Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15962/V

Business name: 
BOMAR SLOVAKIA, s.r.o. "v konkurze"
  (from: 11/23/2016)
Registered seat: 
182
Tušická Nová Ves 072 02
  (from: 07/22/2008)
Identification number (IČO): 
36 486 671
  (from: 07/08/2003)
Date of entry: 
07/08/2003
  (from: 07/08/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/08/2003)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/08/2003)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/2003)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 07/08/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/08/2003)
kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 07/08/2003)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/08/2003)
prenájom hnuteľností
  (from: 07/08/2003)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii
  (from: 07/08/2003)
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
  (from: 07/08/2003)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 07/08/2003)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/12/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
  (from: 06/12/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/12/2009)
Partners: 
Lenka Klimová
182
Tušická Nová Ves 072 02
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Lenka Klimová
Amount of investment: 49 790,88 EUR Paid up: 49 790,88 EUR
  (from: 05/20/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/22/2008)
Ján Klima
182
Tušická Nová Ves 072 02
From: 05/03/2011
  (from: 05/20/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/08/2003)
Capital: 
49 790,88 EUR Paid up: 49 790,88 EUR
  (from: 02/19/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/14/2016
  (from: 11/23/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jarmila Zvarová
Nerudova 14
Košice 040 01
From: 05/14/2016
  (from: 11/23/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.6.2003, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/08/2003)
Okresný súd Košice I, Uznesením č.k. 32K/12/2015-64 zo dňa 6.5.2016 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BOMAR SLOVAKIA, s.r.o., 072 02 Tušická Nová Ves 182, IČO: 36 486 671 a ustanovil správcu podstaty JUDr. Jarmila Zvarová. Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 92/2016 dňa 13.5.2016. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 31.5.2016.
  (from: 11/23/2016)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person