Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1/R

Business name: 
Slovchmeľ - družstvo
  (from: 01/26/1993)
Registered seat: 
559
Horná Streda 916 24
  (from: 12/17/2004)
Identification number (IČO): 
00 493 490
  (from: 01/26/1993)
Date of entry: 
01/26/1993
  (from: 01/26/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/26/1993)
Objects of the company: 
spracovanie chmeľu
  (from: 01/26/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/26/1993)
nákup a predaj tovarov okrem jedov, žieravín, starožitností, zbraní, streliva, výbušnín a odpadov
  (from: 01/26/1993)
zastupuje záujmy svojich členov v Záujmovom združení podnikateľov s chmeľom v Žatci a spolupodiela sa na všetkej činnosti tohto združenia
  (from: 01/26/1993)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 06/28/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/26/1993)
Ing. Branislav Cvik - Chairman of the Board of Directors
MDŽ 3
Šurany 972 01
From: 05/25/2016
  (from: 11/04/2016)
Ing. Ľubomír Vančo - Vice-chairman of the Board of Directors
Považská 56
Trenčín 911 01
From: 05/25/2016
  (from: 11/04/2016)
Ing. Marián Menšík - Member of the Board of Directors
Partizánska 798/13
Trenčín 911 01
From: 05/25/2016
  (from: 11/04/2016)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 01/26/1993)
Registered capital: 
2 120 095,598487 EUR
  (from: 03/11/2009)
Basic member contribution: 
1 659,695944 EUR
  (from: 03/11/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo prevedením družstevného podniku Slovenský chmeľ, so sídlom Horná Streda podľa § 766 ods. 1 a §§ 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Dr 2
  (from: 01/26/1993)
Na členskej schôdzi družstva boli dňa 23.02.1995 zmenené stanovy družstva. Stary spis: Dr 2
  (from: 07/11/1995)
Členská schôdza dňa 18.03.1997 rozhodla o zmenách v predstavenstve družstva.
  (from: 07/08/1997)
Členská schôdza dňa 24.3.1999 rozhodla o zmenách v predstavenstve družstva.
  (from: 10/19/1999)
Na členskej schôdzi dňa 14.4.2000 boli schválené stanovy družstva v úplnom znení.
  (from: 06/28/2000)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person