Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  190/S

Business name: 
G & P & L spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 04/26/1995 until: 02/14/2005)
G & P & L spol. s r.o.
  (from: 11/11/1991 until: 04/25/1995)
Registered seat: 
Švermova 43
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
Švermova ul.
Banská Bystrica
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
Identification number (IČO): 
00 617 032
  (from: 11/11/1991)
Date of entry: 
11/11/1991
  (from: 11/11/1991)
Date of deletion: 
02/15/2005
  (from: 02/15/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/15/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/11/1991)
Objects of the company: 
l./ Spoločnosť vykonáva výrobu, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja v nasledovných druhoch prác, služieb a činností : a/Sprostredkovateľské služby v oblasti: - zabezpečovania nákupu potravinárskeho a priemyselného tovaru, - zabezpečovania nákupu strojov, zariadení a materiálu pre potreby obchodu b/Poradenské služby v oblasti : - prieskumu trhu a cenovej politiky - zriaďovaní prevádzkových jednotiek - zabezpečovania výpočtovej techniky c/Veľkoobchodná, maloobchodná a reexpedičná činnosť v oblasti : - nákupu, predaja a výroby potravinárskych výrobkov a priemyselného tovaru, strojov a zariadení, - nákupu a predaja papierenských výrobkov, - nákupu a predaja parfumérie a drogistického tovaru, - nákupu a predaja výrobkov z dreva, - drevárskej a krajčírskej výroby, - nákupu a predaja obuvy všetkého druhu, - nákupu a predaja ochranných pomôcok
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
2./ Spoločnosť bude vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť v rozsahu platných právnych noriem a predpisov
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
poradenská činnosť v uvedenej oblasti
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
reštauračná činnosť
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
Partners: 
Vojtech Grün
Sládkovičova 66
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
Vojtech Grün
Sládkovičova 66
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
František Ladovský
ul.9.mája 53
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
František Ladovský
ul.9.mája 53
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
Ing. Ladislav Ploth
THK 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
Ing. Ladislav Ploth
THK 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
Contribution of each member: 
Vojtech Grün
Amount of investment: 33 334 Sk
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
Ing. Ladislav Ploth
Amount of investment: 33 334 Sk
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
František Ladovský
Amount of investment: 33 334 Sk
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
Vojtech Grün
Amount of investment: 41 000 Sk
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
Ing. Ladislav Ploth
Amount of investment: 41 000 Sk
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
František Ladovský
Amount of investment: 41 000 Sk
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/09/1993 until: 04/25/1995)
konatelia
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
Vojtech Grün
Sládkovičova 66
Banská Bystrica
  (from: 09/09/1993 until: 04/25/1995)
František Ladovský
ul.9.mája 53
Banská Bystrica
  (from: 09/09/1993 until: 04/25/1995)
Ing. Ladislav Ploth
THK 8
Banská Bystrica
  (from: 09/09/1993 until: 04/25/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 04/26/1995 until: 02/14/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/09/1993 until: 04/25/1995)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci spoločníci, každý samostatne.
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
Capital: 
123 000 Sk
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
100 000 Sk
  (from: 11/11/1991 until: 09/08/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/26/1995
  (from: 02/15/2005)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/26/1995
  (from: 04/09/1997 until: 02/14/2005)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/26/1995
  (from: 04/26/1995 until: 04/08/1997)
 Liquidators:
Ing. Michal Pukan
Kynceľová 34
Banská Bystrica
Until: 02/15/2005
  (from: 04/26/1995)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/06/2001
  (from: 02/15/2005)
Other legal facts: 
Na základe návrhu likvidátora, záverečnej správy o priebehu likvidácie a pripojeného súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák. 511/92 Zb. sa spoločnosť G&P&L, spol. s r.o. "v likvidácii" so sídlom Švermova 43, Banská Bystrica, IČO: 00 617 032 dňom výmazu z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 02/15/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.11.1991, podľa § 106n, zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa HZ.
  (from: 11/11/1991 until: 02/14/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 2.9.1993 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 698
  (from: 09/09/1993 until: 02/14/2005)
Spoločnosť G & P & L spol. s r.o. Banská Bystrica sa ku dňu 11.4.1995 zrušuje a vstupuje do likvidácie v súlade s ust. § 70 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/26/1995 until: 02/14/2005)
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 213/95 zo dňa 31.1.1997 bol na majetok spo- ločnosti vyhlásený konkurz. Súd za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Janu Laššákovú, komerčnú právničku, bytom Banská Bystrica, Javornícka 25.
  (from: 04/09/1997 until: 02/14/2005)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 16.03.2001, č.k. 36-24 K 213/95-91 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu G & P & L spol. "v likvidácii", Banská Bystrica, Švermova 43, IČO: 00 617 032. Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Jana Laššáková, Skuteckého 39, Banská Bystrica, sa zbavuje funkcie.
  (from: 08/20/2001 until: 02/14/2005)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person