Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  14/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom
  (from: 06/28/1993)
Registered seat: 
Hôrka nad Váhom 916 32
  (from: 06/28/1993)
Identification number (IČO): 
00 206 865
  (from: 01/13/1975)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 01/13/1975)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/13/1975)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/28/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a zvierat
  (from: 06/28/1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/28/1993)
výroba transportného betónu (betónová zmes)
  (from: 06/28/1993)
vedľajšia činnosť v doprave - vývoz fekálií
  (from: 06/28/1993)
spracovanie prírodného kameňa - výroba brizolitu
  (from: 06/28/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/28/1993)
závodná kuchyňa
  (from: 06/28/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/28/1993)
Ing. Michal Matejovič - Chairman of the Board of Directors
Piešťanská 736/132
Radošina 956 05
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. Peter Matejovič - Vice-chairman of the Board of Directors
Školská 426/13
Radošina 956 05
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. Eva Matejovičová - Member of the Board of Directors
Školská 426/13
Radošina 956 05
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 06/28/1993)
Supervisory board: 
Oto Marianek
75
Hôrka nad Váhom 916 32
From: 03/10/2016
  (from: 04/18/2016)
Mária Benáková
298
Hôrka nad Váhom 916 32
From: 03/10/2016
  (from: 04/18/2016)
Ján Bielčik
224
Hrádok 916 33
From: 03/10/2016
  (from: 04/18/2016)
Registered capital: 
132 775,67 EUR
  (from: 12/12/2009)
Basic member contribution: 
763,46 EUR
  (from: 12/12/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 12. 12. 1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Hôrka nad Váhom, Hrádok a Nová Ves nad Váhom, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Trenčíne uznesením č. 266 zo dňa 22. 12. 1974 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák. č. 49/59 Zb. Na členskej schôdzi dňa 10. 04. 1991 v súlade so zákonom č. 169/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve bol prijatý nový názov družstva a nové stanovy družstva. V zmysle § 765 Zák.č. 513/1991 Zb. bolo poľnohospodárske družstvo pretransformované v súlade so Zák.č. 42/1992 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 18.12.1992.
  (from: 06/28/1993)
Stanovy družstva boli zmenené na členskej schôdzi družstva konanej dňa 24.3.1993. Stary spis: Dr 70
  (from: 09/20/1993)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 30.03.1995. Stary spis: Dr 70
  (from: 06/21/1995)
Členská schôdza dňa 24.06.1996 schválila zmenu Stanov družstva - dodatok č. l.
  (from: 09/02/1997)
Zmena stanov družstva schválená náhradnou členskou schôdzou dňa 29.3.2001.
  (from: 07/17/2001)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person