115
  (from: 03/20/1991 until: 07/29/1993)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person