Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  192/S

Business name: 
HOSCH spol. s r.o. " v likvidácii "
  (from: 06/11/1992)
HOSCH spol. s r.o.
  (from: 11/12/1991 until: 06/10/1992)
Registered seat: 
Spojová 15
Banská Bystrica 974 00
  (from: 11/12/1991)
Identification number (IČO): 
00 617 041
  (from: 11/12/1991)
Date of entry: 
11/12/1991
  (from: 11/12/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/12/1991)
Objects of the company: 
prevádzka športových zariadení, usporiadavanie športových súťaží
  (from: 11/12/1991)
obchodná činnosť s potravinárskym a nepo- travinárskym tovarom
  (from: 11/12/1991)
poradenská činnosť v oblasti ekonomiky
  (from: 11/12/1991)
stavebná činnosť
  (from: 11/12/1991)
Partners: 
Ing. Ivan H o m z a
Spojová 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/12/1991)
Miroslav S c h i m m e r
Moravská 109
Karlovy Vary
Česká republika
  (from: 11/12/1991)
Contribution of each member: 
Miroslav S c h i m m e r
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 11/12/1991)
Ing. Ivan H o m z a
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 11/12/1991)
Management body: 
Rada spoločníkov
  (from: 11/12/1991)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 06/11/1992)
Spoločnosť zastupujú všetci spoločníci spoločne alebo samostatne, ak boli Radou spoločníkov na to splnomocnení. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden zo spoločníkov, pokiaľ Rada spoločníkov nerozhodne inak.
  (from: 11/12/1991 until: 06/10/1992)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 11/12/1991)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/10/1992
  (from: 06/11/1992)
 Liquidators:
Anna Klesniaková
Javornícka 29
Banská Bystrica
  (from: 03/17/2017)
 Liquidators:
Anna K l e s n i a k o v á
Javornícka 29
Banská Bystrica
  (from: 06/11/1992 until: 03/16/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.10.1991 v zmysle § 106n Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa HZ.
  (from: 11/12/1991)
Na zasadnutí Rady spoločníkov konanom dňa 10.6.1992 sa spoločníci dohodli na zrušení spoločnosti HOSCH spol. s r.o. likvidáciou dňom 10.6.1992. Starý spis: S.r.o. 703
  (from: 06/11/1992)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person