Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3118/N

Business name: 
B.K.V. CENTRUM spol. s r.o.
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Registered seat: 
Hlavná 7
Vráble
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Identification number (IČO): 
31 421 938
  (from: 10/05/1992)
Date of entry: 
10/05/1992
  (from: 10/05/1992)
Date of deletion: 
03/09/2005
  (from: 03/09/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/09/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/05/1992)
Objects of the company: 
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
maloobch.so zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
maloobchod so zmieš.tov.-stavebny,inštal. a elektromateriál
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
verejné stravovanie
  (from: 03/01/1993 until: 03/08/2005)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení
  (from: 03/01/1993 until: 03/08/2005)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 03/01/1993 until: 03/08/2005)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (from: 03/01/1993 until: 03/08/2005)
veľkoobchod-stavebný, inštalačný materiál a elektromateriál
  (from: 03/01/1993 until: 03/08/2005)
Partners: 
Jozef Bakala
Ďurčianskeho 20
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Pavel Varga
Novomeského 4
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Jaroslav Kožák
Partošova 11
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Contribution of each member: 
Jozef Bakala
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Pavel Varga
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Jaroslav Kožák
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Jozef Bakala
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Pavel Varga
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Jaroslav Kožák
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 3118/N sa vymazáva dňom 09.03.2005 obchodná spoločnosť B.K.V. CENTRUM spol. s r.o. so sídlom Hlavná 7, 949 01 Vráble na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.02.2005 o zrušení spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka z dôvodu, že spoločnosť nemá žiaden majetok, nevykazuje žiadne pohľadávky a ani záväzky voči tretím osobám.
  (from: 03/09/2005)
Spoločenská zmluva zo dňa 10.9.1992 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6925
  (from: 10/05/1992 until: 03/08/2005)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person