Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4483/S

Business name: 
BK UMB, s.r.o.
  (from: 09/20/1999 until: 06/05/2012)
ŠPORT managering, s.r.o.
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
Registered seat: 
Cesta na štadión 36, Športová hala Štiavničky
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/21/1998 until: 06/05/2012)
Majerská cesta 98
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/12/1997 until: 07/20/1998)
Identification number (IČO): 
36 020 711
  (from: 05/12/1997)
Date of entry: 
05/12/1997
  (from: 05/12/1997)
Person dissolved from: 
3. 5. 2012
  (from: 06/06/2012)
Date of deletion: 
06/06/2012
  (from: 06/06/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/06/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/1997 until: 06/05/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/1997 until: 06/05/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/1997 until: 06/05/2012)
šírenie reklamy
  (from: 05/12/1997 until: 06/05/2012)
usporiadavanie športových stretnutí, súťa- ží, turnajov, spoločensko-kultúrnych akcií v oblasti športovej, rekreačnej a kultúrnej
  (from: 07/21/1998 until: 06/05/2012)
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
  (from: 07/21/1998 until: 06/05/2012)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (from: 07/21/1998 until: 06/05/2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/21/1998 until: 06/05/2012)
Partners: 
QUADIUM, a.s. IČO: 36 024 911
J. Kráľa 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/21/1998 until: 09/19/1999)
SEZAM, s.r.o. IČO: 31 624 316
Hodžova 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
HMT TRANSFER REALITY, s.r.o. IČO: 36 016 918
Povstalecká 12
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/12/1997 until: 07/20/1998)
PhDr. Jozef Geleta
Severná 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
Ing. Peter Škapinec
Moskovská 18
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/20/1999 until: 02/05/2004)
Ing. Peter Škapinec
Prof. Sáru 44
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
SEZAM, s.r.o. IČO: 31 624 316
Hodžova 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/20/1999 until: 06/05/2012)
QUADIUM, a.s. IČO: 36 024 911
J. Kráľa 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/20/1999 until: 06/05/2012)
Basketbalový klub Univerzita Mateja Bela IČO: 35 650 460
Cesta na štadión 36
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/06/2004 until: 06/05/2012)
Contribution of each member: 
SEZAM, s.r.o.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
HMT TRANSFER REALITY, s.r.o.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 07/20/1998)
PhDr. Jozef Geleta
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
Ing. Peter Škapinec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
QUADIUM, a.s.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/21/1998 until: 09/19/1999)
SEZAM, s.r.o.
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 09/20/1999 until: 06/05/2012)
Ing. Peter Škapinec
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/20/1999 until: 02/05/2004)
QUADIUM, a.s.
Amount of investment: 72 000 Sk Paid up: 72 000 Sk
  (from: 09/20/1999 until: 06/05/2012)
Basketbalový klub Univerzita Mateja Bela
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/06/2004 until: 06/05/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/20/1999 until: 06/05/2012)
konatelia
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
Ing. Viera Babjaková
Sládkovičova 50
Banská Bystrica
  (from: 05/12/1997 until: 04/09/2003)
PhDr. Jozef Geleta
Severná 2
Banská Bystrica
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
Ing. Štefan Konečný
Tatranská 6330/32
Banská Bystrica
Until: 12/16/2002
  (from: 09/20/1999 until: 04/09/2003)
MVDr. Roman Polakovič
Hurbanova 768/2
Rimavská Sobota
Until: 12/16/2002
  (from: 09/20/1999 until: 04/09/2003)
Ing. Peter Škapinec
Prof. Sáru 44
Banská Bystrica
  (from: 05/12/1997 until: 04/09/2003)
Ing. Peter Škapinec
Prof. Sáru 44
Banská Bystrica
From: 05/12/1997 Until: 09/19/2003
  (from: 04/10/2003 until: 02/05/2004)
JUDr. Mária Trubanová
Povstalecká 12
Banská Bystrica
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
Ing. Viera Babjaková
Sládkovičova 50
Banská Bystrica
From: 05/12/1997
  (from: 04/10/2003 until: 06/05/2012)
Ing. Vladimír Buzák
nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
From: 09/19/2003
  (from: 02/06/2004 until: 06/05/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, minimálne vždy dvaja spoločne.
  (from: 09/20/1999 until: 06/05/2012)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menuspoločnosti pripoja svoj podpis, pričom sa vždy vyžaduje podpis dvoch konateľov z ktorých jeden musíbyť vždy Ing. Viera Babjaková alebo JUDr. Mária Trubanová.
  (from: 05/12/1997 until: 09/19/1999)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/10/2003 until: 06/05/2012)
200 000 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 04/09/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 26Cbr/119/2010-131 zo dňa 23.02.2012, právoplatného 03.05.2011 bola obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie.
  (from: 06/06/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená podpisom spoločenskej zmluvy dňa 21.3.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10965
  (from: 05/12/1997 until: 06/05/2012)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia zo dňa 27.11.1997 a Dodatok č.1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 07/21/1998 until: 06/05/2012)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 10.8.1998 a Dodatok č.2.
  (from: 09/20/1999 until: 06/05/2012)
. Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy schválené valným zhromaždením dňa 16.12.2002 v súlade s ust. zákona č. 500/2001 Z.z..
  (from: 04/10/2003 until: 06/05/2012)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti BK UMB, s.r.o., konanom dňa 19.09.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 24.03.1997 a zároveň jej úplné znenie.
  (from: 02/06/2004 until: 06/05/2012)
Date of updating data in databases:  02/23/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person