Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  185/S

Business name: 
OP-TIM, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 04/21/2021 until: 06/07/2022)
OP-TIM, spol. s r.o.
  (from: 06/06/2007 until: 04/20/2021)
"OP-TIM", spol. s r.o.
  (from: 03/03/1992 until: 06/05/2007)
Registered seat: 
Priemyselná 936/3
Krupina 963 01
  (from: 03/28/1994 until: 06/07/2022)
Dolné Lúky
Krupina 963 01
  (from: 10/04/1993 until: 03/27/1994)
Školská 7
Krupina 963 01
  (from: 03/03/1992 until: 10/03/1993)
Identification number (IČO): 
30 223 661
  (from: 03/03/1992)
Date of entry: 
11/04/1991
  (from: 03/03/1992)
Person dissolved from: 
1.3.2021
  (from: 06/08/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 06/08/2022)
Date of deletion: 
06/08/2022
  (from: 06/08/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/08/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/03/1992)
Objects of the company: 
výroba stavebných materiálov
  (from: 03/03/1992 until: 10/03/1993)
obchodná činnosť
  (from: 03/03/1992 until: 10/03/1993)
činnosť v oblasti odhlučňovania materiálnych objektov
  (from: 03/03/1992 until: 10/03/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných činností
  (from: 10/04/1993 until: 06/05/2007)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 10/04/1993 until: 06/07/2022)
výroba cementového tovaru a umelého kameňa
  (from: 10/04/1993 until: 06/07/2022)
reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou
  (from: 01/16/2004 until: 06/07/2022)
sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy, služieb mimo služieb cestovných agentúr a cestovných kancelárií
  (from: 01/16/2004 until: 06/07/2022)
ostatné stavebno-inštalačné práce tepelných izolácií budov
  (from: 01/16/2004 until: 06/07/2022)
obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácii dodavateľským spôsobom
  (from: 01/16/2004 until: 06/07/2022)
podnikateľské poradenstvo pri zabezpečovaní prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií v oblasti stavebných a zateplovacích prác
  (from: 01/16/2004 until: 06/07/2022)
podnikateľské poradenstvo v oblasti rozpočtovania a kalkulácií stavebných prác a zateplovacích prác
  (from: 01/16/2004 until: 06/07/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
brúsenie, leštenie a skladanie nožov, dýk, britiev, nožníc
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
stolárstvo
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
murárstvo
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
vývoj a výroba drevárskych stavebných, potravinárskych zariadení a manipulačnej techniky
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
poradenská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
administratívne práce
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
organizovanie kultúrnych podujatí, vzdelávacích akcií, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
organizovanie výstav a sympózií v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
prekladateľské a tlmočnícke činnosti okrem činností, na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb: upratovacie práce
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
upratovacie služby
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
vydávanie nahratých nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
grafické práce výpočtovou technikou
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
klampiarstvo
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
zváračské práce
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
Partners: 
Ján Hajko
Tajovského 8
Kováčová
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ján Hajko
kpt. Nálepku 8
Kováčová
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ján Hajko
kpt. Nálepku 8
Kováčová
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Peter Kamenský
E.M.Šoltésovej 118/8
Dobrá Niva 962 61
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 08/09/2017)
Ing. Peter Kamenský
Šoltésovej 118/8
Dobrá Niva
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Peter Kamenský
Šoltésovej 118/8
Dobrá Niva
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Peter Kamenský
Šoltésovej 118/8
Dobrá Niva
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Nadežda Kolényová
Sencovka 14
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 01/15/2004)
Nadežda Kolényová
Sencovka 14
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Nadežda Kolényová
Sencovka 14
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Marian Kružliak
A. Hlinku 2556/23
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 07/04/2014)
Ing. Marian Kružliak
A.Hlinku 2556/23
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Marian Kružliak
Gorkého 2556/23
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Marian Kružliak
Gorkého 2556/23
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Peter Melo
29. augusta 614/9
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 03/15/2017)
Peter Melo
29.augusta 9
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Peter Melo
Majerský rad 75
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
JUDr. Marek Mikuš
Partizánska 2104/2
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2016 until: 05/18/2022)
Mgr. Marek Mikuš
Partizánska 2104/2
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 05/01/2013 until: 05/25/2016)
Ing. Jozef Mikuš
Partizánska 2104/2
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 04/30/2013)
Ing. Jozef Mikuš
Partizánska 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Jozef Mikuš
Partizánska 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Jozef Mikuš
Partizánska 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ľudmila Mikušová
Partizánska 2104/2
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 05/18/2022)
Lukáš Mračko
Gen. Asmolovova 1991/28
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 05/25/2016)
Lukáš Mračko, maloletý, zast. Ing. Ľubomírom Mračkom
Asmolovova 28
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Lukáš Mračko, maloletý, zast. Ing. Ľubomírom Mračkom
Asmolovova 28
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/27/1998 until: 12/21/1998)
Ing. Jolana Mračková
Gen. Asmolova l99l/28
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 02/26/1998)
Ing. Jolana Mračková
Gen. Asmolova l99l/28
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ľubomír Murín
Gen. Asmolova 1989/20
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 05/01/2013 until: 05/18/2022)
Ing. Naďa Murínová
Sencovka 952/14
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 04/30/2013)
Ing. Naďa Murínová
Sencovka 952/14
Krupina
Slovak Republic
  (from: 01/16/2004 until: 06/05/2007)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635/26
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 05/18/2022)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Dušan Račko
E.P. Voljanského 1368/12
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 07/04/2014)
Ing. Dušan Račko
Voljanského 1368/12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Dušan Račko
Voljanského 1368/12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Dušan Račko
Voljanského 1368/12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Zuzana Šályová
Pod Zvoničkou 1876/6
Nová Baňa 968 01
Slovak Republic
  (from: 05/01/2013 until: 05/18/2022)
Ľubomír Šefranko
Krivánska 6144/6
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 11/09/2010)
Ľubomír Šefranko
Krivánska 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ľubomír Šefranko
Clementisova 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ľubomír Šefranko
Clementisova 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Katarína Tuhárska
Kalinčiakova 1026/43
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 07/04/2014)
Katarína Tuhárska
Kalinčiakova 43
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Katarína Tuhárska
Kalinčiakova 43
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Katarína Tuhárska
Kalinčiakova 43
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Jozef Veróny
Tanistravár 1818
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Jozef Veróny
87
Hontianske Nemce
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Jozef Veróny
87
Hontianske Nemce
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Pavol Vozár
28
Horný Badín
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Ján Zelenčík
Na Priehon 36
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Ján Zelenčík
Palánkova 2
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Ján Zelenčík
Palánkova 2
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Mgr. Katarína Zelenčíková
Školská 7
Krupina
Slovak Republic
  (from: 04/28/2003 until: 06/05/2007)
Katarína Zelenčíková
Školská 7
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 04/27/2003)
Katarína Zelenčíková
Školská 7
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Katarína Zelenčíková
Školská 7
Krupina
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Maršala Malinovského 1956/3
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 04/30/2013)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Malinovského 1956/3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Malinovského 1956/3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Malinovského 1956/3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
RNDr. Eva Zigová
Malinovského 1956/3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
RNDr. Eva Zigová
Malinovského 1956/3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
RNDr. Eva Zigová
Malinovského 1956/3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ľudmila Mikušová
Partizánska 2104/2
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
Jozef Veróny
Tanistravár 1818
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635/26
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
RNDr. Eva Zigová
Maršala Malinovského 1956/3
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 06/07/2022)
JUDr. Marek Mikuš
Partizánska 2104/2
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
Ľubomír Murín
Gen. Asmolova 1989/20
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
Zuzana Šályová
Pod Zvoničkou 1876/6
Nová Baňa 968 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Zelenčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Nadežda Kolényová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Dušan Račko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Marian Kružliak
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Jozef Mikuš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Katarína Zelenčíková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Jozef Veróny
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Peter Kamenský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ľubomír Šefranko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ján Hajko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Katarína Tuhárska
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Pavol Vozár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Jolana Mračková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Ján Zelenčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Nadežda Kolényová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Dušan Račko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Marian Kružliak
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Jozef Mikuš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Katarína Zelenčíková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Jozef Veróny
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Peter Kamenský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ľubomír Šefranko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ján Hajko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Katarína Tuhárska
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Jolana Mračková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 02/26/1998)
Peter Melo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/28/1994 until: 12/21/1998)
Lukáš Mračko, maloletý, zast. Ing. Ľubomírom Mračkom
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/27/1998 until: 12/21/1998)
Ing. Ján Zelenčík
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Nadežda Kolényová
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 01/15/2004)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Dušan Račko
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Marian Kružliak
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Jozef Mikuš
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Katarína Zelenčíková
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 04/27/2003)
Jozef Veróny
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Peter Kamenský
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ľubomír Šefranko
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ján Hajko
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Katarína Tuhárska
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Peter Melo
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Lukáš Mračko, maloletý, zast. Ing. Ľubomírom Mračkom
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 06/05/2007)
Mgr. Katarína Zelenčíková
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 04/28/2003 until: 06/05/2007)
Ing. Naďa Murínová
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 01/16/2004 until: 06/05/2007)
Ľudmila Mikušová
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Ing. Dušan Račko
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Ing. Marian Kružliak
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Ing. Jozef Mikuš
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Jozef Veróny
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Ing. Peter Kamenský
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Ľubomír Šefranko
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Katarína Tuhárska
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Peter Melo
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Lukáš Mračko
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Ing. Naďa Murínová
Amount of investment: 56 000 Sk Paid up: 56 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
Ľudmila Mikušová
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Dušan Račko
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Marian Kružliak
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Jozef Mikuš
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Jozef Veróny
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Peter Kamenský
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Ľubomír Šefranko
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Katarína Tuhárska
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Peter Melo
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Lukáš Mračko
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Ing. Naďa Murínová
Amount of investment: 1 859 EUR Paid up: 1 859 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 11/09/2010)
Ľudmila Mikušová
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 04/30/2013)
Ing. Dušan Račko
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
Ing. Marian Kružliak
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
Ing. Jozef Mikuš
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 04/30/2013)
Jozef Veróny
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
Ing. Peter Kamenský
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
Katarína Tuhárska
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
Peter Melo
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
Lukáš Mračko
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 07/04/2014)
Ing. Naďa Murínová
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 11/10/2010 until: 04/30/2013)
Mgr. Marek Mikuš
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 05/01/2013 until: 07/04/2014)
Ľubomír Murín
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 05/01/2013 until: 07/04/2014)
Zuzana Šályová
Amount of investment: 2 002 EUR Paid up: 2 002 EUR
  (from: 05/01/2013 until: 07/04/2014)
Ľudmila Mikušová
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
Jozef Veróny
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
Ing. Peter Kamenský
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
Peter Melo
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
Lukáš Mračko
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
Mgr. Marek Mikuš
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
Ľubomír Murín
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
Zuzana Šályová
Amount of investment: 2 603 EUR Paid up: 2 603 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
Ľudmila Mikušová
Amount of investment: 2 893 EUR Paid up: 2 893 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
Jozef Veróny
Amount of investment: 2 893 EUR Paid up: 2 893 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
Ing. Peter Kamenský
Amount of investment: 2 893 EUR Paid up: 2 893 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 2 893 EUR Paid up: 2 893 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 2 893 EUR Paid up: 2 893 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
Peter Melo
Amount of investment: 2 893 EUR Paid up: 2 893 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
JUDr. Marek Mikuš
Amount of investment: 2 893 EUR Paid up: 2 893 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
Ľubomír Murín
Amount of investment: 2 893 EUR Paid up: 2 893 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
Zuzana Šályová
Amount of investment: 2 893 EUR Paid up: 2 893 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
Ľudmila Mikušová
Amount of investment: 3 255 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 255 EUR
  (from: 03/16/2017 until: 08/09/2017)
Jozef Veróny
Amount of investment: 3 255 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 255 EUR
  (from: 03/16/2017 until: 08/09/2017)
Ing. Peter Kamenský
Amount of investment: 3 255 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 255 EUR
  (from: 03/16/2017 until: 08/09/2017)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 3 255 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 255 EUR
  (from: 03/16/2017 until: 08/09/2017)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 3 255 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 255 EUR
  (from: 03/16/2017 until: 08/09/2017)
JUDr. Marek Mikuš
Amount of investment: 3 255 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 255 EUR
  (from: 03/16/2017 until: 08/09/2017)
Ľubomír Murín
Amount of investment: 3 255 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 255 EUR
  (from: 03/16/2017 until: 08/09/2017)
Zuzana Šályová
Amount of investment: 3 255 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 255 EUR
  (from: 03/16/2017 until: 08/09/2017)
Ľudmila Mikušová
( peňažný vklad )
  (from: 08/10/2017 until: 05/18/2022)
Ľudmila Mikušová
Amount of investment: 3 720 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 720 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
Jozef Veróny
Amount of investment: 3 720 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 720 EUR
  (from: 08/10/2017 until: 06/07/2022)
Ing. Stanislava Pavlendová
( peňažný vklad )
  (from: 08/10/2017 until: 05/18/2022)
Ing. Stanislava Pavlendová
Amount of investment: 3 720 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 720 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
RNDr. Eva Zigová
Amount of investment: 3 720 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 720 EUR
  (from: 08/10/2017 until: 06/07/2022)
JUDr. Marek Mikuš
( peňažný vklad )
  (from: 08/10/2017 until: 05/18/2022)
JUDr. Marek Mikuš
Amount of investment: 3 720 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 720 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
Ľubomír Murín
( peňažný vklad )
  (from: 08/10/2017 until: 05/18/2022)
Ľubomír Murín
Amount of investment: 3 720 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 720 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
Zuzana Šályová
( peňažný vklad )
  (from: 08/10/2017 until: 05/18/2022)
Zuzana Šályová
Amount of investment: 3 720 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 720 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/03/1992 until: 06/07/2022)
Ing. Peter Kamenský
Šoltésovej 118/8
Dobrá Niva
  (from: 10/04/1993 until: 03/27/1994)
Ing. Peter Kamenský
Šoltésovej 118/8
Dobrá Niva
  (from: 03/28/1994 until: 01/15/2004)
Ing. Peter Kamenský
Šoltésovej 118/8
Dobrá Niva
From: 12/10/1992
  (from: 01/16/2004 until: 08/09/2017)
Ing. Peter Kamenský
Šoltésovej 118/8
Dobrá Niva
From: 12/10/1992 Until: 05/05/2017
  (from: 08/10/2017 until: 08/09/2017)
Nadežda Kolényová
Sencovka 14
Krupina
  (from: 03/03/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Marian Kružliak
A.Hlinku 2556/23
Zvolen
  (from: 03/28/1994 until: 01/15/2004)
Ing. Marian Kružliak
Gorkého 2556/23
Zvolen
  (from: 10/04/1993 until: 03/27/1994)
Ing. Marian Kružliak
A.Hlinku 2556/23
Zvolen
From: 12/10/1992
  (from: 01/16/2004 until: 12/22/2015)
Ing. Marian Kružliak
A.Hlinku 2556/23
Zvolen
From: 12/10/1992 Until: 12/13/2013
  (from: 12/23/2015 until: 12/22/2015)
Ing. Jozef Mikuš
Partizánska 2
Zvolen
  (from: 01/04/1994 until: 03/27/1994)
Ing. Jozef Mikuš
Partizánska 2
Zvolen
Until: 09/27/2002
  (from: 03/28/1994 until: 04/27/2003)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635
Krupina
  (from: 10/04/1993 until: 03/27/1994)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635
Krupina
  (from: 03/28/1994 until: 01/15/2004)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635
Krupina
From: 12/10/1992
  (from: 01/16/2004 until: 05/18/2022)
Ing. Dušan Račko
Voljanského 1368/12
Zvolen
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Dušan Račko
Voljanského 1368/12
Zvolen
  (from: 03/28/1994 until: 01/15/2004)
Ing. Dušan Račko
Voljanského 1368/12
Zvolen
From: 11/04/1991
  (from: 01/16/2004 until: 12/22/2015)
Ing. Dušan Račko
Voljanského 1368/12
Zvolen
From: 11/04/1991 Until: 12/13/2013
  (from: 12/23/2015 until: 12/22/2015)
Ing. Ján Zelenčík
Palánkova 2
Krupina
  (from: 03/03/1992 until: 01/03/1994)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Malinovského 1956/3
Zvolen
  (from: 03/03/1992 until: 03/27/1994)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Malinovského 1956/3
Zvolen
  (from: 03/28/1994 until: 01/15/2004)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Malinovského 1956/3
Zvolen
From: 11/04/1991
  (from: 01/16/2004 until: 07/04/2014)
Ing. Marian Zigo , CSc.
Malinovského 1956/3
Zvolen
From: 11/04/1991 Until: 05/07/2012
  (from: 07/05/2014 until: 07/04/2014)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635
Krupina
From: 12/10/1992
  (from: 05/19/2022 until: 06/07/2022)
Jozef Veróny
Tanistravár 1818
Krupina 963 01
From: 05/05/2017
  (from: 08/10/2017 until: 06/07/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý z konateľov samostatne.
  (from: 03/03/1992 until: 06/07/2022)
Capital: 
26 040 EUR Paid up: 26 040 EUR
  (from: 03/16/2017 until: 06/07/2022)
26 037 EUR Paid up: 26 037 EUR
  (from: 05/26/2016 until: 03/15/2017)
26 030 EUR Paid up: 26 030 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 05/25/2016)
26 026 EUR Paid up: 26 026 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 07/04/2014)
784 000 Sk Paid up: 784 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2009)
736 000 Sk Paid up: 736 000 Sk
  (from: 01/16/2004 until: 06/05/2007)
736 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 01/15/2004)
320 000 Sk
  (from: 03/03/1992 until: 12/21/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/21/2021
  (from: 04/21/2021)
 Liquidators:
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635/26
Krupina 963 01
From: 04/21/2021
  (from: 04/21/2021 until: 06/07/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne v rozsahu ustanovenom § 75b Obchodného zákonníka
  (from: 04/21/2021 until: 06/07/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 18.9.1991 v zmysle § 106n zák. č. 103/90 Zb. Na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločníkov kona- nom dňa 16.1.1992 bol schválený Dodatok č.1 k spolo- čenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 674
  (from: 03/03/1992 until: 06/07/2022)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.12. 1992, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.4. 1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/04/1993 until: 06/07/2022)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.12. 1993 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.4. 1993 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/04/1994 until: 06/07/2022)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.2. 1994 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/28/1994 until: 06/07/2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.11.1994 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/27/1998 until: 06/07/2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.4.1998 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/22/1998 until: 06/07/2022)
. Valné zhromaždenie dňa 6.6.2003 schválilo zmenu spolo- čenskej zmluvy a bolo vyhotovné jej úplné znenie.
  (from: 01/16/2004 until: 06/07/2022)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person