Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10238/T

Business name: 
TECHNIK Security, spol. s r.o.
  (from: 05/06/1997)
Registered seat: 
Sereďská 25
Trnava 917 05
  (from: 05/27/2004)
Identification number (IČO): 
36 220 388
  (from: 05/06/1997)
Date of entry: 
05/06/1997
  (from: 05/06/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/06/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/06/1997)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 05/06/1997)
montáž autoalarmov
  (from: 05/06/1997)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení do 1000 V, bleskozvody
  (from: 05/06/1997)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (from: 05/06/1997)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 09/30/1999)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/30/1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/30/1999)
spracovnie dát a súvisiace činnosti
  (from: 09/30/1999)
údržba a opravy kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/30/1999)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 09/30/1999)
spracovanie a rozširovanie audio-video záznamov
  (from: 09/30/1999)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/27/2004)
montáž, servis a revízie zariadení elektrických požiarnych signalizácií
  (from: 05/27/2004)
výroba a montáž rozvádzačov nízkeho napätia do 1000 A bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 05/27/2004)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 05/27/2004)
montáž káblových rozvodov
  (from: 05/27/2004)
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu
  (from: 05/27/2004)
maloobchod s elektronickými zariadeniami
  (from: 05/27/2004)
montáž a servis anténnej a satelitnej techniky
  (from: 05/27/2004)
montáž, údržba, výstavba a oprava televíznych káblových rozvodov a spoločných antén
  (from: 05/27/2004)
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení, umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 10/19/2007)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/28/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/28/2012)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/28/2012)
Partners: 
Martin Karol
Bosniacka 25
Trnava 917 05
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Martin Karol
Amount of investment: 10 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 EUR
  (from: 05/18/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/30/1999)
Martin Karol
Bosniacka 25
Trnava 917 05
  (from: 05/18/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 09/30/1999)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 12/28/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.04.1997 podľa slovenského práva.
  (from: 05/06/1997)
Zmluvu o prevode obchodného podielu zo dňa 15.04.1999. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 1 zo dňa 11.03.1999. Zmena sídla spoločnosti z: Trstínska 13, Trnava na: Sereďská 13, Trnava.
  (from: 06/03/1999)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 02.07.1999.
  (from: 09/30/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.10.2003 rozhodlo o zmene sídla z: Sereďská 13 na: Sereďská 25.
  (from: 05/27/2004)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person