Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2192/B

Business name: 
DISCO PARADISO, spol. s r. o. - v likvidácií
  (from: 05/31/2000 until: 10/19/2004)
DISCO PARADISO, spol. s r. o.
  (from: 07/29/1992 until: 05/30/2000)
DK & HG, spol. s r. o.
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1992)
Registered seat: 
Lipského 15
Bratislava 841 01
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1992)
Identification number (IČO): 
30 777 534
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
10/20/2004
  (from: 10/20/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
prevádzkovanie mládežníckeho kultúrno-spoločenského centra súčasťou ktorého je diskotéka a reštauračné zariadenie
  (from: 12/31/1991 until: 10/19/2004)
organizovanie koncertných podujatí a diskoték pre všetky vekové kategórie obyvateľstva, hlavne však pre deti a mládež
  (from: 12/31/1991 until: 10/19/2004)
realizácia tanečných kurzov a kurzov pohybovej výchovy
  (from: 12/31/1991 until: 10/19/2004)
prevádzkovanie fitnes klubu
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
Partners: 
BEPON, spol. s r. o.
Lumumbova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
Ing. Ladislav Demčák
Železničiarska 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1992)
JUDr. Ľudovít Hittner
Batkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
JUDr. Ľudovít Hittner
Batkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1992)
Ing. Miroslav Kováč
Lipského 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
Contribution of each member: 
JUDr. Ľudovít Hittner
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1992)
Ing. Ladislav Demčák
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1992)
JUDr. Ľudovít Hittner
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
BEPON, spol. s r. o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
Ing. Miroslav Kováč
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/31/2000 until: 10/19/2004)
konatelia
  (from: 07/29/1992 until: 05/30/2000)
konatelia
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1992)
Peter Beliš
Dobrovského 4
Bratislava
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
JUDr. Ľudovít Hittner
Batkova 9
Bratislava
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
Ing. Miroslav Kováč
Lipského 15
Bratislava
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
Ing. Peter Ondráš
Lumumbova 26
Bratislava
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
JUDr. Milan Snopko - likvidátor
Haanova 26
Bratislava 851 04
  (from: 05/31/2000 until: 10/19/2004)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnymi zástupcami a zároveň konateľmi spoločnosti sú všetci spoločníci. Zastupujú spoločnosť v plnom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja z konateľov spoločnosti. Spoločnosť zastupuje likvidátor a to v súlade a v rozsahu ustanovení § 72-75 Obchodného zákonníka. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí likvidátor svoj podpis.
  (from: 05/31/2000 until: 10/19/2004)
Štatutárnymi zástupcami a zároveň konateľmi spoločnosti sú všetci spoločníci. Zastupujú spoločnosť v plnom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja z konateľov spoločnosti.
  (from: 07/29/1992 until: 05/30/2000)
Riaditeľom spoločnosti je JUDr. Ľudovít Hitner a zastupuje spoločnosť plnom rozsahu.
  (from: 12/31/1991 until: 07/28/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 10/19/2004)
Other legal facts: 
Vymazuje sa z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť DISCO PARADISO, spol. s.r.o. - v likvidácii, so sídlom Lipského 15, 841 01 Bratislava, IČO: 30 777 534, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 2192/B.
  (from: 10/20/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30. 12. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n dos. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 4194
  (from: 12/31/1991 until: 10/19/2004)
Dodatkom k spoločenskej zmluve z 16.7.1992 bola zmluva podľa v zmysle § 764 Obch. zákona daná do súladu zo zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 4194
  (from: 07/29/1992 until: 10/19/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2000, na ktorom bola zrušená obchodná spoločnosť z dôvodu jej vstupu do likvidácie.
  (from: 05/31/2000 until: 10/19/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 16/02-21 zo dňa 14.10.2002, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DISCO PARADISO, spol. s r.o. v likvidácii, Lipského 15, 841 01 Bratislava, IČO: 30 777 534 zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 20.11.2002.
  (from: 04/25/2003 until: 10/19/2004)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person