Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15661/T

Business name: 
SIETE s.r.o.
  (from: 07/14/1993)
Registered seat: 
Štverník 662
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 07/14/1993)
Identification number (IČO): 
31 439 519
  (from: 07/14/1993)
Date of entry: 
07/14/1993
  (from: 07/14/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/14/1993)
Objects of the company: 
výroba drôteného tovaru
  (from: 07/14/1993)
zámočníctvo
  (from: 07/14/1993)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 12/01/1996)
galvanizácia kovov
  (from: 12/01/1996)
cestná motorová doprava
  (from: 12/01/1996)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (prevádzkovanie železničnej vlečky)
  (from: 12/01/1996)
Partners: 
SIETE-G, s.r.o IČO: 34 108 912
Radlinského 11
Bratislava 813 68
Slovak Republic
  (from: 07/16/1998)
Contribution of each member: 
SIETE-G, s.r.o
Amount of investment: 145 356 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 145 356 000 Sk
  (from: 07/16/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/17/1999)
Ing. Martin Barbierik
Pakanská 1136/12
Myjava 907 01
  (from: 04/03/1998)
Jaroslav Lippa
S.D.Jurkoviča 423/11
Brezová pod Bradlom
  (from: 04/19/1999)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý lpnateľ samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/17/1999)
Capital: 
145 356 000 Sk
  (from: 12/02/1996)
Supervisory board: 
Ing. Peter Bodo - predseda
D. Jurkoviča 428/14
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/17/1999)
Mgr. Miroslava Očková - člen
Osuského 524/10
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/17/1999)
Vladimír Pánik - člen
D. Jurkoviča 427/8
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/17/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.5.1993 vo forme notárskej zápisnice, v súlade s § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 07/14/1993)
Zmena zakladateľskej listiny a stanov vo forme notárskej zápisnice spísanej notárkou so sídlom v Myjave Evou Holčíkovou dňa 20.6.1994 pod č. N 203/94, NZ 251/94.
  (from: 12/19/1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu z 30.01.1995. Dodatok č. 1 z 30.01.1995 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 02/28/1995)
Dodatok č. 2 zo dňa 28.11.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 12/01/1996)
Dodatok č. 3 zo dňa 28.11.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 12/02/1996)
Valné zhromaždenie dňa 09.06.1997 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy - dodatok č. 4.
  (from: 04/03/1998)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 246/98, NZ 127/98 zo dňa 30.06.1998/ prijalo dodatok č. 5 k zakladateľskej listine.
  (from: 07/16/1998)
Notárska zápisnica N 429/98, Nz 427/98, zo dňa 7.8.1998.
  (from: 04/19/1999)
Notárska zápisnica zo dňa 27.1.1999, N 36/99, Nz 36/99 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti a notárska zápisnica zo dňa 27.1.1999, N 36/99, Nz 36/99 o doplnení notárskej zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia. Dodatok č.6 k zakladateľskej zmluve spoločnosti - plné znenie.
  (from: 09/17/1999)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3 K 303/00 zo dňa 18.7.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SIETE s.r.o., Štverník 662, Brezová pod Bradlom, IČO 31 439 519. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľudovít Vrla, advokát, 905 01 Senica, Štefánikova 696.
  (from: 08/28/2001)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person