Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2233/B

Business name: 
"ASKOM spol. s r.o."
  (from: 12/31/1991)
Registered seat: 
Cabanova 8
Bratislava 841 02
  (from: 09/23/1994)
Strachotova 8
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Identification number (IČO): 
30 775 914
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
  (from: 09/23/1994)
inžinierska a investorská činnosť v oblasti investičnej výstavby
  (from: 09/23/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
  (from: 09/23/1994)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 09/23/1994)
projektovanie pozemných stavieb
  (from: 06/05/1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 06/05/1998)
sprostredkovateľské služby: v obchode, v oblasti pracovných síl, v dodavateľskoodberateľských vzťahoch
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
obchodná činosť, export a import tovarov všetkého druhu v zmysle právnych úprav
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
budovanie vlastnej siete obchodných zariadení, zastupovanie osôb v tuzemsku a v zahraničí
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
projektová, inžinierska a dodávateľská činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
služby v oblasti gastronómie so zameraním na prevádzkovanie, projektovanie, konzultačnú a poradenskú činnosť, dodávateľskú a vlastné prevádzkovanie gastronomických prevádzok
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
leasingová činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
služby v oblasti odbytovej, zásobovacej a veľkoobchodnej
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
zahraničnoobchodná činnosť v rámci celého predmetu podnikania v súlade s platnými právnymi predpismi
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Partners: 
Ing. Martin Valach
Cabanova 8
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 02/28/2023)
Ing. Ján Bíly
Bajzova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing. Ján Bíly
Bajzova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing. Ján Bujňák
Jasovská 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing. Ján Bujňák
Jasovská 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing. Erika Kroupová
Černyševského 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing. Milan Lopota
Dohnányho 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/05/1998 until: 12/15/2006)
Ing. Milan Lopota
Dohnányho 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing. Milan Lopota
Dohnányho 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing.arch. Veronika Šutková
Černyševského 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/05/1998 until: 12/15/2006)
Ing.arch. Veronika Šutková
Černyševského 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing.arch. Veronika Šutková
Černyševského 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing.arch. Peter Valach
Cabanova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/05/1998 until: 11/07/2013)
Ing.arch. Peter Valach
Cabanova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing.arch. Peter Valach
Strachotova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
MUDr. Augustín Valach
M.Chúťkovej 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing. Martin Valach
Cabanova 8
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 11/08/2013 until: 02/27/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Valach
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/28/2023)
Ing.arch. Peter Valach
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing.arch. Veronika Šutková
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing. Ján Bíly
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing. Erika Kroupová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing. Ján Bujňák
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing. Milan Lopota
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
MUDr. Augustín Valach
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing.arch. Peter Valach
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing.arch. Veronika Šutková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing. Ján Bíly
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing. Ján Bujňák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing. Milan Lopota
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing.arch. Peter Valach
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/05/1998 until: 12/15/2006)
Ing.arch. Veronika Šutková
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/05/1998 until: 12/15/2006)
Ing. Milan Lopota
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/05/1998 until: 12/15/2006)
Ing.arch. Peter Valach
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/16/2006 until: 08/13/2009)
Ing.arch. Peter Valach
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 08/14/2009 until: 11/07/2013)
Ing. Martin Valach
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/08/2013 until: 02/27/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/08/2013)
konatelia
  (from: 09/23/1994 until: 11/07/2013)
konatelia
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Ing. Martin Valach
Cabanova 8
Bratislava 841 02
From: 10/03/2013
  (from: 11/08/2013)
Ing. Milan Lopota
Dohnányho 4
Bratislava
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing. Milan Lopota
Dohnányho 4
Bratislava
  (from: 06/05/1998 until: 12/15/2006)
Ing. Milan Lopota
Dohnányho 4
Bratislava
Until: 12/08/2006
  (from: 12/16/2006 until: 12/15/2006)
Ing.arch. Peter Valach
Cabanova 8
Bratislava
  (from: 09/23/1994 until: 06/04/1998)
Ing.arch. Peter Valach
Cabanova 8
Bratislava
  (from: 06/05/1998 until: 11/07/2013)
Ing.arch. Peter Valach
Cabanova 8
Bratislava
From: 12/31/1991 Until: 10/02/2013
  (from: 11/08/2013 until: 11/07/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/23/1994)
Spoločnosť zastupuje navonok a podpisuje sa za ňu riaditeľ Ing.arch.Peter Valach, alebo jeho zástupca Ing.Milan Lopota spolu s niektorým jednateľom : Ing.arch.Veronika Šutková Ing.Ján Bíly Ing.Erika Kroupová Ing.Ján Bujňák MUDr.Augustín Valach
  (from: 12/31/1991 until: 09/22/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/08/2013)
6 638,783775 EUR
  (from: 08/14/2009 until: 11/07/2013)
200 000 Sk
  (from: 06/05/1998 until: 08/13/2009)
140 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 06/04/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.12.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 4268
  (from: 12/31/1991)
Zmena spoločenskej zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.513/91 Zb. zo dňa 23.12.1992 v znení dodatkov č.1 zo dňa 31.3.1993 a č.2 zo dňa 19.5.1994. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 18.12.1992 a 31.3.1993. Stary spis: S.r.o. 4268
  (from: 09/23/1994)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 18.11.1996 a 13.5.1997. Dodatok č. 3 zo dňa 22.5.1998, ktorých sa táto prispôsobuje ustanoveniam Zákona číslo 11/98 Z.z.
  (from: 06/05/1998)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 08.12.2006.
  (from: 12/16/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 02.10.2013.
  (from: 11/08/2013)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person