Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6979/B

Business name: 
LS a. s.
  (from: 10/11/2019)
SKLÁDKY A ODPADY - HD a.s.
  (from: 04/26/2019 until: 10/10/2019)
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 04/26/2019)
Identification number (IČO): 
34 122 303
  (from: 04/26/2019)
Date of entry: 
06/06/1995
  (from: 04/26/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/26/2019)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2019)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2019)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/26/2019)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností vrátane bytov
  (from: 04/26/2019)
výroba betónových zmesí a stavebných materiálov
  (from: 04/26/2019)
agentúrna činnosť v oblasti reklamy a propagácie
  (from: 04/26/2019)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/26/2019)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/26/2019)
prenájom predmetov dlhodobej spotreby
  (from: 04/26/2019)
finančný a operatívny leasing
  (from: 04/26/2019)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/26/2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/26/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy
  (from: 04/26/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/26/2019)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/26/2019)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 04/26/2019)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 04/26/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/26/2019)
výroba a predaj organických hnojív, ťažba rašeliny nebanským spôsobom v rozsahu voľnej živnosti, spracovanie a predaj rašeliny, výroba pestovateľských substrátov, záhradníckych zemín a záhradných kompostov
  (from: 04/26/2019)
zemné práce
  (from: 04/26/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/26/2019)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (from: 04/26/2019)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 04/26/2019)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 04/26/2019)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t, pri zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácii lomov a pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 04/26/2019)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 04/26/2019)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (from: 04/26/2019)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/26/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 04/26/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/26/2019)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/11/2019)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 10/11/2019)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 10/11/2019)
keramická výroba
  (from: 10/11/2019)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/11/2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/11/2019)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/11/2019)
počítačové služby
  (from: 10/11/2019)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/11/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/11/2019)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/11/2019)
skladovanie
  (from: 10/11/2019)
vykonávanie zváracích prác
  (from: 10/11/2019)
reklamné a marketingové služby
  (from: 10/11/2019)
administratívne služby
  (from: 10/11/2019)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (from: 10/11/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/26/2019)
Ján Stanko - člen predstavenstva
Janka Kráľa 1009/7
Snina 069 01
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ing. Adela Valach - Chairman of the Board of Directors
Zuzany Chalupovej 14/B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 01/07/2021
  (from: 03/27/2021)
Ing. Pavel Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019 until: 06/11/2020)
Ing. Pavel Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 04/26/2019 Until: 04/06/2020
  (from: 06/12/2020 until: 06/11/2020)
Ing. Adela Valach - člen predstavenstva
Brekov 121
Brekov 066 01
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019 until: 03/26/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo niektorý člen predstavenstva.
  (from: 03/27/2021)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo niektorý člen predstavenstva.
  (from: 10/11/2019 until: 03/26/2021)
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne vo všetkých veciach predseda predstavenstva, u ostatných členov predstavenstva je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/26/2019 until: 10/10/2019)
Procuration: 
Ing. Alexandra Végh
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis s dodatkom "pp" (per prokuram).
  (from: 04/26/2019)
Capital: 
26 000 EUR Paid up: 26 000 EUR
  (from: 10/11/2019)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/26/2019 until: 10/10/2019)
Shares: 
Number of shares: 26
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 10/11/2019)
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 04/26/2019 until: 10/10/2019)
Stockholder: 
PAST Holding, s. r. o.
Slávičie údolie 106
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 08/03/2023)
Líniové stavby, a.s.
Slávičie údolie 106
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 04/26/2019 until: 10/10/2019)
Supervisory board: 
JUDr. Eva Nováčková
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Lukáš Šarközy
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ivona Šarközyová
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 25.03.2019 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti SKLÁDKY A ODPADY – HD s.r.o. so sídlom Hlavná 230/A, 951 48 Jarok, IČO: 34 122 303 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46465/N na spoločnosť SKLÁDKY A ODPADY – HD a.s., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 26.04.2019.
  (from: 04/26/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/11/2019)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Líniové stavby, a. s. 47783281 ,
Slávičie údolie
106
  (from: 10/11/2019)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person