Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2026/L

Business name: 
Technické služby, s.r.o.
  (from: 07/01/1994)
Registered seat: 
Nábrežie Oravy 627/1
Dolný Kubín 026 01
  (from: 07/01/1994)
Identification number (IČO): 
31 609 911
  (from: 07/01/1994)
Date of entry: 
07/01/1994
  (from: 07/01/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/01/1994)
Objects of the company: 
čistenie uličných vpustí
  (from: 07/01/1994)
údržba a rozširovanie verejného osvetlenia
  (from: 07/01/1994)
stolárstvo
  (from: 07/01/1994)
zámočníctvo
  (from: 07/01/1994)
čistenie mesta, údržba a rozširovanie verejnej zelene
  (from: 07/01/1994)
demolácia a zemné práce
  (from: 07/01/1994)
skleníkové hospodárstvo
  (from: 07/01/1994)
nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata
  (from: 07/01/1994)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/17/1999)
údržba a oprava motorových vozidiel a strojového zariadenia
  (from: 06/17/1999)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 06/17/1999)
reklamné činností
  (from: 06/17/1999)
lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/26/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/15/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/15/2008)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 06/04/2011)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 06/04/2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/04/2011)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/04/2011)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 06/04/2011)
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 08/27/2013)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 27
  (from: 06/12/2019)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B-objekty s nebezpečenstvom výbuchu, E2-zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 06/12/2019)
prevádzkovanie pohrebiska
  (from: 12/20/2019)
Prevádzkovanie pohrebnej služby
  (from: 12/20/2019)
Partners: 
Mesto Dolný Kubín IČO: 00 314 463
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
Dolný Kubín 026 01
Slovak Republic
  (from: 08/17/2022)
Contribution of each member: 
Mesto Dolný Kubín
Amount of investment: 552 926 EUR Paid up: 552 926 EUR
  (from: 08/17/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/06/2015)
Pavol Heško
Mokraďská 571/10
Dolný Kubín 026 01
From: 09/17/2008
  (from: 09/30/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/03/2001)
Capital: 
552 926 EUR Paid up: 552 926 EUR
  (from: 08/27/2013)
Supervisory board: 
Ján Briestenský
Ul. 9. mája 328/5
Dolný Kubín 026 01
From: 01/01/2023
  (from: 01/17/2023)
JUDr. Ondrej Bukna
Andreja Halašu 650/24
Dolný Kubín 026 01
From: 01/01/2023
  (from: 01/17/2023)
Mgr. Peter Kajan
Pod Dúbravou 402/14
Dolný Kubín 026 01
From: 01/01/2023
  (from: 01/17/2023)
Tomáš Gajdoš
Chočská 1536/18
Dolný Kubín 026 01
From: 01/01/2023
  (from: 01/17/2023)
Mgr. Ing. Magdaléna Štyráková
Dukelských hrdinov 2041/15
Dolný Kubín 026 01
From: 01/01/2023
  (from: 01/17/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do NZ čís. 460/94 zo dňa 27.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5636
  (from: 07/01/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.2.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/13/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.12.1998 bol schválený dodatok č. 2/ k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/04/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 10.5.1999 bol schválený dodatok č. 3 k zakladateľskej listine.
  (from: 06/17/1999)
Dňa 30.9.1999 bol schválený Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/26/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 8.11. 2001 bol schválený dodatok č. 5 k zakladateľskej listine.
  (from: 12/03/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 6.9. 2001 bol schválený dodatok č. 6 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/15/2002)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person