Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15962/V

Business name: 
BOMAR SLOVAKIA, s.r.o. "v konkurze"
  (from: 11/23/2016)
BOMAR SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 11/30/2004 until: 11/22/2016)
LEVONEX, s.r.o.
  (from: 07/08/2003 until: 11/29/2004)
Registered seat: 
182
Tušická Nová Ves 072 02
  (from: 07/22/2008)
Novoveská cesta 1927/36
Levoča 054 01
  (from: 04/13/2005 until: 07/21/2008)
Pod kamenným vrchom 1
Levoča 054 01
  (from: 07/08/2003 until: 04/12/2005)
Identification number (IČO): 
36 486 671
  (from: 07/08/2003)
Date of entry: 
07/08/2003
  (from: 07/08/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/08/2003)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/08/2003)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/2003)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 07/08/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/08/2003)
kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 07/08/2003)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/08/2003)
prenájom hnuteľností
  (from: 07/08/2003)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii
  (from: 07/08/2003)
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
  (from: 07/08/2003)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 07/08/2003)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/12/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
  (from: 06/12/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/12/2009)
Partners: 
Lenka Klimová
182
Tušická Nová Ves 072 02
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Ondrej Bogya
M. R. Štefánika 4
Levoča 054 01
Slovak Republic
  (from: 11/30/2004 until: 02/18/2009)
Ondrej Bogya
M. R. Štefánika 4
Levoča
Slovak Republic
  (from: 07/08/2003 until: 11/29/2004)
Pavol Čech
Kežmarská 9
Levoča
Slovak Republic
  (from: 07/08/2003 until: 11/29/2004)
Lenka Klimová
182
Tušická Nová Ves 072 02
Slovak Republic
  (from: 07/22/2008 until: 05/19/2022)
Contribution of each member: 
Lenka Klimová
  (from: 02/19/2009 until: 05/19/2022)
Lenka Klimová
Amount of investment: 49 790,88 EUR Paid up: 49 790,88 EUR
  (from: 05/20/2022)
Pavol Čech
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/08/2003 until: 11/29/2004)
Ondrej Bogya
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/08/2003 until: 11/29/2004)
Ondrej Bogya
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/30/2004 until: 11/07/2007)
Ondrej Bogya
Amount of investment: 1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 11/08/2007 until: 07/21/2008)
Ondrej Bogya
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 07/22/2008 until: 02/18/2009)
Lenka Klimová
Amount of investment: 1 350 000 Sk Paid up: 1 350 000 Sk
  (from: 07/22/2008 until: 02/18/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/22/2008)
konatelia
  (from: 07/08/2003 until: 07/21/2008)
Ján Klima
182
Tušická Nová Ves 072 02
From: 05/03/2011
  (from: 05/20/2011)
Ondrej Bogya
M. R. Štefánika 4
Levoča
From: 07/08/2003
  (from: 07/08/2003 until: 11/29/2004)
Ondrej Bogya
M. R. Štefánika 4
Levoča 054 01
From: 07/08/2003
  (from: 11/30/2004 until: 07/21/2008)
Ondrej Bogya
M. R. Štefánika 4
Levoča 054 01
From: 07/08/2003 Until: 06/30/2008
  (from: 07/22/2008 until: 07/21/2008)
Pavol Čech
Kežmarská 9
Levoča
From: 07/08/2003
  (from: 07/08/2003 until: 11/29/2004)
Pavol Čech
Kežmarská 9
Levoča
From: 07/08/2003 Until: 11/08/2004
  (from: 11/30/2004 until: 11/29/2004)
Lenka Klimová
182
Tušická Nová Ves 072 02
From: 06/30/2008
  (from: 07/22/2008 until: 05/19/2011)
Lenka Klimová
182
Tušická Nová Ves 072 02
From: 06/30/2008 Until: 05/03/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/08/2003)
Capital: 
49 790,88 EUR Paid up: 49 790,88 EUR
  (from: 02/19/2009)
1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 11/08/2007 until: 02/18/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/08/2003 until: 11/07/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/14/2016
  (from: 11/23/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jarmila Zvarová
Nerudova 14
Košice 040 01
From: 05/14/2016
  (from: 11/23/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.6.2003, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/08/2003)
Okresný súd Košice I, Uznesením č.k. 32K/12/2015-64 zo dňa 6.5.2016 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BOMAR SLOVAKIA, s.r.o., 072 02 Tušická Nová Ves 182, IČO: 36 486 671 a ustanovil správcu podstaty JUDr. Jarmila Zvarová. Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 92/2016 dňa 13.5.2016. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 31.5.2016.
  (from: 11/23/2016)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person