Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2159/B

Business name: 
DI - TECH, spol. s r.o., v likvidácii
  (from: 02/05/1999 until: 07/06/2004)
DI - TECH, spol. s r.o.
  (from: 12/31/1991 until: 02/04/1999)
Registered seat: 
Kutlíkova 17
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/2004)
Identification number (IČO): 
30 775 841
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Person dissolved from: 
2.2.1999
  (from: 07/07/2004)
Date of deletion: 
07/07/2004
  (from: 07/07/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
dovoz a vývoz strojov, zariadení, náhradných dielov a investičných celkov
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
dovoz a vývoz surovín, polotovarov a hotových výrobkov
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
finalizácia bežných obchodných operácií, včítane zabezpečovania garančných skúšok, poskytovanie garančného a pogarančného servisu
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
nákup materiálov, ich spracovanie, predaj, dovoz materiálov, ich spracovanie, predaj
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
poradenská a konzultačná činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
veľkoobchodný a maloobchodný predaj
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní vč. zastupovania firiem a zakladania pobočiek
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
vykonávanie výmenných akcií, zvláštnych obchodných operácií, predovšetkým reexportov, viazaných a leasingových obchodov atď.
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
vykonávanie ziskových operácií
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/1993 until: 07/06/2004)
sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/1993 until: 07/06/2004)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 03/02/1993 until: 07/06/2004)
Partners: 
Diosna Beteiligungs GmbH
Osnabrück
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/1995)
Technopol a. s.
Kutlíkova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/1995)
Alexander Čerevka
Vyšehradská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Alexander Čerevka
Vyšehradská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Dušan Dajča
Romanova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Dušan Dajča
Romanova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Ing. Daniel Gerbel
48
Dolné Kočkovce
Slovak Republic
  (from: 07/15/1998 until: 07/06/2004)
Daniel Gerbel
48
Dolné Kočkovce
Slovak Republic
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Daniel Gerbel
48
Dolné Kočkovce
Slovak Republic
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Ing. Milan Karas
Čremchova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/15/1998 until: 07/06/2004)
Milan Karas
Líščie Nivy 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Milan Karas
Líščie Nivy 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Ing. Ladislav Petrík
Trnavská 62
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/15/1998 until: 07/06/2004)
Ladislav Petrík
Trnavská 62
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Ladislav Petrík
Trnavská 62
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Milan Samko
Cabanova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Milan Samko
Cabanova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Roman Uhlík
Pod Zečákom 41
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Roman Uhlík
Pod Zečákom 41
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Contribution of each member: 
Diosna Beteiligungs GmbH
Amount of investment: 255 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 255 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/1995)
Technopol a. s.
Amount of investment: 245 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 245 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/1995)
Alexander Čerevka
Amount of investment: 230 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 230 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Milan Karas
Amount of investment: 85 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 85 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Roman Uhlík
Amount of investment: 85 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 85 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Dušan Dajča
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Ladislav Petrík
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Milan Samko
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Daniel Gerbel
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/09/1995 until: 01/18/1998)
Alexander Čerevka
Amount of investment: 460 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 460 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Milan Karas
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Roman Uhlík
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Dušan Dajča
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Ladislav Petrík
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Milan Samko
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Daniel Gerbel
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 07/14/1998)
Ing. Milan Karas
Amount of investment: 900 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 900 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 07/06/2004)
Ing. Ladislav Petrík
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 07/06/2004)
Ing. Daniel Gerbel
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 07/06/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/05/1999 until: 07/06/2004)
konatelia
  (from: 07/15/1998 until: 02/04/1999)
konatelia
  (from: 03/09/1995 until: 07/14/1998)
konatelia
  (from: 03/02/1993 until: 03/08/1995)
konatelia
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
Alexander Čerevka
Vyšehradská 5
Bratislava
  (from: 03/09/1995 until: 07/14/1998)
Ing. Alexander Čerevka
Vyšehradská 5
Bratislava
  (from: 03/02/1993 until: 03/08/1995)
Milan Karas
Líščie Nivy 6
Bratislava
  (from: 03/09/1995 until: 07/14/1998)
Ing. Milan Karas
Čremchova 2
Bratislava
  (from: 07/15/1998 until: 02/04/1999)
Ing. Milan Karas
Líščie Nivy 6
Bratislava
  (from: 03/02/1993 until: 03/08/1995)
Roman Uhlík
Pod Zečákom 41
Bratislava
  (from: 03/09/1995 until: 07/14/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 02/05/1999 until: 07/06/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 07/15/1998 until: 02/04/1999)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 03/09/1995 until: 07/14/1998)
Za spoločnosť je oprávnený podpisovať sa samostatne konateľ spoločnosti Ing. Alexander Čerevka. Ing. Milan Karas je oprávnený podpisovať sa za spoločnosť vždy spoločne slebo s Ing. Alexandrom Čerevkom alebo spoločne s Ing. Romanom Ulíkom. Prokurista spoločnosti pán Ing. Roman Ulík je oprávnený podpisovať sa za spoločnosť spoločne s Ing. Alexandrom Čerevkom alebo s Ing. Milanom Karasom.
  (from: 03/02/1993 until: 03/08/1995)
Spoločnosť zastupujú : Riaditeľ spoločnosti - Ing. Alexander Čerevka, trvale bytom Vyšehradská ul. 5, Bratislava zástupca riaditeľa spoločnosti - Ing. Milan Karas, trvale bytom Liščie Nivy č. 6, Bratislava prokurista spoločnosti - Ing. Roman Ulík, trvale bytom Pod Zečákom 4l, Bratislava Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať sa : Riaditeľ spoločnosti - Ing. Alexander Čerevka, trvale bytom Vyšehradská ul. 5, Bratislava zástupca riaditeľa spoločnosti - Ing. Milan Karas, trvale bytom Liščie Nivy č. 6, Bratislava prokurista spoločnosti - Ing. Roman Ulík, trvale bytom Pod Zečákom 4l, Bratislava Riaditeľ spoločnosti, zástupca riaditeľa spoločnosti a prokurista nemajú samostatné podpisové práva. Môžu sa za spoločnosť podpisovať vždy spoločne a to tak, že riaditeľ spoločnosti sa podpisuje spolu so zástupcom riaditeľa alebo spoločne s prokuristom. Zástupca riaditeľa sa podpisuje spolu s riaditeľom alebo s prokuristom spoločnosti. Prokurista spoločnosti je oprávnený podpisovať sa iba spoločne s riaditeľom alebo zástupcom riaditeľa spoločnosti.
  (from: 12/31/1991 until: 03/01/1993)
Procuration: 
Ing. Roman Ulík
Pod Zečákom 41
Bratislava
  (from: 03/02/1993 until: 03/08/1995)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 07/06/2004)
500 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 01/18/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Milan Švec
Kolískova 12
Bratislava
  (from: 02/05/1999 until: 12/17/2002)
 Liquidators:
Ing. Yvetta Valachovičová , deň vzniku funkcie: 14.10.2002
Fibichova 1
Bratislava
  (from: 12/18/2002 until: 07/06/2004)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2004, na ktorom bola schválená správa o priebehu likvidácie a rozdeleniu likvidačného zostatku. Zrušenie spoločnosti s likvidáciou a jej vstup do likvidácie schválené na vlanom zhromaždení dňa 02.02.1999. Konečná správa o priebehu likvidácie, účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.06.2004. Na základe tejto skutočnosti sa DI-TECH, spol. s.r.o., v likvidácii so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 30 775 841 vymazuje z obchodného registra. Súhlas správcu dane s výmyzom z obchodného registra zo dňa 11.05.2004.
  (from: 07/07/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.12.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a podľa Zákona 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 4118
  (from: 12/31/1991 until: 07/06/2004)
Obchodná spoločnosť bola prispôsobená ustanoveniam Obchodného zákonníka Zák. č. 513/91 Zb. Notárskou zápisnicou N 331/92, Nz 334/92 napísanou dňa 8.10.1992 na ŠN Bratislava 5 a jej doplnkom N 24/93, Nz 24/93 napísaným dňa 5.2.1993 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Stary spis: S.r.o. 4118
  (from: 03/02/1993 until: 07/06/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.02.1995. Spoločenská zmluva zo dňa 16.02.1995. Stary spis: S.r.o. 4118
  (from: 03/09/1995 until: 07/06/2004)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 14.7.1997. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.9.1997. Stary spis: S.r.o. 4118
  (from: 01/19/1998 until: 07/06/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.3.1998a dňa 29.5.1998 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 2.6.1998.
  (from: 07/15/1998 until: 07/06/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.1.1999, a zo dňa 2.2.1999.
  (from: 02/05/1999 until: 07/06/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2002. na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní a menovaní likvidátora. Funkcia likvidátora JUDr. M. Šveca sa končí dňom 14.10.2002.
  (from: 12/18/2002 until: 07/06/2004)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person