Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2123/B

Business name: 
INSTOR spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 05/04/2006)
Registered seat: 
Nevädzova 5
Bratislava 821 01
  (from: 11/28/1994)
Identification number (IČO): 
30 776 341
  (from: 12/20/1991)
Date of entry: 
12/20/1991
  (from: 12/20/1991)
Person dissolved from: 
22.4.2006
  (from: 05/04/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/1991)
Objects of the company: 
poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
  (from: 11/28/1994)
budovanie komerčných informačných databánk
  (from: 11/28/1994)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/1994)
pohostinské služby
  (from: 11/28/1994)
Partners: 
Doc. Ing. Vladimír Bartko , CSc.
Heyrovského 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/28/1994)
Alliance - Concerne s.r.o.
Botanická 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/28/1994)
Contribution of each member: 
Doc. Ing. Vladimír Bartko , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/28/1994)
Alliance - Concerne s.r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/28/1994)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/28/1994)
Doc. Ing. Vladimír Bartko , CSc.
Heyrovského 10
Bratislava
  (from: 04/26/2017)
Vladimír E. Melnik
ul. Akademika Tupolevova 15, V byt 50
Kyjev
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavovo nám. 16
Bratislava
  (from: 04/26/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/28/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/20/1991)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/22/2006
  (from: 05/04/2006)
 Liquidators:
Doc. Ing. Vladimír Bartko , CSc.
Heyrovského 10
Bratislava 841 03
From: 04/22/2006
  (from: 04/26/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/04/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1991 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 4056
  (from: 12/20/1991)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 22.3.1993, na ktorom bol odsúhlasený prenos obchodného podielu. Spoločenská zmluva zo dňa zo dňa 25.8.1993, a dodatok č.1 zo dňa 18.11.1994, prispôsobená ustanovením §§ 105-153 zák.č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 4056
  (from: 11/28/1994)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33Exre/208/2005-25 zo dňa 21.3.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2006 bola spoločnosť INSTOR spol. s r.o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 05/04/2006)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person