Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10207/T

Business name: 
DUNAJ-GLOBUS spol. s r.o.
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
Registered seat: 
121
Dunajský Klátov 930 21
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
Identification number (IČO): 
35 681 781
  (from: 01/07/1997)
Date of entry: 
01/12/1996
  (from: 01/07/1997)
Date of deletion: 
01/08/2016
  (from: 01/08/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/08/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/07/1997)
Objects of the company: 
živočíšna výroba
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
rastlinná výroba
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
chov domácich a poľných zvierat
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok v stavebníctve
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
drevovýroba
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
zámočnícka výroba
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
výroba a predaj prírodného organického hnojiva
  (from: 07/13/1998 until: 01/07/2016)
chov a obhospodarovanie poľovnej zveri
  (from: 07/13/1998 until: 01/07/2016)
výkon práva poľovníctva v poľovníckom revíri
  (from: 07/13/1998 until: 01/07/2016)
zriadenie poľovníckeho revíru, poľovanie aj pre zahraničných poľovníkov
  (from: 07/13/1998 until: 01/07/2016)
Partners: 
Andrej Adamkovič
Nad Tehelňou
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Andrej Adamkovič
Nad Tehelňou
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Barnabáš Antal
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Barnabáš Antal
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Ing. Kamil Brenčič
Koprivnická 3
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Ing. Kamil Brenčič
Koprivnická 3
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov 930 21
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov 930 21
Slovak Republic
  (from: 12/01/1997 until: 10/25/1998)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov 930 21
Slovak Republic
  (from: 01/07/1997 until: 11/30/1997)
Radomír Drozda
8. mája 1695
Sereď 926 01
Slovak Republic
  (from: 01/07/1997 until: 11/30/1997)
Ing. Zoltán Mikoczy
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Ing. Zoltán Mikoczy
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Marta Šestáková
Závadská 20
Bratislava 813 06
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Marta Šestáková
Závadská 20
Bratislava 813 06
Slovak Republic
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Ján Culka
153
Trstená na Ostrove
Slovak Republic
  (from: 11/05/1998 until: 01/07/2016)
Contribution of each member: 
Marta Šestáková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Radomír Drozda
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/07/1997 until: 11/30/1997)
Igor Cserge
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/07/1997 until: 11/30/1997)
Ing. Zoltán Mikoczy
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Barnabáš Antal
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Andrej Adamkovič
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Ing. Kamil Brenčič
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Igor Cserge
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/01/1997 until: 10/25/1998)
Marta Šestáková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 334 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Ing. Zoltán Mikoczy
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 334 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Barnabáš Antal
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 334 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Andrej Adamkovič
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 334 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Ing. Kamil Brenčič
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 23 334 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Igor Cserge
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 46 668 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 11/04/1998)
Ján Culka
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 11/05/1998 until: 01/07/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/05/1998 until: 01/07/2016)
konatelia
  (from: 05/16/1997 until: 11/04/1998)
konatelia
  (from: 01/07/1997 until: 05/15/1997)
Andrej Adamkovič
Nad Tehelňou
Trenčín 911 01
  (from: 05/16/1997 until: 11/04/1998)
Magdaléna Adamkovičová
Nad Teheľnou 11
Trenčín
  (from: 01/07/1997 until: 05/15/1997)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov 930 21
  (from: 01/07/1997 until: 11/04/1998)
Ján Culka
153
Trstená na Ostrove
  (from: 11/05/1998 until: 01/07/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/05/1998 until: 01/07/2016)
V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 05/16/1997 until: 11/04/1998)
Konateľ zastupuje spoločnosť navonok, riadi a organizuje jej každodenný život. Pri podpisovaní písomnýchdokladov uvedie svoje meno a priezvisko a zároveň uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.
  (from: 01/07/1997 until: 05/15/1997)
Capital: 
210 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 01/07/2016)
140 000 Sk
  (from: 01/07/1997 until: 10/25/1998)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 09.06.2008, č. k.: 3K/256/98-273, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.2008, bol zrušený konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10.11.1998 (č. k.: 3K/256/98-68) - po splnení rozvrhového uznesenia, čím bola obchodná spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušená. Funkcie správcu konkurznej podstaty bola zbavená JUDr. Bírošová Danica, Piaristická 46, 911 40 Trenčín.
  (from: 01/08/2016)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.01.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.01.1996, Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.01.1996. Zápisnica z uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 12.12.1996, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.1996.
  (from: 01/07/1997 until: 01/07/2016)
Dodatok č. 3 zo dňa 06.03.1997 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/16/1997 until: 01/07/2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 09.07.1997. Dodatok č. 4 zo dňa 04.08.1997 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/01/1997 until: 01/07/2016)
Dodatkom č. 7 a dodatkom č. 8 zo dňa 29.07.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/26/1998 until: 01/07/2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.10.1998.
  (from: 11/05/1998 until: 01/07/2016)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 256/98 zo dňa 10.11.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Dunaj - Globus, spol. s r.o., Dunajský Klátov, IČO: 35 681 781. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Danica Birošová, komerčná právnička, Jilemnického č. 2, 911 40 Trenčín.
  (from: 12/30/1998 until: 01/07/2016)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person