Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  642/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Strážne
  (from: 05/10/1990)
Registered seat: 
Strážne 076 52
  (from: 11/16/1993)
Identification number (IČO): 
00 678 406
  (from: 05/10/1990)
Date of entry: 
05/10/1990
  (from: 05/10/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/10/1990)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/14/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/28/1995)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/14/1993)
Jozef Juhász - predseda
293
Veľký Kamenec 076 36
From: 07/04/2020
  (from: 08/12/2020)
Ján Hám - podpredseda
Hlavná 82/184
Veľký Horeš 076 52
From: 07/04/2020
  (from: 08/12/2020)
Vojtech Feke - člen
Z. Fábryho 1244/27
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 07/04/2020
  (from: 08/12/2020)
Zoltán Balla - člen
Východná 107/5
Strážne 076 52
From: 07/04/2020
  (from: 08/12/2020)
Bartolomej Kelemen - člen
Ružová 177/7
Strážne 076 52
From: 07/04/2020
  (from: 08/12/2020)
Vojtech Gergely - člen
Východná 113/11
Strážne 076 52
From: 07/04/2020
  (from: 08/12/2020)
Gabriel Galgán - Member of the Board of Directors
Hlavná ulica 65/61
Strážne 076 52
From: 08/20/2021
  (from: 09/30/2021)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/27/2010)
Supervisory board: 
Alexander Hančovsky
Hlavná 89/85
Strážne 076 52
From: 07/04/2020
  (from: 08/12/2020)
Atila Lukáč
Ružová 166/12
Strážne 076 52
From: 07/04/2020
  (from: 08/12/2020)
Štefan Feke
Cintorínska 161/5
Strážne 076 52
From: 07/04/2020
  (from: 08/12/2020)
Registered capital: 
50 189,205338 EUR
  (from: 06/05/2009)
Basic member contribution: 
663,878378 EUR
  (from: 06/05/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 15.3.1991 na základe zák.č.162/90 Zb.
  (from: 05/10/1990)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 11.12. 1992 a zmeny stanov schválené dňa 11.12.1992 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ustanovenia § 765 zák. č.513/91 Zb.
  (from: 04/14/1993)
Zmena stanov poľnohospodárskeho družstva schválená členskou schôdzou dňa 8.3.1996.
  (from: 12/09/1997)
Zmena stanov poľnohospodárskeho družstva schválená členskou schôdzou dňa 29.2.2000.
  (from: 07/11/2000)
Zápisnica z VČS družstva z dňa 1.3.2002.
  (from: 07/03/2002)
Rozhodnutie členskej schôdze družstva zo dňa 18.3.2003.
  (from: 10/10/2003)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person