Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3239/V

Business name: 
GRANITIMPEX, s.r.o.
  (from: 02/15/1999 until: 03/04/2013)
GRANITIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným,Sobrance
  (from: 06/21/1993 until: 02/14/1999)
Registered seat: 
M. Rázusa 1867/13
Michalovce 071 01
  (from: 01/10/2001 until: 03/04/2013)
Jána A. Komenského 1333/28
Michalovce 071 01
  (from: 04/22/1999 until: 01/09/2001)
Kúpeľská 66
Sobrance 073 01
  (from: 02/15/1999 until: 04/21/1999)
ul. SNP č. 34
Sobrance
  (from: 06/21/1993 until: 02/14/1999)
Identification number (IČO): 
31 674 291
  (from: 06/21/1993)
Date of entry: 
06/21/1993
  (from: 06/21/1993)
Person dissolved from: 
8. 2. 2013
  (from: 03/05/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 03/05/2013)
Date of deletion: 
03/05/2013
  (from: 03/05/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/05/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/21/1993)
Objects of the company: 
obchodné služby
  (from: 06/21/1993 until: 04/08/2004)
pohostinské služby
  (from: 06/21/1993 until: 04/08/2004)
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj: potravinárskych výrobkov, priemyselného a spotrebného tovaru, nerastných surovín
  (from: 06/21/1993 until: 03/04/2013)
veľkoobchodná činnosť v registrovanom predmete
  (from: 06/21/1993 until: 03/04/2013)
maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v registrovanom predmete
  (from: 06/21/1993 until: 03/04/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/21/1993 until: 03/04/2013)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/21/1993 until: 03/04/2013)
práce na opravách a budovaní ciest a chodníkov frézovaním povrchu, zhutňovaním zeminy, zemnými prácami, asfaltovaním, včítane opráv obaľovanou drvou
  (from: 06/22/1999 until: 03/04/2013)
sprostredkovateľská činnosť pri opravách ciest, chodníkov
  (from: 06/22/1999 until: 03/04/2013)
zabezpečovanie technických zariadení pre tieto práce (frézy, valce)
  (from: 06/22/1999 until: 03/04/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja:
  (from: 06/22/1999 until: 03/04/2013)
veľkoobchod a maloobchod s tabakovými, textilnými, odevnými, obuvnickými, kožiarskymi, hutnickými, železiarskymi, elektronickými, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, dreogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami, nákup a predaj guľatiny, keramických surovín, farbítok, mlecích teliesok pre keramickú výrobu
  (from: 06/22/1999 until: 03/04/2013)
Partners: 
KOOPERATÍV DOROŽNÍK, v zastúpení: Mondič Valerij Dmitrijevič a Vasiľ Fiodorovič Kurach
ul. Urožaenaja
Užhorod
Ukrajina
  (from: 02/15/1999 until: 04/21/1999)
PLYNROZ a.s., zastúpená Jaroslavom Ihnátom a Michalom Kalinom
ul. SNP č. 34
Sobrance
Slovak Republic
  (from: 02/15/1999 until: 04/21/1999)
KOOPERATÍV DOROŽNÍK, v zastúpení: Mondič Valerij Dmitrijevič a Vasiľ Fiodorovič Kurach
ul. Urožaenaja
Užhorod
Ukrajina
  (from: 06/21/1993 until: 02/14/1999)
PLYNROZ a.s., zastúpená Jaroslavom Ihnátom a Michalom Kalinom
ul. SNP č. 34
Sobrance
Slovak Republic
  (from: 06/21/1993 until: 02/14/1999)
Michal Semivan
Generála Svobodu 2/917
Sobrance 073 01
Slovak Republic
  (from: 04/22/1999 until: 03/17/2009)
Martin Sabolčák
Sosnová 1026/12
Michalovce 071 01
Slovak Republic
  (from: 03/18/2009 until: 03/04/2013)
Lenka Sabolčáková
138
Šamudovce 072 01
Slovak Republic
  (from: 03/18/2009 until: 03/04/2013)
Contribution of each member: 
PLYNROZ a.s., zastúpená Jaroslavom Ihnátom a Michalom Kalinom
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 02/14/1999)
KOOPERATÍV DOROŽNÍK, v zastúpení: Mondič Valerij Dmitrijevič a Vasiľ Fiodorovič Kurach
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 02/14/1999)
PLYNROZ a.s., zastúpená Jaroslavom Ihnátom a Michalom Kalinom
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 04/21/1999)
KOOPERATÍV DOROŽNÍK, v zastúpení: Mondič Valerij Dmitrijevič a Vasiľ Fiodorovič Kurach
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 04/21/1999)
Michal Semivan
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/22/1999 until: 03/17/2009)
Martin Sabolčák
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 03/04/2013)
Lenka Sabolčáková
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 03/04/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/18/2009 until: 03/04/2013)
Individual managing director
  (from: 01/10/2001 until: 03/17/2009)
konatelia
  (from: 06/21/1993 until: 04/21/1999)
Ing. Jozef Choluj - Individual managing director
Jána A. Komenského 1333/28
Michalovce
  (from: 04/22/1999 until: 01/09/2001)
Jaroslav Ihnát
Bernolákova 24
Sobrance
  (from: 06/21/1993 until: 04/21/1999)
Michal Kalina
č. 157
Poruba pod Vihorlatom
  (from: 06/21/1993 until: 04/21/1999)
Michal Ryník
M. Rázusa 1867/13
Michalovce
  (from: 01/10/2001 until: 04/08/2004)
Michal Ryník
M. Rázusa 13/1867
Michalovce 071 01
From: 12/06/2000
  (from: 04/09/2004 until: 03/17/2009)
Michal Ryník
M. Rázusa 13/1867
Michalovce 071 01
From: 12/06/2000 Until: 03/05/2009
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Martin Sabolčák
Sosnová 1026/12
Michalovce 071 01
From: 03/05/2009
  (from: 03/18/2009 until: 03/04/2013)
Lenka Sabolčáková
138
Šamudovce 072 01
From: 03/05/2009
  (from: 03/18/2009 until: 03/04/2013)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/10/2001 until: 03/04/2013)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/22/1999 until: 01/09/2001)
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti samostatne.
  (from: 06/21/1993 until: 04/21/1999)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 03/04/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/09/2004 until: 03/17/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 04/08/2004)
120 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 02/14/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 9Cbr/27/2012-22 zo dňa 17.12.2012.
  (from: 03/05/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 6.4.1993 v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 50 % - Ukrajina
  (from: 06/21/1993 until: 03/04/2013)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.9.1998 podľa z.č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/15/1999 until: 03/04/2013)
Zmena spoločenskej zmluvy zakladateľskou listinou zo dňa 21. 4. 1999.
  (from: 04/22/1999 until: 03/04/2013)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.5.1999.
  (from: 06/22/1999 until: 03/04/2013)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 364/2000, Nz 351/2000 zo dňa 6. 12. 2000.
  (from: 01/10/2001 until: 03/04/2013)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person