Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2089/B

Business name: 
BEBEDIKA, spol s r.o.
  (from: 12/19/1991 until: 05/28/2013)
Registered seat: 
Mudroňova 70
Bratislava 811 03
  (from: 09/25/1992 until: 05/28/2013)
Bratislava
  (from: 12/19/1991 until: 09/24/1992)
Identification number (IČO): 
17 337 437
  (from: 12/19/1991)
Date of entry: 
12/19/1991
  (from: 12/19/1991)
Person dissolved from: 
16.7.2012
  (from: 05/29/2013)
Date of deletion: 
05/29/2013
  (from: 05/29/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/29/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie.
  (from: 12/19/1991 until: 05/28/2013)
sprostredkovateľská činnosť.
  (from: 12/19/1991 until: 05/28/2013)
Partners: 
BuB Marketingberatungs-und Handels Ges.m. b.H.
Wambachergasse 10
Wien 1130
Republic of Austria
  (from: 12/19/1991 until: 05/28/2013)
Ing. Tomáš Kaufmann
Mudroňova 70
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 05/28/2013)
PEI TONG CO LTD
FLAT/RM A2 10/F HANG FUNG
HONG KONG
  (from: 02/09/1995 until: 05/28/2013)
2.Mag. Wolfgang Dietrich
Hegergasse 78
Wien 1030
Rakúska republika
  (from: 12/19/1991 until: 09/24/1992)
Mag. Wolfgang Dietrich
Hegergasse 78
Wien 1030
Rakúska republika
  (from: 09/25/1992 until: 05/28/2013)
Contribution of each member: 
BuB Marketingberatungs-und Handels Ges.m. b.H.
Amount of investment: 130 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 05/28/2013)
2.Mag. Wolfgang Dietrich
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 09/24/1992)
Ing. Tomáš Kaufmann
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 05/28/2013)
Mag. Wolfgang Dietrich
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/25/1992 until: 05/28/2013)
PEI TONG CO LTD
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 05/28/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/25/1992 until: 05/28/2013)
konatelia
  (from: 12/19/1991 until: 09/24/1992)
Ing. Tomáš Kaufmann
Mudroňova 70
Bratislava 811 03
  (from: 09/25/1992 until: 05/28/2013)
Peter Fischer
Barawitzkagasse 8/13
Wien 1090
Rakúska republika
  (from: 09/25/1992 until: 05/28/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú navonok konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/25/1992 until: 05/28/2013)
Spoločníci sa rozhodli, že funkciu obchodného vedúceho budú t.č. vykonávať páni: Ing.Tomáš Kaufmann, bytom Mudroňova 70, 811 03 Bratislava, Peter Fischer, bytom Barawitzkagasse 8/13, 1090 Wien. Obchodní vedúci majú právo podpisovať všetky právne akty spoločnosti.Toto právo im prislúcha každému samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa samostatne podpíše jeden z obchodných vedúcich.V prípadoch, kedy sa jedná o činnosť investičného charakteru, presahujúcu hodnotu kapitálu potrebuje pred podpísaním takejto listiny obchodný vedúci súhlas druhého obchodného vedúceho.
  (from: 12/19/1991 until: 09/24/1992)
Capital: 
220 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 05/28/2013)
200 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 02/08/1995)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/276/2009 zo dňa 21.05.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2012 bola obchodná spoločnosť BEBEDIKA spol. s.r.o., so sídlom Mudroňova 70, Bratislava, IČO: 17 337 437 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BEBEDIKA spol. s.r.o., so sídlom Mudroňova 70, Bratislava, IČO: 17 337 437 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 2089/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 05/29/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.12.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.1031990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a podľa Zák.č.173/1988 Zb.o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3978
  (from: 12/19/1991 until: 05/28/2013)
V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 z.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka bola dňa 5. 8. 1992 prispôsobená spoločenská zmluva úprave citovaného zákona. Stary spis: S.r.o. 3978
  (from: 09/25/1992 until: 05/28/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.1994. Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.1994. Stary spis: S.r.o. 3978
  (from: 02/09/1995 until: 05/28/2013)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person