Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1320/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše
  (from: 03/16/1972 until: 07/08/2009)
Registered seat: 
105
Nižné Repaše 053 71
  (from: 04/09/2003 until: 07/08/2009)
Nižné Repaše 053 71
  (from: 04/03/1993 until: 04/08/2003)
Nižné Repaše
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Identification number (IČO): 
00 204 170
  (from: 03/16/1972)
Date of entry: 
03/16/1972
  (from: 03/16/1972)
Date of deletion: 
07/09/2009
  (from: 07/09/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/09/2009)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/16/1972)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba /ŽV, RV/
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
nepoľnohospodárska činnosť . oprava a servis vzduchových vlnovcových pružín v kooperácii s VAP Prešov a ostatnými odberateľmi . šitie a predaj odevov . nepravidelná dopravná činnosť nákladnej, osobnej, traktorovej, práce ťažkých mechanizmov, samochodných strojov a konských záprahov . porez dreva na vlastnej píle . remeselná a stavebná činnosť . predaj dreva a stolárskych výrobkov
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
výroba a predaj jedál pre členov vlastného PD a cudzích vo vlastnej ZJ
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
obchodná činnosť
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
. predaj poľnohospodárskych, potravinárskych výrobkov a zvierat
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
. predaj výrobkov pridruženej, pomocnej drevovýroby a inej výroby
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vlád. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
vykonávanie kooperačnej činnosti v spolupráci s hospodárskymi, súkromno-podnikateľskými a obchodnými právnymi subjektami
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
nákup a predaj potravín, ovocia, zelenina, drogéria, papier a tabakové výrobky
  (from: 04/03/1993 until: 04/08/2003)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 06/20/1994 until: 04/08/2003)
spracovanie a porez dreva
  (from: 06/20/1994 until: 04/08/2003)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/03/1993 until: 07/08/2009)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/03/1993 until: 07/08/2009)
stolárske práce
  (from: 04/03/1993 until: 07/08/2009)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/03/1993 until: 07/08/2009)
služby verejného stravovania
  (from: 04/03/1993 until: 07/08/2009)
cestná osobná doprava
  (from: 06/20/1994 until: 07/08/2009)
oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/20/1994 until: 07/08/2009)
zámočnícke a kováčske práce
  (from: 06/20/1994 until: 07/08/2009)
výroba mliečných výrobkov
  (from: 06/20/1994 until: 07/08/2009)
ubytovacie služby - turistická ubytovňa
  (from: 06/20/1994 until: 07/08/2009)
služby ťažkou mechanizáciou a samochodnými špeciálnymi strojmi bez ŠPZ
  (from: 06/20/1994 until: 07/08/2009)
služby v poľnohospodárskej prvovýrobe
  (from: 04/09/2003 until: 07/08/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1993 until: 07/08/2009)
Managing board
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Anna Babejová - člen
55
Nižné Repaše
  (from: 04/08/1999 until: 03/13/2006)
Anna Babejová - člen
55
Nižné Repaše
Until: 12/11/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Štefan Bednár - člen
170
Torysky
  (from: 04/08/1999 until: 06/08/2004)
Štefan Bednár - člen
170
Torysky
Until: 05/05/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Peter Bobko - člen
54
Torysky
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Peter Bobko - člen
54
Torysky
  (from: 09/26/1997 until: 06/08/2004)
Peter Bobko - člen
54
Torysky
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Ing. Ján Bobko - predseda
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Ing. Ján Bobko - predseda
Hurbanova č. 7
Spišská Nová Ves
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Ing. Ján Bobko - predseda
Hurbanova č. 7
Spišská Nová Ves
  (from: 09/26/1997 until: 01/17/2006)
Ing. Ján Bobko - predseda
Hurbanova č. 7
Spišská Nová Ves
Until: 12/11/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Ján Bujňák - člen
42
Nižné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/21/1995)
Michal Čarak - člen
127
Torysky
From: 12/12/2002
  (from: 04/09/2003 until: 06/08/2004)
Michal Čarak - člen
127
Torysky
From: 12/12/2002 Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Štefan Čarák - člen
101
Nižné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Štefan Čarák - člen
101
Nižné Repaše
  (from: 09/26/1997 until: 03/13/2006)
Štefan Čarák - člen
101
Nižné Repaše
Until: 12/11/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Milan Gardoš - člen
87
Vyšné Repaše 053 71
From: 05/05/2004
  (from: 06/09/2004 until: 03/13/2006)
Milan Gardoš - člen
87
Vyšné Repaše 053 71
From: 05/05/2004 Until: 12/12/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Ing. Kristína Glončáková - člen
Železničný riadok 14
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Michal Guffa - člen
Štefánikova 39
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Michal Guffa - člen
Štefánikova 39
Levoča
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Juraj Gura - člen
40
Pavľany
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Juraj Hricisko - člen
10
Torysky
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Juraj Hricisko - člen
10
Torysky
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Štefan Karchutňák - člen
48
Vyšné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Štefan Karchutňák - člen
48
Vyšné Repaše
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Peter Kaščak
18
Torysky
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Ing. Jozef Kišš - člen
Francisciho 14
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/21/1995)
Ing. Jozef Kišš - podpredseda
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Ján Lisoň - člen
71
Nižné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/21/1995)
Peter Lisoň - člen
100
Nižné Repaše
  (from: 09/26/1997 until: 03/13/2006)
Peter Lisoň - člen
100
Nižné Repaše
Until: 12/11/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Ing. Milan Mušinský - člen
Francisciho 14
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Štefan Pavlík - člen
55
Nižné Repaše
  (from: 04/08/1999 until: 03/13/2006)
Štefan Pavlík - člen
55
Nižné Repaše
Until: 12/11/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Ján Plačko - člen
Francisciho 30/11
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Ján Plačko - člen
Francisciho 30/11
Levoča
Until: 12/12/2002
  (from: 09/26/1997 until: 04/08/2003)
Helena Popovičová - člen
59
Brutovce
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Helena Popovičová - člen
59
Brutovce
  (from: 09/26/1997 until: 06/08/2004)
Helena Popovičová - člen
59
Brutovce
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Katarína Salanciová - člen
58
Pavľany
  (from: 04/08/1999 until: 06/08/2004)
Katarína Salanciová - člen
58
Pavľany
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Mária Sivecová
55
Nižné Repaše
  (from: 06/06/2000 until: 03/13/2006)
Mária Sivecová
55
Nižné Repaše
Until: 12/11/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Štefan Šarišský - člen
34
Torysky
  (from: 09/26/1997 until: 06/08/2004)
Štefan Šarišský - člen
34
Torysky
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Ing. Vladimír Štrama
M.R. Štefánika 1293/14
Levoča 054 01
From: 12/12/2005
  (from: 03/14/2006 until: 04/04/2006)
Ing. Vladimír Štrama
M.R. Štefánika 1293/14
Levoča 054 01
From: 12/12/2005 Until: 02/28/2006
  (from: 04/05/2006 until: 04/04/2006)
Ing. Vladimír Štrama - člen
J. Francisciho 708/36
Levoča
  (from: 04/08/1999 until: 03/13/2006)
Ing. Vladimír Štrama - člen
J. Francisciho 708/36
Levoča
Until: 12/11/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Miroslav Šurc - člen
Pod vinicou 62/10
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Miroslav Šurc - člen
Pod vinicou 62/10
Levoča
  (from: 09/26/1997 until: 06/05/2000)
Ján Utľak - člen
87
Nižné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/21/1995)
Janka Vanacká - člen
35
Nižné Repaše 053 71
From: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 03/13/2006)
Janka Vanacká - člen
35
Nižné Repaše 053 71
From: 04/07/2004 Until: 12/12/2005
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Štefan Zavadský - člen
14
Pavľany
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Štefan Zavadský - člen
14
Pavľany
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Ing. Ján Bobko - predseda
Hurbanova 7
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/12/2005
  (from: 01/18/2006 until: 07/08/2009)
Štefan Čarák
101
Nižné Repaše 053 71
From: 12/12/2005
  (from: 03/14/2006 until: 07/08/2009)
Peter Lisoň
100
Nižné Repaše 053 71
From: 12/12/2005
  (from: 03/14/2006 until: 07/08/2009)
Štefan Pavlík
55
Nižné Repaše 053 71
From: 12/12/2005
  (from: 03/14/2006 until: 07/08/2009)
Mária Sivecová
55
Nižné Repaše 053 71
From: 12/12/2005
  (from: 03/14/2006 until: 07/08/2009)
Janka Vanacká
35
Nižné Repaše 053 71
From: 12/12/2005
  (from: 03/14/2006 until: 07/08/2009)
Anna Babejová - člen predstavenstva
55
Nižné Repaše 053 71
From: 03/01/2006
  (from: 04/05/2006 until: 07/08/2009)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti člen družstva poverený predstavenstvom. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/03/1993 until: 07/08/2009)
Štatutárnym orgánom družstva je predseda, ktorý je oprávnený jednať menom družstva vo všetkých veciach.
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Supervisory board: 
Peter Kotrady - člen
SNP 43
Harichovce
  (from: 04/09/2003 until: 06/08/2004)
Peter Kotrady - člen
SNP 43
Harichovce
Until: 04/30/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Anna Pavliková - predseda
55
Nižné Repaše
  (from: 04/09/2003 until: 10/20/2004)
Anna Pavliková - predseda
55
Nižné Repaše
Until: 04/07/2004
  (from: 10/21/2004 until: 10/20/2004)
Janka Vanacká - člen
35
Nižné Repaše
  (from: 04/09/2003 until: 06/08/2004)
Janka Vanacká - člen
35
Nižné Repaše
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Ján Pavlik - člen
56
Nižné Repaše
Until: 12/11/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Michal Čarak - člen
45
Torysky
Until: 12/11/2005
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Štefan Šarišský
34
Torysky 053 72
From: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 07/08/2009)
Alžbeta Marčišaková
64
Olšavica 053 73
From: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 07/08/2009)
Katarín Kuchčaková
M.R.Štefánika 7
Levoča 054 01
From: 04/30/2004
  (from: 06/09/2004 until: 07/08/2009)
Ján Pavlik - člen
56
Nižné Repaše
  (from: 04/09/2003 until: 01/17/2006)
Michal Čarak - člen
45
Torysky
  (from: 04/09/2003 until: 01/17/2006)
Registered capital: 
3 042 000 Sk
  (from: 04/09/2003 until: 07/08/2009)
4 536 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 04/08/2003)
25 820 063 Sk
  (from: 04/03/1993 until: 06/23/1996)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 04/03/1993 until: 06/23/1996)
18 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 07/08/2009)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 32K/8/2006-514 zo dňa 31.3.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.4.2008, a ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše, nakoľko po ukončení konkurzného konania nezostal družstvu žiaden majetok ( § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 07/09/2009)
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 19.3.1991 na základe zák.č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 514
  (from: 03/16/1972 until: 07/08/2009)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením 12.12.1992 a zmenených stanov schválených 12.1.1993 členskou schôdzou v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 514
  (from: 04/03/1993 until: 07/08/2009)
Doplnenie stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 19.4.1994. Stary spis: Dr 514
  (from: 06/20/1994 until: 07/08/2009)
Doplnenie stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 23.2.1995. Stary spis: Dr 514
  (from: 09/22/1995 until: 07/08/2009)
Zmena stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 21.5.1996. Stary spis: Dr 514
  (from: 06/24/1996 until: 07/08/2009)
Zmena stanov družstva schválená náhradnou členskou schôdzou konanou dňa 12.12.2002.
  (from: 04/09/2003 until: 07/08/2009)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 32K 8/2006-173 zo dňa 20.11.2006 (právoplatnosť nadobudlo dňa 11.12.2006) vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše, Nižné Repaše, 053 71 Nižné Repaše, IČO: 00 204 170 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Danu Husťákovú, so sídlom kancelárie Žriedlova 3, Košice.
  (from: 10/05/2007 until: 07/08/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/25/2006
  (from: 07/09/2009)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/25/2006
  (from: 10/05/2007 until: 07/08/2009)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Dana Husťáková
Žriedlova 3
Košice 040 01
From: 12/11/2006
  (from: 10/05/2007 until: 07/08/2009)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 04/22/2008
  (from: 07/09/2009)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person