Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2137/B

Business name: 
Prysmian Kablo s.r.o.
  (from: 10/01/2005)
Registered seat: 
Trnavská cesta 50B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 11/23/2018)
Identification number (IČO): 
30 841 143
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 07/22/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/19/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
  (from: 06/19/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/19/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/19/2007)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 06/19/2007)
manipulácia s tovarom
  (from: 06/19/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/01/2018)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/01/2018)
marketing
  (from: 11/01/2018)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/01/2018)
Výroba, vývoj a odbyt káblov, príslušenstva a prípravného materiálu
  (from: 12/18/2018)
Partners: 
Prysmian S.p.A.
via Chiese 6
Miláno 201 26
Italian Republic
Other identification number : 04866320965
  (from: 09/29/2022)
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l.
via Chiese 6
Miláno 201 26
Italian Republic
Other identification number : 03337040962
  (from: 09/29/2022)
Contribution of each member: 
Prysmian S.p.A.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 09/29/2022)
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l.
Amount of investment: 21 245 005 EUR Paid up: 21 245 005 EUR
  (from: 09/29/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/29/2022)
Ing. Miroslav Boťanský
Rebarborová 55
Bratislava-ružinov 821 07
From: 01/01/2015
  (from: 01/24/2015)
Sergei Batiashov
Vojvodská 3663/12
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 09/20/2021
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 11/02/2000)
Capital: 
21 246 001 EUR Paid up: 21 246 001 EUR
  (from: 11/05/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 20.12.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník Stary spis: S.r.o. 4076
  (from: 12/31/1991)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 1. 2. 1993 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Živnostenský list č. ŽO 1500/1993 Eb. zo dňa 19. 2. 1993 vydaný Obvodným úradom Bratislava I. Stary spis: S.r.o. 4076
  (from: 05/17/1993)
Notárska zápisnica N 182/94, Nz 178/94 zo dňa 24.8.1994. Notárska zápisnica N 31/95, Nz 31/95 zo dňa 6.2.1995. Stary spis: S.r.o. 4076
  (from: 02/10/1995)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 31. 5. 1995. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 29. 6. 1995. Notárska zápisnica N 78/95, Nz 72/95 spísaná dňa 13. 7. 1995 osvedčujúca prehlásenie o prijatých rozhodnutiach valného zhromaždenia a zmenách v zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 4076
  (from: 11/15/1995)
Prehlásenie o prijatých rozhodnutiach valného zhromaždenia a zmenách zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 170/96, Nz 165/96 napísanej dňa 3.6.1996 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom v Bratislave. Stary spis: S.r.o. 4076
  (from: 08/15/1996)
Notárska zápisnica N 828/98, Nz 825/98 zo dňa 14.8.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a dodatok k zakladateľskej listine v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/14/1998)
Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 5.11.1998.
  (from: 12/15/1998)
Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 1.2.1999. Notárska zápisnica N 243/99, Nz 228/99 zo dňa 31.3.1999.
  (from: 07/23/1999)
Notárska zápisnica č. N 243/99, Nz 241/99 zo dňa 2.12.1999, napísaná na Notárskom úrade JUDr. Márie Malíkovej, osvedčujúca zmenu konateľov a zakladateľskej listiny.
  (from: 02/28/2000)
Notárska zápisnica č. N 120/2000, Nz 120/2000 zo dňa 30.5.2000, napísaná na Notárskom úrade JUDr. Márie Malíkovej, osvedčujúca zmenu výšky základného imania spoločnosti, odvolanie prokuristov, zmenu spôsobu konania za spoločnosť a zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti.
  (from: 11/02/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľa spoločnosti zo dňa 5.9.2001.
  (from: 02/26/2002)
Zápisnica - rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.5.2003, úplné znenie zakladateľskej listiny 5.5.2003.
  (from: 09/25/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.7.2005- súhlas so zriadením záložného práva k obchodnému podielu v prospech Banca Intesa S.p.A.
  (from: 08/10/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení so spoločnosľou GSCP Athena ( Slovakian ) Holding s.r.o. zo dňa 23.09.2005 spísané do not. zápisnice N 320/05 Nz 44448/05 JUDr. Miroslavom Pavlovičom, schválená zmluva o zlúčení zo dňa 23.09.2005 spísaná do not. zápisnice N 321/05 Nz 44449/05 JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Obchodná spoločnosť Prysmian Kablo s.r.o. ( pred zmenou obchodného mena KABLO Bratislava, spol. s r.o. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti GSCP Athena ( Slovakian ) Holding s.r.o. so sídlom Leškova 16, 811 04 Bratislava, IČO: 35 938 676, ktorá zanikla zrušením bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Prysmian Kablo s.r.o., ktorá preberá všetky jej práva, povinnosti a záväzky ku dňu 01.10.2005.
  (from: 10/01/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2007.
  (from: 06/19/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.8.2008.
  (from: 09/05/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2010.
  (from: 02/04/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2011.
  (from: 07/29/2011)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2014.
  (from: 01/24/2015)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 11/01/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2018.
  (from: 12/18/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Draka Comteq Slovakia s.r.o. 36362654 ,
Záborské
517
  (from: 11/01/2018)
Date of updating data in databases:  04/14/2024
Date of extract :  04/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person