Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3247/V

Business name: 
B.N.Z. spoločnosť s r.o., Hrabušice v likvidácii
  (from: 01/02/1996 until: 03/17/2005)
B.N.Z. spoločnosť s r.o. Hrabušice
  (from: 06/25/1993 until: 01/01/1996)
Registered seat: 
Letná 45
Košice 040 01
  (from: 09/13/1995 until: 03/17/2005)
Biele vody
Hrabušice 053 15
  (from: 06/25/1993 until: 09/12/1995)
Identification number (IČO): 
31 674 381
  (from: 06/25/1993)
Date of entry: 
06/25/1993
  (from: 06/25/1993)
Person dissolved from: 
15. 12. 2004
  (from: 03/18/2005)
Date of deletion: 
03/18/2005
  (from: 03/18/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/18/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/1993)
Objects of the company: 
hotel možnosťou stravovania od triedy **
  (from: 06/25/1993 until: 03/17/2005)
služby verejného stravovania
  (from: 06/25/1993 until: 03/17/2005)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 06/25/1993 until: 03/17/2005)
nákup a predaj potravinárskych výrobkov a polotovarov, ovocia, zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov, nápojov, tabakových výrobkov, priemyselného tovaru-domáce potreby, drobný tovar, textilu, obuvi
  (from: 06/25/1993 until: 03/17/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/25/1993 until: 03/17/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 06/25/1993 until: 03/17/2005)
Partners: 
ZUMI, spol. s r.o. IČO: 31 680 704
Bellova 3
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 09/13/1995 until: 03/17/2005)
Ing. Jozef Bednarčík
Okružná 76
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 12/17/1993 until: 09/12/1995)
Ing. Jozef Bednarčík
Okružná 76
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 06/25/1993 until: 12/16/1993)
Ing. Jozef Novýsedlák
Šrobárova 2678/31
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/17/1993 until: 09/12/1995)
Ing. Jozef Novýsedlák
Šrobárova 2678/31
Poprad
Slovak Republic
  (from: 06/25/1993 until: 12/16/1993)
Mária Zemančíková
Šrobárova 2678/31
Poprad
Slovak Republic
  (from: 12/17/1993 until: 09/12/1995)
Mária Zemančíková
Šrobárova 2678/31
Poprad
Slovak Republic
  (from: 06/25/1993 until: 12/16/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Novýsedlák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 06/25/1993 until: 12/16/1993)
Ing. Jozef Bednarčík
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 06/25/1993 until: 12/16/1993)
Mária Zemančíková
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 06/25/1993 until: 12/16/1993)
Ing. Jozef Novýsedlák
Amount of investment: 2 749 000 Sk Paid up: 2 732 000 Sk
  (from: 12/17/1993 until: 09/12/1995)
Ing. Jozef Bednarčík
Amount of investment: 2 749 000 Sk Paid up: 2 732 000 Sk
  (from: 12/17/1993 until: 09/12/1995)
Mária Zemančíková
Amount of investment: 2 749 000 Sk Paid up: 2 732 000 Sk
  (from: 12/17/1993 until: 09/12/1995)
ZUMI, spol. s r.o.
Amount of investment: 8 247 000 Sk Paid up: 8 247 000 Sk
  (from: 09/13/1995 until: 03/17/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 01/02/1996 until: 03/17/2005)
Individual managing director
  (from: 09/13/1995 until: 01/01/1996)
konatelia
  (from: 06/25/1993 until: 09/12/1995)
Ing. Jozef Bednarčík
Okružná 76
Stará Ľubovňa
  (from: 06/25/1993 until: 09/12/1995)
JUDr. Blanka Nagyová
Floriánska 8
Košice
  (from: 09/13/1995 until: 01/01/1996)
Ing. Jozef Novýsedlák
Šrobárova 2678/31
Poprad
  (from: 06/25/1993 until: 09/12/1995)
Mária Zemančíková
Šrobárova 2678/31
Poprad
  (from: 06/25/1993 until: 09/12/1995)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/13/1995 until: 01/01/1996)
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti samostatne.
  (from: 06/25/1993 until: 09/12/1995)
Capital: 
8 247 000 Sk
  (from: 12/17/1993 until: 03/17/2005)
102 000 Sk
  (from: 06/25/1993 until: 12/16/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/19/1995
  (from: 08/20/2004)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/19/1995
  (from: 01/02/1996 until: 08/19/2004)
 Liquidators:
Mgr Peter Masarovič
Park Angelinum 2
Košice 040 01
From: 08/09/2004 Until: 03/18/2005
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Otto Brixi
Braniskova 16
Košice
Until: 08/09/2004
  (from: 01/02/1996 until: 08/19/2004)
 Liquidators:
Mgr Peter Masarovič
Park Angelinum 2
Košice 040 01
From: 08/09/2004
  (from: 08/20/2004 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 01/02/1996)
Other legal facts: 
Na základe §8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: B.N.Z. spoločnosť s r.o., Hrabušice v likvidácii Sídlo: Letná 45, Košice IČO: 31 674 381 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2K 497/97-39 zo dňa 16.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2004 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka B.N.Z. spoločnosť s r.o., Hrabušice v likvidácii, Letná 45, Košice, IČO: 31 674 381 pre nedostatok majetku.
  (from: 03/18/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 16.6.1993 v zmysle zák.č.513/91 Zb.
  (from: 06/25/1993 until: 03/17/2005)
Dodatok č. 1 zo dňa 4.12.1993 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 2 zo dňa 31.8.1995 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/13/1995 until: 03/17/2005)
Notárska zápisnica N 236/95, Nz 230/95 zo dňa 19.12.1995 osvedčujúca priebeh VZ spoločnosti o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 19.12.1995. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 2.1.1996.
  (from: 01/02/1996 until: 03/17/2005)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person