Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11195/R

Business name: 
AGRO - HANDLOVÁ, s.r.o.
  (from: 06/08/1998)
Registered seat: 
M. Mišíka 396/1A
Prievidza 971 01
  (from: 03/24/2015)
Identification number (IČO): 
36 025 283
  (from: 06/08/1998)
Date of entry: 
10/31/1997
  (from: 06/08/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/08/1998)
Objects of the company: 
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/08/1998)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/08/1998)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/28/1999)
propagačná činnosť
  (from: 05/28/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/28/1999)
oprava strojov a zariadení mimo VTZ
  (from: 05/28/1999)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/28/1999)
oprava motorových vozidiel
  (from: 05/28/1999)
vykonávanie administratívnych a korešpodenčných prác
  (from: 12/03/2001)
poskytovanie ekonomického a podnikateľského poradenstva
  (from: 12/03/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/03/2001)
poradenská činnosť v rastlinnej výrobe
  (from: 12/03/2001)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/19/2014)
Partners: 
Ing. Marta Pernišová
Lesná 335/9
Kanianka 972 17
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Marta Pernišová
Amount of investment: 13 545 EUR Paid up: 13 545 EUR
  (from: 05/17/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/24/2015)
Ing. Marta Pernišová
Lesná 335/9
Kanianka 972 17
From: 11/28/2016
  (from: 12/16/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať samostatne
  (from: 12/16/2016)
Capital: 
13 545 EUR Paid up: 13 545 EUR
  (from: 02/12/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.10.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.11405 Valné zhromaždenie konané dňa 20.02.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy formou Dodatku č. 1.
  (from: 06/08/1998)
Valné zhromaždenie konané 27.11.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy formou Dodatku č.2.
  (from: 05/28/1999)
Oprava rodných čísel spoločníkov a konateľa.
  (from: 07/11/2000)
Valné zhromaždenie dňa 15.1.2001 schválilo prevod obchodného podielu, zmenu spločenskej zmluvy vo forme dodatku č. 4 a odvolalo konateľa.
  (from: 02/09/2001)
Valné zhromaždenie konaného 29.3.1999 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy formou Dodatku č. 3.
  (from: 12/03/2001)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person