Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2172/B

Business name: 
DREVOSPOL, spol. s.r.o.
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Registered seat: 
Kutlíkova 17
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Identification number (IČO): 
30 776 830
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Person dissolved from: 
4. 3. 2014
  (from: 03/13/2014)
Date of deletion: 
03/15/2014
  (from: 03/15/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/15/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/30/1991)
Objects of the company: 
1. Realizácia obchodnej, odbytovej a sprostredkovateľskej činnosti, vrátane zahraničnoobchodnej so všetkými druhmi materiálu, tovaru a služieb, ktoré nevyžadujú osobitné povolanie.
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
2. Spracovanie dreva, produkcia polovýrobkov a hotových výrobkov z dreva.
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Partners: 
JUDr. Ladislav Mesároš
Tvarožkova 5
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Ing. Pavol Čierny
Allendeho 12
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Ing. Bohumil Holub
Sadová 30
Prostějov 796 01
Česká republika
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Contribution of each member: 
JUDr. Ladislav Mesároš
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Ing. Bohumil Holub
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Ing. Pavol Čierny
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym zástupcom spoločnosti je jej riaditeľ Ing. Pavol Čierny. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňujeriaditeľ spoločnosti, alebo ním poverení zástupcovia vlastnoručne tak, že k názvu spoločnosti pripojasvoj podpis.
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 34Exre/212/2005 zo dňa 12.11.2013 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2014 bola obchodná spoločnosť DREVOSPOL, spol. s r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 821 04 Bratislava, IČO: 30 776 830 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť DREVOSPOL, spol. s r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 821 04 Bratislava, IČO: 30 776 830 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 2172/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 03/15/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.12.1991, podľa § 106 a ods. 1 a § 106 ods. l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 4156
  (from: 12/30/1991 until: 03/14/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.11.2013, č.k. 34 Exre/212/2005 - 15, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.3.2014 bola obchodná spoločnosť DREVOSPOL, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 03/13/2014 until: 03/14/2014)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person